POSTURA PI POLLENÇA DEL PLE ORDINARI DE DIA 24 DE JULIOLDE 2014

20140630-114219-42139180.jpg

Començà el Ple amb la absència den Pepe García d’Alternativa i en Javier Barbas del PSOE , tan sols han assistit 15 regidors al Plenari.

 ORDRE DEL DIA de la sessió:

 1. – Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

APROVADES PER UNANIMITAT

 1. – PART RESOLUTIVA
 1. – Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 4/2014/INT)

Expedient que fa referència a les factures presentades per l’SGAE referent a una sèrie de concerts     legislatura anterior, per una quantitat al voltant de 21.000€.

APROVAT:

VOTS A FAVOR: 11( 5 PP, 5 PI, 1 UMP)

ABSTENCIONS: 4 (A, PSOE, PSM, ERAM)

 

 1. – Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

 

S’informa del estat de comptes de l’Ajuntament de Pollença, on s’indica que tot i tenir un deute relatiu d’un 10% dels seus pressupost, es pot dir que tenim un Ajuntament  sanejat, fet que ens dóna la raó quan hem estat afirmant que l’estat de comptes de l’Ajuntament de Pollença no ha estat mai tan greu com en segons quins moments es va voler fer creure a la ciutadania.

 

 1. – Ratificació de la resolució de Batlia núm. 704 de dia 3 de juliol de 2014

 

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

 1. – Aprovació, si procedeix, de la resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç.

 

Una passa més  per poder fer la dotació  definitiva d’aigua potable per subministrament públic a la Cala Sant Vicenç.

 

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

 1. – Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal .

 

Es dur aprovació un Pla marcat per la comunitat autònoma pels anys 2014-2015.

Des del Consell s’ha redactat aquest pla tan sols en castellà;  des del PI lamentam aquest fet i des de l’àrea de normalització lingüística estam treballant amb la seva traducció ja que després de veure com fa les traduccions el Govern Autonòmic confiam més amb la nostra tècnica que no amb els que empra el PP a nivell autonòmic.

Encara que hi trobam mancances, votam a favor per tal de no perdre les possibles subvencions de les que es pugui beneficiar Pollença en aquest sentit.

 

En Llobeta deixa el Ple per raons laborals i passen a ser 14 regidors

APROVAT:

VOTS A FAVOR: 1O ( 4 PP, 5 PI, 1 UMP)

ABSTENCIONS: 4 (A, PSOE, PSM, ERAM)

 

 1. – Aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Pollença per a l’any 2015

 

S’acorda que pel fet que l’any 2015 La Patrona ( dia 2 d’agost) serà en diumenge, s’elegeix un altre dia com a festa local que serà el dia de Sant Pere (29 de juny de 2015)

 

S’APROVA PER UNANIMITAT.

 

 1. – Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social.

 

S’APROVA PER UNANIMITAT

 

 1. – Moció presentada pel grup municipal A per declarar Pollença municipi anti taurí

 

Des del PI consideram, tot i que defençam el drets dels animals( i així ho manifestarem en la moció on es va decidir que Pollença era un poble sense animals al circs,) que a Pollença aquesta moció no té sentit per una sèrie de raons:

En aquests moments Pollença no hi ha places de toros, tot i que en el seu moment en varem tenir una a Pollença i una al Port de Pollença. 

Ja hi ha normatives superiors que impedeixen aquests actes públics.

A més es un punt que cap de nosaltres va presentar al seu programa electoral i el que decidiríem votant al Ple d’avui serien opinions personals, per tant des del PI ens abstendrem instant a Alternativa que obri un procés de participació ciutadana ja que n’heu  xerrat molt durant els tres anys de legislatura i nosaltres tenim dubtes de com realitzar aquest procés perquè sigui el més democràtic possible.

 

Queda REBUTJADA la moció.

 

VOTS A FAVOR:  4 (A, PSOE, PSM, ERAM)

ABSTENCIONS: 5 PI

VOTS EN CONTRA: 5 ( 4 PP, 1 UMP)

 

 

 1. – Moció presentada pel grup municipal UMP per l’adhesió a la plataforma “Balears diu NO” a les prospeccions petrolíferes

 

S’APROVA PER UNANIMITAT.

 

 1. – Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local com també de les delegacions de Batlia conferides

 

Es dóna comptes de les funcions de les noves regidores i den Joan Ramon Mateu com a nou membre de la Junta de govern.

 

 1. – Propostes / Mocions d’urgència.

 

S’aproven per UNANIMITAT les diferents distincions de la Patrona :

 

Dr Tomas Ripoll Vera i Juan  Manuel Torres Velasco, pel seu estudi i tesi sobre la mort sobtada.

D Fernando Perianes per la seva tasca feta relacionada amb les festes del municipi.

Grup d’espeleologia NORD de Mallorca pel seu 50 aniversari de la seva creació.

 

Es presenten per urgència dues mocions del PSM I ERAM.

 

La primera va relacionada amb que la licitació dels diferents serveis que es donen a les platges. Es proposa que, en lloc de  ser aprovades per la Junta de Govern, siguin aprovades per el Ple.

 

Aquesta tarea es competencia del Batle o delegat adient, en termes judídics.

 

Queda REBUTJADA.

 

VOTS EN CONTRA: 1O ( 4 PP, 5 PI, 1 UMP)
VOTS A FAVOR: 4 (A, PSOE, PSM, ERAM)

 

La segona moció fa referencia a la delimitació del BIC del Pont Romà i la seva millora.

 

S’APROVÀ PER UNANIMITAT.

 

 

 1. – PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

 1. – Informació de Batlia
 2. – Dació de compte de resolucions de Batlia
 3. – Precs i preguntes.

2 responses to “POSTURA PI POLLENÇA DEL PLE ORDINARI DE DIA 24 DE JULIOLDE 2014

 1. Me agradaria saber,aquets antitaurins que mengen a caseve lletugues,bledes i raveg,apreneu respexcte les idees i u guts de tots que per echo estam a un estat democratic

 2. Tinc que agrair al PI de Pollença que malgrat haver-se abstingut a la votació de la “Moció per declarar Pollença municipi antitauri” mai va perdre el respecte a la moció, i el “rifi-rafe” que vàrem tenir va ser únicament polític però correcte en tots el sentits, igual que al punt posterior de les “prospeccions petrolíferes”, a diferència del Partit Popular i Unió Mollera Pollensina que varen fer “befa” de la moció, de mi com regidor es poden riure però no dels animals maltractats a les places de toros.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s