POSTURA DEL PI DEL PLE DE DIA 26 DE JUNY DE 2.014.

20140630-114219-42139180.jpg

ORDRE DEL DIA. PART RESOLUTIVA.

1.- Resolució d’al.legacions i, en conseqüencia, aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança reguladora de preus Públics del Festival de Pollença 2014.

Les al.legacions fetes demanaven la rebaixa del 25% al preu de les entrades del Festival pels pollencins i pollencines i que fos el Ple qui posés el preu de les entrades. L’equip de governs desestima les al.legacions.

El Pi considera: actualment el descompte es del 10% i augmenta pels membres de l’escola de música i de la banca de música; els preus son assequibles i pensam que les raons per la no assistència als concerts no es econòmica. Per tant, consideram oportú destinar aquesta possible partida a donar a coneixer i apreciar la música culta del Festival per crear un futur públic dels concerts del Festival.

A les al.legacions es demanava també que fos el Ple qui marqués els preus de les entrades del Festival en lloc de ser la Junta de Govern; també es va desestimar.

Aprovat per 10 vots a favor (5 PP, 5 PI), 7 en contra (2 A., 2 PSOE, 1 UMP, 1 PSM, 1 ERAM).

2.-  Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crédit (Expedient núm. 3/2014/INT).

La extrajudicial fa referència a 1.070,00 euros de factures de gasoil dels col.legis del Port de Pollença (que no s`havia pagat per un error en el núm. de compte) i a 35,25 euros de material de secretaria de la Residència.

Aprovat per 11 vots a favor (5 PP, 5 PI, 1 UMP) i 6 abstencions (2 A., 2 PSOE, 1 PSM, 1 ERAM).

3.-  Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en modalitat de crèdit extraordinari i transferència de crèdit (Expedient núm. 5/2014/INT).

S’augmenten tres partides; 1.200 euros per la teulada de Joan Mas, 30.000 euros del museu i 30.000 euros per activitats culturals. Aquesta partida de 61.200 euros ve de la de una plaça de informàtic que està en excedència i no s´ha cobert.

Aprovat per 11 vots a favor (5 PP, 5 PI, 1 UMP) i 6 abstencions (2 A., 2 PSOE, 1 PSM, 1 ERAM).

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable.

Es millora el reglament existent fins ara i es veuran beneficiats aquelles edificacions en sol rústic per on passa la canonada d’aigua potable i així accedir al subministrament municipal

 Aprovat per 15 vots a favor (5 PP, 5 PI, 2 PSOE, 1 UMP, 1 ERAM) i 2 vos en contra (A.).

5.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de Col.laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per implantar un Registre Únic d’entrada de documents.

A partir d’ara i gràcies a aquest conveni, el registre de l’Ajuntament serà vàlid per les tramitacions que es facin cap el Consell Insular, com també es podran tramitar els registres al Consell Insular cap a l’Ajuntament de Pollença.

Aprovat per UNANIMITAT.

6.-  Aprovació inicial, si procedeis, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General Municipal 2.014.

Es modifica la plantilla d’una plaça de policia local al nivell C-1, ja que aquest ha superat les proves d’accés a la Universitat per majors de 25 anys.

Aprovat per UNANIMITAT.

7.-  Moció presentada pel grup Alternativa per Pollença sobre referèndum per la República i ús públic de Marivent.

POSTURA DEL PI: tot i estar completament a favor del dret a decidir dels ciutadans per qualsevol tema que tengui a veure amb la política i la democracia, pensam que estam sotmesos a unes regles, unes normes jurídiques i legislatives que tots hem de complir. Els canvis s’han de fer mitjançant un procés i dins el marc adient, a través de unes eleccions on tots els partits presentin uns programes i els ciutadans es puguin manifestar. El PI es favorable al dret a decidir, a la consulta popular en vers a un model d’Estat, però son moltes les coses o punts del model d’Estat que tenim que s’haurien de canviar. No es pot fer un referendum cada sis mesos, es la Constitució que necessita una reforma, no sols el model d’Estat. Les Corts estàn per això i serà a les Generals de 2.015, després de les eleccions autonòmiques i municipals, el moment de fer els plantejaments que pertòquin. Com diria el senyor Pujol: “… ara no toca”.

Aprovat per 4 vots a favor (2 A., 1 PSM, 1 ERAM), 5 vots en contra (PP) i 7 abstencions (5 PI, 2 PSOE).

8.-  Moció presentada pel grup municipal A. en vers a la suspensió de licitació i informe jurídic de Costes.

La licitació de les activitats de les platjes les pot fer l’Ajuntament a través de Costes o Costes directament a qui sol.liciti la possibilitat de donar un servei, per la qual cosa l’Ajuntament ha optat per tenir el coneixement i el benefici adient mitjançant la licitació de un parc acuàtic dins mar i el nou xiringuito que de altre manera aquestes activitats es farien igualment i sense que el Ajuntament hi tengués res a dir ni a fer.

Tot i això, des del PI lamentam i som conscients de que no s’ha fet encara el parc infantil marcat pel plec de condicions de la licitació de platges i ens comprometem a fer tot el que estigui al nostre abast per que es faci el més aviat possible.

Hem de dir també que un bon grapat de veïns del Moll veuen el parc aquàtic com una possibilitat d’incrementar l’activitat econòmica del Moll, per la qual cosa ens comenten que, com que l’autorització es per un any, veuen positiu mantenir aquest any com a prova i que l’any que ve estarem en condicions de decidir la continuitat o no de l’activitat.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s