Postura el PI: Ple ordinari Maig 2014

20140327-133013.jpg

Ordre del dia del ple ordinari:

1.- Pressa de possessió de la Sra Marilen Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença.

2.- Pressa de possessió de la Sra Margalida Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença

Les dues germanes Marilen i Margalida Capllonch ja formen part del consistori pollencí i així la represetació del PI a l’ajuntament de Pollença passa a ser de cinc regidors.

3.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2014.

Per part de l’equip de govern se desestimen les alegacions polítiques.

S’aproven els pressuposts del 2014.

VOTS A FAVOR : 11 (5PP, 5 PI, 1 UMP)
VOTS EN CONTRA : 6 ( 2A, 2 PSOE, 1 PSM, 1 ERAM)
ABSTENCIONS :

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit per crèdit extraordinari (Expedient núm. 4/2014/INT)
Aquestes inversions Financeres sostenibles són finalistes i es poden crear gràcies al romanent positiu de l’any anterior. Per part de l’equip de govern hem considerat que aquetes inversions eren les prioritàries, a més com es pot observar la majoria ja estaven presupostades l’any anterior.

Les partides són les següents:

Asfaltat vies Públiques 300.000 €
Obres Aparcament Port 40.000 €
Obres Adequació Centre Cultura 150.000 €
Millores infraestructuras Cala sant Vicenç 200.000 €
Obres Ca les Munnares 200.000 €
Adquisició equips informàtics 50.000 €
Teulada Centre Cultural M. Capllonch170.000 €
Enllumenat Públic 300.000 €
Obres vestuaris Poliesportius 120.000 €
TOTAL 1.530.000,00

S’aprova

VOTS A FAVOR : 11 (5PP, 5 PI, 1 UMP)
VOTS EN CONTRA :
ABSTENCIONS :6 ( 2A, 2 PSOE, 1 PSM, 1 ERAM)

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 2/2014/INT)
Son una sèrie de factures pendents que pugen a uns 6000€
VOTS A FAVOR : 11 (5PP, 5 PI, 1 UMP)
VOTS EN CONTRA : 2A
ABSTENCIONS : 4 (2 PSOE, 1 PSM, 1 ERAM)

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

Abans aquesta partida anava per JGP, mentre que ara com a normativa bàsica. Aquests 3000 € pressupostats s’han d’aprovats per Ple. Des del PI com a responsables de normalització, el nostre regidor ha agafat el compromís de publicitar-ho perquè els nostres veïns puguin accedir a les subvencions destinades a la retolació, impresos, etiquetes, cartes… impreses en català.
Ha manifestat que el seu objectiu es que aquesta partida quedi exhaurida perquè tothom que vulgui hi tengui accés.

VOTS A FAVOR : 16 (5PP, 5 PI, 2A, 2 PSOE, 1 PSM, 1 ERAM)
VOTS EN CONTRA :
ABSTENCIONS : 1 UMP

7.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions.

El batlle informa de com una sèrie d’expedients d’infracció urbanística a l’anterior legislatura l’interventor els va enviar a l’Agència Tributària per cobrar-les. Aquest fet va fer que s’hagués de pagar un recàrrec. Ara han pagat la infracció i s’han reclamat els expedients a l’Agència.

8.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall presentat per l’entitat promotora “Casas Nuredduna, SL”, per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici plurifamiliar situat al carrer Nuredduna, núm. 6 del Port de Pollença (Expedient Obres núm. 575/13).

Alguns edificis que tenen un cert temps I es troben sense ascensor quan el volen posar, es poden trobar en la necessitat d’haver de fer un estudi de detall que s’ha d’aprovar per Ple. Aquest és el cas d’aquest edifici en concret.

VOTS A FAVOR : 15 (4PP, 5 PI, 1 UMP, 2A, 2 PSOE, 1 PSM, 1 ERAM)
VOTS EN CONTRA :
ABSTENCIONS : 1 PSM

9.- Ratificació si procedeix de la resolució de Batlia núm 489 de 16 de maig de 2014.

Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós contra la denegació per silenci administratiu del recurs de reposició contra una reclamació per una infracció urbanística.

APROVAT PER UNANIMITAT
10.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió al conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES.
El conveni amb ECOEMBES acaba en aquest any 2014 per tant era necessari ampliar la seva durada. El nou conveni podem dir que és una ampliació de l’l ‘existent fins hores d’ara. Després de la nova adhesió el nou conveni tindrà una durada de cinc anys més fins l’any 2019.

APROVAT PER UNANIMITAT

11.- Aprovació, si procedeix de la proposta relativa als complements econòmics de la prestació d’incapacitat temporal dels empleats públics i permisos addicionals per festius.

Es reconeix el dret a percebre el 100% de les retribucions en els supòsits d’incapacitat temporal per intervencions quirúrgiques o hospitalitzacions. ERAM ha agraït la feina feta per el regidor d’hisenda com també la del nostre regidor Joan Ramon per la tasca feta per poder dur endavant aquest punt.El 2014 dos dies festius nacionals coincideixen en dissabte i també l’1 de març festa de les Illes, per això es concedeixen dos dies addicionals de permís retributiu.

APROVAT PER UNANIMITAT.

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN a favor d’usar el llenguatge estàndard als informatius d’IB3.

Com molt bé diu la moció simplement es demana que es tengui en compte el criteri científic i lingüístic de la UIB i que als informatius de IB3 s’utilitzi el llenguatge estàndard.
Aquesta moció no es va poder debatre a l’ anterior ple, fet que ens ha permés veure durant aquest temps com el PP ens ha sorprès una vegada més en la defença de l’article salat als informatius depenent de si els locutors estan drets o asseguts.

Després d’un debat que ha volgut generar el batle defençant el llenguatge coloquial propi de cada municipi, i que a més no venia a compte, es dur a votació la moció.

APROVADA PER UNANIMITAT

13.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de reforç de reforç de les línies de transport públic per carretera a Mallorca .EL PSOE vista la feina feta per l’equip de govern i la seva implicació en el tema decideix llevar la moció. Tot i això la regidora responsable, Maria Buades, ha manifestat que continuaria demanant la millora del servei.
La moció queda retirada.

14.- Moció presentada pels grups municipals A, PSM- EN i ERAM de definició participativa dels usos dels espais públics.

Des del PI estam d’acord en la participació ciutadana, i en el sentit general de la moció, però cal dir que tenim una sèrie de dubtes que hem esposar al Ple.

1- Cal definir que entenem per espais publics. Els que son de propietat municipal?
2- pot ser que en segons quins casos la voluntat i la realitat siguin inviables de cumplir ja sigui per motius tècnics o jurídics. Per tant haurem de tenir sempre present que s’han de complir en tot moment els informes tècnics i jurídics.
3-També hem de tenir molt en conta els recursos municipals i seran aquests els que marcaran els projectes.
4- I per acabar cal definir ,o al manco parlar de que entenem com a concens, quins seran els agents implicats, ja que això si no s’aclareix pot dur a errors i discusions interminables.
5-El PI sempre estarà a favor del dialeg i la transparencia, ara i sempre i amb tot-hom, com per exemple amb el tema de la peixateria, de fet hem parlat amb la plataforma “tèntol”
Aquests dubtes ja varen ser exposats a la comissió informativa, Alternativa un dia abans del Ple va enviar informació addicional tot i que era un poc tard, i que era impossible assimilar tota la informació, el PI vota a favor de la moció.

APROVADA
VOTS A FAVOR : 12(5 PI, 2A, 2PSOE, 1PSM, 1ERAM,1 UMP)
VOTS EN CONTRA :
ABSTENCIONS : 5 PP

15.- Moció presentada pel grup municipal ERAM, A,PSOE i PSM-EN de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per l’educació.

Aquesta vaga de fam ja no pot durar més i és el president Bauzà qui la pot aturar, el Ple insta al President que fassi les passes pertinents.

APROVADA
VOTS A FAVOR : 11(5 PI, 2A, 2PSOE, 1PSM, 1ERAM)
VOTS EN CONTRA : 1UMP
ABSTENCIONS : 5 PP

ACCIÓ DE COMPTES
També s’informa que:
La partida d’uns 400.000€ de les pistes del Moll vendrà subvencionada amb la seva totalitat pel Consell Insular.

One response to “Postura el PI: Ple ordinari Maig 2014

  1. Sabeu que hi anau de retrassats de xispa! Això que avui penjau ja està més que sabut i consultat a altres blocs! Avui toca xerrar del rei, homes, o no sabeu el que heu de dir? Venga, venga…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s