Ple ordinari de març 2014

20140327-133013.jpg

Avui a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament hi ha convocat el Ple Ordinari. A continuació públicam l’ordre del dia. Recordam que tot aquell que vulgui seguir el Ple, però no pugui anar a l’Ajuntament ho podrà fer en directe a través de Radi Pollença al 107.9 FM o per la seva plana web http://www.radiopollença.net

ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença

3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari”

6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca

7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una pol´tica activa envers els habitatges desocupats del municipi

8. – Propostes/ Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

2 responses to “Ple ordinari de març 2014

  1. Tot el seu temps. La prensa no pot marcar les accions i actuacions dels partits politics…..encara que altres partits sols actúen en funció de la prensa i la cobertura mediàtica. Noltros pensam que les coses s´han de fer d´altra manera. Ahir el nostra regidor, Miquel Ramón, ens va informar els companys de partit dels motius de la seva dimissió, que serà efectiva en el Ple municipal d´avui. Allà ferà publics els motius i després informarem a través del blog de la seva decissió i motivació.

  2. Farà pública la seva dimissió en vostre regidor Miquel Ramon? Si és així és una cosa important, no sé perquè no ho mencionau.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s