Postura CiUxP al Ple de juny del 2013

plenari2

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de març de 2013.

            Aprovada per unanimitat amb una al·legació feta per Alternativa

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de juny de 2013.

            Aprovada per unanimitat

3.- Pressa de possessió del Sr. Francisco Javier Barba Martín del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

            Ha entrat a formar part del consistori el nou regidor Francisco Javier Barba Martín. El batle li ha donat la benvinguda i ell ha fet un petit discurs amb els compromisos que s’ha posat com a repte. Objectius de controlar el govern, el de informar a la ciutadania i fer participar a la ciutadania pollencina.

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença.

            Dia 30 de maig es va fer l’aprovació provisional de la desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença per poder fer-ne us AFAMA, recordar que ja se va aprovar per unanimitat. Després d’haver-se presentat una al·legació i ser desestimada pels tècnics.

S’aprova novament per UNANIMITAT.

            Després de la seva aprovació el batle s’ha compromès a posar en marxa l’inventari de bens públics.

5.- Aprovació, si procedeix, de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo.

            Se dur l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora, estarà 30 dies d’exposició pública per fer-ne al·legacions i millores.

            Es una ordenança que estava pendent de la seva elaboració. A  l’ordenança s’exposen els preus ajustats a les despeses dels usuaris.

Des de CiUxP instam a l’ajuntament que demani al Govern o al Consell Insular, (ja que el Govern paga i el Consell ho executa), fer-se càrrec del seu dèficit que ha d’assumir l’ajuntament de Pollença, ja que encara que sigui assumit per l’ajuntament, aquesta no és una  competència municipal. Tot i això cal tenir clar per no crear dubtes i males interpretacions que  recolzam i volem seguir tenint la residencia a Pollença.

            Durant aquests 30 dies estudiarem més detingudament l’ordenança i en farem al·legacions si ho trobam oportú.

            Aprovada per UNANIMITAT.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença.

            Es fa una aprovació inicial dels preus del Festival d’aquest any, en un principi els preus van des de 20€ fins als 35€ menys els descomptes que hi pugui haver: per residents, per membres de l’escola de música, per membres de la banda, o joves.

            CiUxP tot i no poder estar en desacord en baixar els preus de les entrades del Festival, vol posar de manifest que les feines per part del regidors responsables del Festival tant en aquests moments com anteriorment, durant aquesta legislatura, no s’ha fet de manera adequada, per això s’ha arribat en aquest punt.

            Des de CiUxP ens demanam:

            Com és possible parlar de preus quan no se sap quin seran els concerts? (Cal dir que just abans de començar el Ple se ens ha presentat un full amb els 5 concerts)   

            Com és possible voler donar prestigi a un Festival si encara no es té la programació?

            I si ho analitzam d’un altre manera, correspon aquesta baixada de preus al prestigi i qualitat que volem donar al Festival?

Tots aquests punts ens demostren que la manera de dur endavant el Festival per part del Batle no ha estat la correcte. Si pensam en anys anteriors ens adonam que hi havia turistes que visitaven Pollença depenent del concert que es feia a Pollença i això durant els dos darrers anys no ha pogut passar perquè la programació ha sortit tard. Des de CiUxP instam al batle que es canvii les formes per dur endavant el proper festival, que la seva programació estigui marcada ja pel mes de novembre i que intenti arribar a un major consens, mitjançant el diàleg.

Els membres de ERAM, PSM, PSOE, A i el membre no adscrit, s’han aixecat després de mostrar el seu desacord i impossibilitat de votar-hi en contra d’una baixada de preus.

7.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 433 de dia 31 de maig de 2013.

Nomenament de procurador i lletrat.

Aprovat per UNANIMITAT.

8.- Moció d’Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local.

Des de CiUxP no estam d’acord amb molts de punts d’aquesta nova llei bàsicament centralitzadora que lleva competències als ajuntaments i dona molta dificultat a dur la gestió diària dels municipis des dels seus ajuntaments.

Tot i això, també posam de manifest que algunes modificacions poden ser  acceptades,  i així ho volem manifestar.

Novament ens trobam amb mocions que no són competència del Ple, tot i això hi votam a favor.

Queda aprovada.

A favor 10,(1 ERAM, 1 PSM, 2 CiUxP, 2A, 2 PSOE, 1 Lliga, 1 no adscrit)

Abstencions 6( 5 PP i 1 UMP)

9.- Moció d’Esquerra i PSM sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Pollença.

Tot i estar d’acord en el fons de la la moció, una vegada haver escoltat l’interventor i manifestar la seva impossibilitat per dur-ho endavant, CiUxP  no vol anar en contra de la normativa que ens regula, per això CiUxP s’abstén.

Ja ni ha prou de mocions que no es duen a terme, a més davant el seu impossible compliment no hi podem votar a favor.

Vots a favor: 3 (ERAM, PSM i 1 no adscrit)

Vots en contra : 7 (5 PP i 2 PSOE)

Abstencions: 6 (1 UMP, 2 CiUxP, 2 A, 1 Lliga)

10.- Moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius.

Tan sols PP (5) i UMP (1) s’han abstés. (6)  

La resta de grups hi han votat a favor. 10

S’ha aprovat.

Farem un article per tal d’explicar les raons del nostre rebuig. Tot i això ja tenim l’argumentació de PI.

11.- Propostes/Mocions d’urgència

S’ha presentat una moció d’urgència que CiUxP s’hi ha adherit demanant la gratuïtat de les boies de la Punta de l’Avançada

Aprovada amb els vots de ERAM 1, PSM 1, UMP 1, CiUxP 2, PSOE 2, A 2, 1 no adscrit,

Abstencions PP 6, Lliga 1.

Aprovada amb 10  a favor i 6 abstencions

A partir d’aquest punt ja han estat les dotze de la nit i s’ha acabat el Ple sense contestar novament les preguntes. Així duim dos plens enderrerits.

3 responses to “Postura CiUxP al Ple de juny del 2013

  1. Fent una volta per la Premsa d’avui ens adonam que no s’acaben les sorpreses respecte al Festival.
    No va ser sufiecient amb que ens presentéssin el programa dels cinc concerts hora per hora, pocs minuts abans del Ple, i avui llegint la premsa ens adonam que n’hi haurà un altre al Auditori d’Alcúdia.
    Al Ultima Hora hem pogut llegir que l’ajunatment de Pollença intenta arribar a un conveni amb l’Ajuntament d’Alcúdia per ampliar els concerts del Festival i fer-ne una extensió a l’auditori alcudienc amb un concert den Nyman.
    Novament el senyor batle mostra les formes equivocades per informar als membres del Consistori pollencí.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s