Ple Ordinari de maig 2013 i preguntes de CiU x Pollença

plenari2

Avui a les 20:00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament hi ha convocat el Ple Ordinari. A continuació públicam l’ordre del dia. Recordam que tot aquell que vulgui seguir el Ple, però no pugui anar a l’Ajuntament ho podrà fer en directe a través de Radi Pollença al 107.9 FM o per la seva plana web www.radiopollença.net

Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de març de 2013.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de juny de 2013.

3.- Pressa de possessió del Sr. Francisco Javier Barba Martín del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de  desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença.

5.- Aprovació, si procedeix, de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença.

7.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 433 de dia 31 de maig de 2013.

8.- Moció d’Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local.

9.- Moció d’Esquerra i PSM sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Pollença.

10.- Moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius.

11.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

2.- Precs i preguntes.

Les de CiU per Pollença son:

PRECS:

  1. En previsió de la finalització de les obres que s’estan fent a l’accés de la rotonda del Gall des de Via Argentina, consideram oportú es pintin un pas més de vianants  a la cruïlla formada pel carrer Cecili Metel i Via Argentina, quedant així una cruïlla en quatre passos de vianants.
  2. En vista que la platja del port de Pollença està dotada d’accessos per minusvàlids, consideram que seria convenient que hi hagués dutxes devora aquests accessos o bé les dutxes que hi ha, estiguessin instal·lades al seu costat.

 

PREGUNTES:

  1.  Voldríem saber com està el procés de la cooperativa pagesa per poder realitzar la millora que tenen previst fer per poder realitzar la nau relacionada amb el Mé de Pollença?
  2.  Com està la moratòria  pels permisos dels  locals  comercials majors de 400metres quadrats?
  3.  En vista que hi ha almanco dues empreses que recullen roba usada, (contenidors blaus amb l’escut de l’ajuntament i contenidors verds devora alguns supermercats) Tenen permisos totes les empreses de recollida de roba que hi ha a Pollença?
  4.  Respecte a l’empresa que té l’escut de l’ajuntament. Podrien fer una recollida més continuada? ja que, sobretot el contenidor que està devora el PAC de Pollença sol tenir un estat que no és l’adequat.
  5.  Se té pensat solucionar el tema de les velocitats i connexions de Internet al municipi de Pollença? ja que a dia d’avui amb les tendències actuals, les empreses del nostre municipi perden competitivitat i la població en general sen ressent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s