Ponència Estat del benestar social (resum)

LogocongresQuè proposam?

Tenim una identitat com a poble que no es pot perdre mai. Un poble ha d’estar orgullós de les seves tradicions de les seves arrels i de la seva llengua, cada illa parteix dels seus orígens, de la seva identitat pròpia que conforma la identitat balear, només essent un arribarem a Madrid.

EDUCACIÓ

L’educació és un dels eixos de la nostra política. Proposam una escola pública, de qualitat, inclusiva, oberta a tots i amb igualtat d’oportunitats. Creim en un sistema on les estructures siguin flexibles i els centres educatius tenguin autonomia suficient per organitzar la feina en funció d’un objectiu: lograr l’èxit escolar i personal.

L’educació implica el professorat, el centre, la família i també l’alumne. Volem aconseguir que el professorat disposi de la preparació necessària, de les condicions professionals adequades, és important dissenyar un pla de formació permanent del professorat de qualitat, per tal de garantir el reciclatge dels docents. Fomentam també un nou model de selecció dels director i dels equips directius basat en els principis de publicitat, mèrit i
capacitat. S’ha de promoure una major implicació de les famílies i la societat en general.

L’alumnat ha d’assumir responsablement el seus drets i deures i s’ha d’impregnar de la cultura de l’esforç.

És important adoptar mesures perquè tots els estudiants finalitzin l’educació obligatòria. S’ha de traçar un pla de mesures urgents i concretes contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur del sistema educatiu. Proposam que tots els centres educatius disposin dels recursos materials i humans suficients per atendre adequadament l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Dotar amb més recursos els centres amb major taxa d’escolarització d’aquest alumnat, desenvolupar una normativa i una cultura de col·laboració entre centres d’una mateixa zona de tal manera que s’impedeixi l’acumulació d’estudiants amb necessitats especials. Volem a més crear programes específics de suport a l’escolarització per a l’alumnat immigrant, amb atenció especial a les competències lingüístiques necessàries per poder seguir una escolarització normalitzada. Reforçar l’orientació educativa i professional individualitzada i establir sistemes de segona oportunitat que proporcionin una oferta d’itinerari educatiu individualitzat a l’alumnat que ja ha fracassat, que no ha obtingut el graduat i que s’ha incorporat al mercat de treball.

Amb tot, és molt necessari crear una gran Mesa per a l’Educació amb tots els agents implicats per mantenir el debat obert, i sumar propostes.

Tenim el repte d’incrementar el nombre d’alumnes que finalitzen amb èxit l’ensenyament obligatori, així com els que finalitzen amb èxit l’ensenyament post-obligatori, i sempre amb criteris de promoció de la cultura de l’esforç, el mèrit i la motivació.

El fet lingüístic ha de tenir en compte la utilització de la llengua pròpia de les Illes Balears com a llengua natural de comunicació, juntament amb les llengües castellana, anglesa i altres llengües estrangeres. En aquest sentit, hem de mantenir l’actual Decret de Mínims.

S’han d’establir lligams entre els Plans de Formació de l’administració pública -tant autonòmica com local- amb la UIB, per tal d’aconseguir sinergies que suposaran la millora del fet educatiu en general. Correspon a l’Administració educativa garantir l’estabilitat legislativa i organitzativa del sistema educatiu. Per això, sembla adient arribar a un pacte social i polític.

SANITAT I BENESTAR SOCIAL

El sistema sanitari públic necessita una reestructuració en profunditat on els treballadors i professionals, que realment són el seu actiu, siguin co-partícips de la mateixa gestió.

Un problema del serveis sanitaris en aquest moment no sols és la manca de recursos financers sinó la gestió inadequada d’aquests recursos. En base a l’estalvi creim que és bo promoure aliances amb els centres privats per millorar la gestió i resposta cap els malalts.

Proposam també que s’han d’eliminar lloguers de la Conselleria de Salut traslladant les oficines als hospitals. A més és prioritari definir una cartera de serveis bàsics.

Des de El PI creiem que l’assistència als malalts crònics i dependents deu ser oferta pels centres socio-sanitaris. S’impulsaran els centres de dia, els centres especials de treball i sobre tot el suport als cuidadors familiars, per a que tenguin les eines i formació necessàries per desenvolupar el gran treball que assumeixen. A més, des del PI creiem necessàri un increment de les infraestructures repartides per totes les illes per a la comoditat de les persones grans que siguin properes i amb preus assequibles.

Treballarem en mesures educatives necessàries per evitar la pobresa infantil i fomentar la plena integració social i laboral d’aquelles persones que ho sol·licitin promovent de manera efectiva les accions de les empreses que donin suport els llocs de feina de persones amb discapacitats.

Des del PI veiem la necessitat de fer feina amb unes polítiques de integració, per a una digna convivència, sobre tot informant als immigrants dels seus drets i els seu deures cap a la societat. No hi ha integració si no es coneix la llengua i la cultura del lloc d’acolliment.

Hem de treballar amb polítiques ocupacionals reals, i fer que l’economia submergida surti a la llum. Un altre dels principals problemes en ocupació és l’estacionalització turística que fa que a l’hivern s’afegeixin a l’atur totes les persones amb contractes fixos discontinus.

La pèrdua de la poca industria i del camp que quedava a les illes es un factor clau, que creiem molt necessari recuperar amb polítiques destinades a l’empresari i a l’emprenedor hem de treballar per polítiques especials de contractació per a joves i a per a persones de més de 50 anys.

El PI treballarà per posar al servei dels ciutadans i ciutadanes de Balears totes les eines i lleis d’educació, formació, control, recolzament per a les víctimes és necessari estendre els serveis d’assistència social integral.

MEDI AMBIENT

Tal volta la riquesa mes important de les Illes Balears es el seu patrimoni natural que en el passat ens va fer créixer econòmica i socialment. L’educació ambiental és bàsica per aconseguir una millor informació i sensibilització envers el respecte al medi ambient.

Aiximateix no es pot assolir una veritable sostenibilitat ambiental si no avança paral·lelament la sostenibilitat social i econòmica.

El primer que proposam és eficiència pel que fa als compromisos mediambientals amb la Unió Europea. Volem convertir el medi ambient en un eix transversal de la resta de polítiques amb decisions preses a través del consens, la participació i el diàleg sense caure en el fals proteccionisme.

Utilitzar el medi ambient com una oportunitat per crear feina. Impulsar la prevenció mediambiental. Garantir la conservació i millora dels Espais Naturals protegits amb la participació directa de la propietat i agents socials. Hem de protegir el nostre territori i les nostres costes. Impulsarem i actualitzarem els programes de sanejament d’aigües residuals urbanes e industrials a totes les illes. Eliminarem la contaminació dels nostres aqüífers, així com la dels abocaments no autoritzats.

Apostam per la sinceritat i la valentia en la gestió de residus. Hem de proposar polítiques que garanteixen la reducció, recuperació i valorització energètica. Considerem la incineració com una tecnologia adient, sempre que es gestioni amb criteris estrictes.

Nota: Aquesta setmana la centrarem en el Congrés Constituent del Pi, vos presentam el resum de les 4 ponències que pendran part d’aquest. 

12 responses to “Ponència Estat del benestar social (resum)

 1. Jo no soc d’Alternativa, simplement llegeix el que es diu als blocs per estar al dia. Juana Cifre, pots dir missa però he llegit molts comentaris teus en els que ataques en Pepe personalment. Srs. de la Punta, no he volgut dir en cap moment que no deixassiu expresar-se a aquesta senyora, lo que vull dir es que si ha de fer algún comentari ho faci amb un poc més de respecte i crec que diu dois perquè, entre les paraulotes que diu, no s’entén res de res. I que quedir clar que a mi mès igual que sigui en Pepe o un altre l’objecte del seus atacs, me molestaria igual.

 2. Nosaltres mai privam d’expresar-se a ningú, ni que siguin anònims, tant favorables com crítics. Això si tronarem a repetir que desitjam es fagin les intervencions des de el més absolut respecte.

 3. Trobes un?
  Jo lo que trob és que tens un problema de comprensió dels comentaris si trobes que no toquen bolla, perque són moltes veritats, això si dites amb un toc de humor que sempre cau millor.

  Per cert jo me represent a jo mateixa, ni al Pi que no hi tenc cap vinculació ni a CxI dels que som simpatitzant. A diferencia de altres comentaristes que si que representen clarament a partits politics.

  Però be, qui te la coa de palla…….

  Per cert aclarir-te a tu i a qui calgui, que a diferencia de altres, jo no tenc cap problema ni odi cap a nen Pepe, ni cap a cap dels seus. Precisament en Pepe li tenc respecte com a persona per lo poc que la conec i pels comentaris que he sentit de la seva faceta professional. El que si odia és la forma en que fan politica, molt més enllà de no compartir les idees, que això ho respect, lo que no aguanto es la prepotencia i atacs personals que fan des dels seus inicis, sense cap respecte a les persones. Això Odio i critico. I si no vos agrada als que formau part d’aquest partit, és tan simple com que comenceu a respectar als altres i també ho faran amb voltros.

  I si els de CxI troben que no he de fer mes comentaris o no els agrada el meu to, que ja dic, no son mes que veritats dites clares, que mo facin saber.

  Ara a veure quines dirtctries vos donen per contestar-me des de A (Alerta a no posar el mail de la premsa en lloc del dels trols)

 4. Aquesta Juana Cifre no vos fa cap bé. Té un odi en en Pepe que s’ho hauria de fer mirar. Diu un dois que no toquen a Mallorca i amés té una llengua cremadora. Si de qualque manera representa el Pi li haurieu d’ensenyar respecte, que no en té gens ni mica. Fa oi de llegir el que diu.

 5. Això Convergent és la nova forma de fer politica dels A… fa estona que ho dic.

 6. Crida l’atencio i ho trobo fora de lloc. La manera d’actuar i contestar de Alternativa per Pollença (si es que són ells i no algu que si fa passar) als anonims del Bloc de La Punta. I com a afiliat fins hi tot ho trobo un poc insultant. No se si aixó és lo que preteneu, pero és algo que no s’enten gaire. Si això és la vostra veu oficial, vos ho heu de fer mirar.

 7. Cagondena Pepe si to repeteixes tant t’ho arribaràs a creure. Pero.. si tu i els teus deixau se fer retrets de fer u porc u pocell.. Vos haureu de retirar. No sabeu fer res mes. Pero repetí t’ho a veure si es aixi.

  Per cert perdonau els administradors del bloc. Ja que per cupa meva teniu als Alternatius aqui moderant el vostre blog. Sera vera que vos fa de Jefe als de la oposició.

 8. Ai pepito t’hauries de fer vergonya anar a donar lliçons com aquesta. Tu i els teus basau les vostres accions amb l’odi i ,es fòbies personals. Heu fet una política sense cap respecte per les persones, i ara en voleu per voltros. La vostra forma de fer política el darrer any vos ha duit on sou ni els vostres afiliats ja vos coneixen, llevat dels fanàtics.

  CxI com el pi es un partit nou format per una majoria de gent nova i que no prové de UM i altres que si. I tu i els teus no ho heu respectat mai. I ara tens nassos de voler donar lliçons. No has respectat el nou projecte de CxI com no ho faràs amb el pi. Perque les fòbies no desapareixen així com així.

  Ara ves a donar lliçons al teu bloc. La bíblia de la política i deixa les lliçons o d’acreditar i desacreditar als comentaristes dels altes blocs.

  Un besso
  I perdona que faci temps que no vengui a saludar te al teu blog, però no tenc gaire temps per jugar, mirar la tele, perdre els temps.. Que es lo únic per el que la gent hi entra a debatre.

 9. Dedicat a Joana i a tots els comentaristes anònims.
  ANEM ALERTA.- Ara que El Pi parteix de zero, ens hem. de mirar tot aquest show vergonyós que protagonitza actualment la poítica espanyola actualment com una lliçó d’allò que mai, mai, mai, per res del món, no ha de fer la nostra formació política. No hem de dedicar ni un minut a bolcar-nos dins la soll dels retrets, tu ets un pocell, i tu un porc, i tu un verro… No! Això desmoralitza la nostra bona gent, que és la immensa majoria. La nostra feina no ha de ser altra, ja des de bon començament, més que aportar idees positives i fer feina constructiva per refer com a poble les nostres Illes Balears i per teixir de bell nou aquesta xarxa tan potent i tan formidable que ha estat fins no fa gaire la gran classe mitja de la nostra terra.

 10. Cagondena, ara he escoltat el batle a la radio de ahir.
  I en Pepe deu estar ben content i més llegint els seus comentaris a la web de radio pollençá.
  Bufetada, bufetada, bufetada…
  Degué quedar ben aplé!!!!!!!!

  Au Pepe ja t’ho ha dit ben clar, encapsala un progecte i poset de batle (Ai no que alternativa no vol governar, estar a l¡’oposició és mes facil)

  I com es això de que en Lumbreras no es bo per anar segons a on? molt de comunisme, tots som igual …. palla, el guru és el guru.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s