Ponència Política (resum)

LogocongresQuè pensam?

El paper de la política ha d’ésser repensat a partir de tres eixos irrenunciables: rigor, equitat i transparencia. No es poden tornar a donar casos de corrupció en el sí de les institucions democràtiques. Volem recuperar el caràcter de servei públic de la política exercit amb rigor, austeritat i un estricte respecte a la llei. Per això, és necessari fer autocrítica de la gestió pública i establir una nova forma d’entendre-la en totes les seves vessants, introduint nous mecanismes de control, transparència, vigilància i fiscalització.

Privat i públic s’han de redefinir amb una escrupolositat absoluta, marcant nítidament els seus límits per evitar que els interessos es puguin mesclar.
La utilització arbitrària dels recursos públics, les inversions faraòniques sense cap base argumental sòlida, la frivolitat o la improvisació a l’hora de fer ús dels doblers de tots són hàbits que han d’ésser desterrats definitivament de la pràctica política illenca, arbitrant tots els mecanismes de control i fiscalització necessaris.
L’escenari d’un autogovern esplèndid i clientelista al voltant del qual tot era posible no tornarà. Per aconseguir el nostre objectiu hem d’avançar cap a un nou concepte de societat no piramidal, sinó transversal, horizontal i integradora, a la qual es fomenti l’esforç, la iniciativa, el risc i l’autonomia individual. Deixarem de dependre de les prebendes del poder per passar a dependre de la nostra capacitat.
La participació esdevindrà esencial. En una societat cada vegada més intercomunicada i unida per xarxes interactives que transmeten l’estat anímic de l’opinió públic en temps real, cal estar més atents que mai al batec social, avançant cap a un escenari de democràcia on line a la qual el governant ha de saber escoltar, processar i donar respostes immediates a les demandes socials, ajustant el “tempo” polític a les preocupacions de la gent.
Ens identificam amb el centrisme entès com l’espai en el qual s’hi pot sentir representada la major part de la ciutadania que creu en la llibertat de l’individu. Les institucions d’àmbit balear han d’exercir una funció promotora i coordinadora (Govern) i d’establiment de les normes (Parlament), però ha de correspondre als Consells Insulars la vertadera tasca d’exercir la funció executiva ordinària i la interrelació amb els administrats. El PI es decanta per un sistema institucional que eviti duplicitats, racionalitzat en les seves dimensions.
La nostra formació política considera que una societat com la illenca, solidària com cap altra amb la resta de l’estat, no pot seguir patint una política d’espoli fiscal com el que arrossegam des de fa més de tres dècades.
Una economia que no sigui mediambientalment sostenible no té sentit avui dia. El territori no tan sols ens permet el desenvolupament de l’activitat turística, que és la principal font generadora de riquesa del país, sinó que ens aporta un nivell de benestar que cal preservar mitjançant la seva correcta ordenació. La preservació del territori a partir del manteniment i l’ampliació dels espais naturals protegits, així com d’un urbanisme respectuós amb la nostra idiosincràsia, ha de ser compatible amb l’activació d’uns agents econòmics que en tot moment han d’assumir les seves responsabilitats mediambientals.
El PI, com és una força política que defensa les nostres senyes d’identitat alhora que
reconeix el pluralisme existent i aposta per un model d’integració social que es fonamenti en:

a) Prendre mesures que permetin la continuïtat de la llengua i cultura pròpies de les Illes Balears com a principal referent de la nostra identitat i garantir el seu coneixement per part de la ciutadania, així com el seu ús per part de les institucions, els agents econòmics i socials, i de manera molt especial els mitjans de comunicació.

b) Arbitrar els mecanismes perquè els illencs procedents d’altres cultures també puguin continuar amb els corresponents vincles amb els seus territoris d’origen.

c)Establir un sistema educatiu que tot mantenir la llengua catalana com a vehicular pugui incorporar l’ensenyament en altres llengües.

Nota: Aquesta setmana la centrarem en el Congrés Constituent del Pi, vos presentam el resum de les 4 ponències que pendran part d’aquest. 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s