I ara regalarà el Convent?

La regidora de cultura, Malena Estrany vol regalar el Convent de Sant Domingo.

CONVENT-SANTO-DOMINGO-OK

Des de Convergència per les Illes, en primer lloc li volem donar la més sincera enhorabona per la iniciativa de posar en marxa la redacció del Pla director, eina totalment necessària tant per la gestió del museu de Pollença com per la seva adaptació a la legislació vigent. La pena, es que ha optat una altre vegada per una contractació a dit (com en el Festival de música) per redactar un document que no es basa en la realitat històrica de la localitat i a més presenta notables deficiències. El qual, per cert, encara no sabem que li ha costat al poble de Pollença.

A l’anàlisi de successives errades que presenta el citat document començarem per les més lleus i acabarem per la més greu, partint de la consulta dels documents que incorpora el propi pla director i de la bibliografia no consultada per part de l’autora de la seva redacció .

Una de les constants que ens trobam i que ha emfatitzat la regidora, fa referencia a la situació de “caos documental” del museu, la manca de bibliografia especifica dins les dependències del Museu, l’absència de memòries entre l’any 1986 i 1997 i la pèrdua de col·leccions.

El tema del “caos documental” que presenta el museu, és un fet que no entenem, considerant la minva d’exposicions de producción pròpia dels darrers dos anys, la supressió del Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de l’any 2012 i el fet de què la tècnica del museu disposàs de l’ajuda d’un becari de la UIB, per tant format i en condicions per ajudar en la ordenació de la documentació interna. Pot ser la regidora ens ho hauria d’explicar.

Seguint en el tema de l’anàlisi documental, el document afirma que es basa en un intens treball de recerca bibliografica. Si be es veritat que fent una ullada a la bibliografia, aquesta inclou una important quantia d’estudis específics de caràcter museològic, es també certa la mancança en bibliografia especifica de Pollença. L’excusa de què no s’ha trobat bibliografia específica al Museu de Pollença, no ens sembla oportuna, i molt manco considerant que en el núm. 33 del mateix carrer es troba la biblioteca i arxiu municipal, per no parlar de biblioteques de Ciutat, com la March. Una visita a aquestes dependències hagués donat un millor fruit. É a dir, l’autora s’hagués adonat de tota una sèrie d’errors històrics i de les greus conseqüències que poden suposar envers al patrimoni de tots els pollencins.

A nivell metodològic, cal destacar que l’anàlisi pateix d’una excessiva subjectivitat, que el desvinculen  de la realitat del moment dels fets analitzats. Tots sabem que els museus de municipis com Pollença, quan n’hi havia, no varen néixer amb tots els atributs i el nivell de professionalització que havien de tenir teòricament aquestes institucions. De fet, en el cas de Pollença no es va dotar de tècnics adients i de forma continuada fins el 1997. Però és que a la majoria de municipis de les mateixes circumstàncies que el nostre no es va fer ni això. A quants de pobles de Mallorca hi havia museus a la dècada dels vuitanta?  A la pràctica, va ser la bona voluntat de la persona encarregada a temps parcial del nostre museu fins aquella data la que va permetre la seva continuïtat. De manera que no es de rebut retreure mancances de fa 20 o 30 anys.

Dit això anem a veure que passa en les suposades desaparegudes col·leccions.

En primer lloc, aclarir que l’origen del Museu de Pollença ni es troba ni s’ha trobat mai en el “Museo del Colegio Costa i Llobera”. Aquest va ser un museu escolar creat per Luis Oliver el 1943. L’origen més remot del Museu municipal el trobaríem a l’intent no reeixit que feren a principis del segle XX Anglada Camarassa i els seus deixebles de crear un museu pictòric a Pollença. La Guerra civil va acabar d’avortar aquella iniciativa. Una iniciativa que no serà recuperada fins a la dècada dels seixanta amb el batle Bartomeu Siquier. Dit això, que passa amb la col·lecció de Ciències Naturals? Aquesta mai va ser recepcionada per l’Ajuntament, tot i que sembla que en cert moment de trànsit, segurament a causa de l’ampliació de l’institut va ser dipositada a les dependències del Museu. De fet, no ha desapareguda. Si la redactora la redactora del pla director ho hagués demanat al propi centre escolar, que és l’actual IES Guillem Cifre de Colonya, hagués trobat els fòssils en el seu departament de Ciències Naturals.

També si s’hagués consultat la documentació es sabria que si no hi ha memòries entre l’any 1986 i 1997, es perquè durant aquest anys el museu no estava actiu.

I ara anem al que es més greu, que seria canviar l’herència per un plat de llenties. El Pla director a la pàgina 24 afirma que l’edifici es propietat del Bisbat de Mallorca i a la pàgina 46 diu textualment “Les col·leccions són de titularitat pública i com ja hem dit l’edifici es propietat del Bisbat de Mallorca, però el seu ús esta cedit en conveni a l’Ajuntament de Pollença”. Benvolguda Sra. Estrany, responsable final del pla director, com aquest mateix indica. Si s’haguessin llegit els annexos que s’adjunten al document, es a dir, aquest mateix conveni, sabria –vostè i la redactora del pla- que només una part de l’edifici pertany al Bisbat. El que si pertany al Bisbat es la col·lecció d’art gòtic que es troba en dipòsit de  la mateixa manera que tots els bens de caràcter religiós que estan dins la sagristia.

L’afirmació de que l’edifici pertany al Bisbat, es l’afirmació més greu i que pot comportar unes conseqüències molt negatives per al nostre municipi. A mode d’aclariment la volem informar, partint de la documentació històrica de l’Arxiu històric de Pollença, entre ella les pròpies actes municipals, que l’edifici fou cedit a l’Ajuntament de Pollença l’any 1843. No serà fins a l’esmentat conveni amb el Bisbat en que l’Ajuntament reconeix que nomes l’església i una part de l’edifici són del Bisbat. El Claustre, la zona que ocupa la residència i, sobretot, les dependències que actualment ocupa el museu, són de l’Ajuntament. Per tant, si s’aprovàs en plenari aquest Pla director que vostè ens ha presentat, pot ser ja no seria una part de l’edifici sinó que tot passaria a ser patrimoni del Bisbat i el poble de Pollença es quedaria sense un dels edificis més importants del seu patrimoni immoble.

No basta que el govern municipal del qual vostè en forma part haguí permès la ocupació de la part municipal del Convent de Sant Jordi (a no ser que s’haguí llogat i no s’haguí informat a l’oposició) per ara regalar el Convent?

Els representants electes del consistori tenen el deure de vetllar pel be i el patrimoni del poble i no només per fer-se fotos amb la reialesa dins el Claustre de Sant Domingo que és, encara que vostè ho posi en dubte, de tots els pollencins.

52 responses to “I ara regalarà el Convent?

 1. Estos al alcalde solo le pediran dos sillas, se les ve el PPlumero. Ni se han atrevido a opninar aquí de su alcalde y cuando gobiernen ya verás.

 2. Va ser divendres quan li vaig veure fent herba a la finca del batle que fa punta cap a la rotonda del Gall.

 3. el batle és collonut. Jo crec que has fet molt be.
  Lo que crec que el regidor haura de contrastar la informacó i així poder-ho demanar al ple o a qui faci falta i donar una resposta.

  Així que si vols donar més detalls encara ajudaras més.

 4. Venga denunciés en marxa… no deus ser tu el miser de la Srta. estrany? acab de demanar-ho a un partit que pot demanar-ho a un ple. tan malament ho he fet?

 5. I tú que fas, de dir que els altres no fan res més que barallar-se? Has probat de denunciar-ho o de demanar explicacions?

 6. Mentre vosaltres us pegau amb el partits de l’opòsició i na Malenita fa els seus numeros de jocs de mans. El batle fa la seva…
  Algú sap per a quina raó una de les maquines que treballen en la construcció de l’aparcament l’altra dia feia neta la finca que el batle hi te a veinat?

 7. També tant via comentari a la Punta com via Facebook varem fer un comunicat en el seu moment. A més en Joan Ramon com a portaveu, ha anat contestant totes aquelles qüestions, series, que s’han anat plantejant, a més de donar informació de el que ha anat esdevenint aquests dies.

 8. O a lo millor es que després de 40 comentaris no t´has enterat de res…. que també potser. Si hi ha alguna dubte en aquestes alçades no crec que sigui de CXI sinó dels altres partits. CxI -Pollença ja va dir el que estava disposta a fer: recolzar qualsevol govern que doni estabilitat i governi amb transparència i eficàcia, compti o no amb el regidors de CIUP.

 9. Fa cinc dies que l’equip de govern se va rompre i encara no heu fet cap article sobre això. Es que estau tan ocupats negociant el pacte amb el PP que no podeu perdre ni deu minuts a escriure qualque cosa? o es que teniu por de dir res que hagueu de desdir a l’endemà?

 10. Lo que preocupa a la ciudadania no son ni los pactos ni las peleas sino el desgobierno…… y a eso sois responsables todos los politicos.

 11. ZAPATO ole tus huevos Reconocer que la propiedad del Claustro es del Obispado te parece un simple error. Mes serietat per favor ….

 12. Osea que por un error en la redacción resulta que la concejala quiere regalar el convent, lo vuestro es seriedad y lo demás tonterías. Y cuando hablareís de vuestro pacto con el PP.

 13. Benvolgusa sacarina,En primer lloc et recoman que et passis al sucre, ajuda ala capacitat d’analisis del cervell
  En segon loc les teves afirmacions son una manca de respecte envers a totes les regiduries de culture i persones tecniques o no que han treballat al museu desde l’any 1975.
  Despres dir-te que no es veritat que en els anys passats no s’hagues catalogat el fons del museu. Hi ha un inventari en fitxes de paper dels anys 80, un en word posterior i un altre en acces. El que si pot ser es que no s’haguin anant actualitzant. D’aixo la regidora n’hauria d’explicar qualque cosa.
  El caos documental com molt be diu l’article i donats els recursosbdel museu en els dos darrers anys es imperdonable
  Evidentment que el pla director es necessari i tots els tecnics que han passat pel museu l’han reivindicat ( llegeix el pla director).
  El que passa que en molts moments no si han destinats els recursos economics. Els 7000eur + IVa que ha pagat la senyora Malena Estranybper un document que no reflexe la realitat de la nostra historia.
  Pot ser si quan la senyora estrany quan va ser Secretaria tecnica de cultura hafues destinat els doblers als museus locals per tal de regularitzar la siyuacio en lloc de gastar els doblers en carreres de carretons. Faria anys que el museu tindria pal director

  Ala i ara a veure la rua

  Si necessites mes informacio estare encantada de donartela

 14. Perdonau la tardança de no dir el cost aprovat pel Pla director a la junta de govern que és de 7000€+ IVA.

 15. Sacarina, ja t’ho han dit pero no basta: llegueix abans de parlar i sino assumeix l’error garrafal de la regidora presentant el Pla Durector. Naturalment q esta molt be que se presenti pero tambe estaria molt be que ella o algun Tecnic de cultura o fins i tot el “becari del museu”podria haver verificat el contingut. Després de dos anys de governar, vols dir Sacarina que no haguessin pogut suplir les deficiències que manifestes. I estaria be, perque encara no ho coneixem pero crec que serà “DE TRACA” l’import O cost del document serà salat!!. Com diuen ” lo costes no quita lo valiente

 16. Ben volguda Sacarina.
  Pel que pogut veure, com t’han dit abans ni t’has llegit l’escrit, ni tampoc has llegit el meus dos comentaris anteriors.
  Que passeu un bon cap de setmana.

 17. Bon dia
  Avui matí la senyoreta Malena Estrany, després de les declaracions del batle al Diario de Mallorca, ens ha informat a tots els portaveus de l’oposició que si el senyor batle no es disculpa públicament abans de dilluns, fa comptes prendre mesures legals.

 18. Està clar que al museu hi ha una mancança MOLT GROSSA, no hi ha catalogació ni registre del fons museïstic, i això és molt greu. Hi ha un caos intern molt gran a nivell de documentació, les peces no estan documentades (el seu origen, restauracions, propietaris, etc, informació qu s’hauria de tenir. I així, per tant, no pot ser més fàcil que les col.leccions desapareixin. No es pot conservar un museu ni el seu fons sense tenir aquesta informació, és la primera eina que es necessita. El pla director és totalment necessari, i li don l’enhorabona a na Malena Estrany per haver-lo posat en marxa. És més, ja fa temps que aquest pla director s’hauria d’haver posat en marxa. Per això estaven els tècnics, i no ho han fet… Des del punt de vista patrimonial, és més urgent i necessari un pla de conservació (i un pla director) que el Certamen d’Arts Plàstiques, per exemple, o almenys no es pot fer la segona cosa sense deixar de banda la primera, que és el que s’ha fet. I és més necessari un Pla Director que fer exposicions temporals, més que res perquè si no es tenen les bases posades no crec adient fer altres activitats. Queda molt bé criticar què no s’ha fet el Certamen, però a lo millor s’han hagut de donar prioritat a altres coses…. algú havia de posar en marxa un pla director, algun dia, no? I ara algú ho fa, i perquè justament és na Malena Estrany heu de fer un article tan ple de sarcasme i cinisme?
  Donam molt poca importància a allò que tenim a casa… i que és d’una riquesa excepcional. Pot ser el pla tengui errades… com el de l’edifici del claustre, però un pla director està obert a canvis, no és un contracte blindat! Esper que faceu una reflexió, alegrau-vos que s’hagi donat una passa més en bé del patrimoni de Pollença. En lloc de fer crides de les errades, s’hauria de col.laborar per a corregir-les, però clar, la política sempre és així de bruta, i s’aprofita qualsevol cosa per tirar per terra la feina dels altres.

 19. Benvolgut Jaume G o no?
  Vull que quedi clar que no és res personal aquest “o no?” Però el fet que escriguis “estic enfadada” em dóna entendre que no noms Jaume, i més que una errada pareix que t’ha traït el subconscient. Realment tampoc importa gaire, però em va bé comentar-ho, ja que afirmes que som mentiders, que camviam la informació… i aquest escrit teu em fa entendre que qui realment té aquesta manera de fer i actuar, que tu critiques i que no t’agrada gens, ets tu mateix/a.
  Per altre banda, sabem que un blog obert permet que tothom doni la seva opinió i punt de vista, i encara que no ens agradin segons quins comentaris i menys les seves formes, això forma part del que s’anomena participació ciutadana.
  El que no puc permetre és que acusis a CxI d’aquests fets ja que en tot moment des de CxI hem estat respectuosos i en cap moment personalistes.
  I si en algun moment pots demostrar que CxI ha mentit o ha insultat a cap regidor m’agradaria que poguessis dir concretament a on i quan ho hem fet.

 20. Aquí veig com vos afuau tots com a genetes, sou especialistes en dir mentides, insultar i desqualificar, i a més canviar le informacions em benefici vostre (del partit) Jo no vull política com aquesta al meu poble… me fa oi llegir aquests foros. No teniu escrúpols ni valors, no vos han ensenyat de petits que no està bé dir mentides? i que igualment passa amb els insults? Quina baixesa. Si això és la vostra política, no crec que vos torni a votar, estic molt enfadada amb el vostre partit. No vull que ens governi gent com voltros, me pensava éreu d’una altra manera, però veig que lo que cercau és fer SANG i fer mal, per així tenir el terreny lliure. LAMENTABLE CxI!!!!

 21. Benvolgut Joan Luís Tomàs.
  Primer de tot agrair la teva participació a la Punta ja que a més de ser l’únic membres dels no adscrits que dóna la seva opinió (que se suposa que és la oficial) ho fas també al nostre Blog, ja que el blog de la Lliga i el blog del vostre regidor, una vegada vareu començar a governar va desaparèixer.
  Pel que he pogut llegir, pareix a ser has fet primer unes manifestacions a un altre blog i després has participat del nostre, però com que en cap moment puc assegurar que siguis la mateixa persona i podríes estar suplentat tan sols opinaré del que has posat al nostre blog.
  Efectivament que el Pla director del Museu no està aprovat, però és que tampoc és necessari que s’aprovi per Ple. Durant el darrer Ple s’ens va informar del Pla Director, i amb això se suposa que no hi pot haver aquestes errades tan grosses. Nosaltres hem, fet durant tot moment una oposició constructiva el que no podiem fer era la tasca de l’equip de govern.
  Ha passat més o manco el mateix que va passar amb el senyor Valent, la ex-regidora va prendre la decisió de presentar-lo sense anunciar-ho a nigú, i després no sen va voler fer responsable dela seva elecció personal. Nosaltres hem fet la nostra tasca però també és necessari com a oposició que la gent de Pollença sàpiga de les errades dels qui els governen, sinò també els estaríem enganant, i aquest artícle servei per demostra una sèrie de mancances que existeixen i que de fet s’han de sol·lucionar.
  La irresponsabiliat hi hagués estat si no haguèssim dit res i volguéssim aprovar-lo sense esmanar aquestes errades.
  Per cert, no hi ha nigú que quan arribi a un lloc es trobi sense res fet, i tot per fer, un petit exemple l’exposició den Ben Jackober de fa dos estious al Convent feia estona que estava concertada i la va inagurar la ex-regidora.

 22. La rel·lació d’odi entre na Malena i Convergència no té cura. S’assemblen massa i venen d’alla mateix, d’UM. Si varen ser amics fins cinc minuts abans de les eleccions !

 23. Està molt nerviós el personal. Mirau vull fer una crida a la tranquilitat. crec que avui per avui, te tantes possiblitats d’entrar al govern CxI com la resta de grups polítics, incloent els dos fenomenos que l’acaben d’abandonar.

  Amés veis voslatres tan interessant d’entrar a un govern que acaben d’abandonar com a rates els dos fenomenos?

 24. Esper que si entrau al govern municipal ho faceu millor que els vostres ascedents directes, els australopithecus uemensis i que la dona amb qui compartiu un passat comú, na Malena. Tothom hauria de recordar, de tant en tant, quines són les seves arrels, polítiques, en el vostre cas i que deixen molt, molt que desitjar. Així us diria que no anassiu tant de xulets, convergents, que a Pollença i a Mallorca gairebé tots ens coneixem.

 25. A mes Tomàs nomes una matitsació més. CxI, bé més ben dit CiUxP està dins l’Ajuntament des del mateix dia que hi estan els teus… ara però esteim al mateix bandol!

 26. Tomasito la teva estimada princesa va deixant una gran quantita de morts dins la seva dilatada, dilatadisima , vida politica, des de els seus companys d’UM , Dolça Mulet, Maria Antonia Munar, als seus antics companys de Pollença Joan Cerda, Marti Ochogavia, Joan Oliver, al seu estimat Jaume Font , a part del seu equip lliguero amb en Roca al capdavant, al socis peperos de legislatura, molt de morts a la cuneta va deixant na Malena, i estic segur que a tu tambe te deixara tirat un o altre dia, pero no te preocupis, sempre tendras el meu hombro per plorar una estona. Amb carinyo to dic Joan Jose Tomasito

 27. La veritat com diuen alguns aquí és que s’hauria d’aclarir que és que ha hagut de tapar el balte d’aquestes “trapos sucios de su ex socia de govierno” aqui pareix que hi ha brutors, que no devien sortir (o si) a pseudoauditoria i que s’estan amagant. senyor tomàs que tal si comencen amb bon peu amb això de la transparència i ens comença a aclarir a que deu fer referència el batle amb aquestes declaracions?

 28. I si algu troba que “a saber si es veritat” (dubte = no ho sap), que se informi!

 29. Senyor Tomàs, moltes gràcies per participar i disculpi que no hagi encertat el seu nom. El que no comparteixo es que d´aquest error en tregui la conclusió que manifesta. Com no l´hem de tenir en compte si es l´unic, excloent les declaracions de la seva lider els mitjans de comuncació, que manifesta o explica alguna cosa relativa el grup dels “no adscrits”?. Per cert!! li recomano la lectura del seu propi programa electoral en relació a la COMUNICACIO i veurà algunes contradiccions prou importants, que inclòs ha reconegut vostè mateix, no en aquest blog, però si en el de Urxella.

  La humiltat, una paraula hermosa i un millor valor, no està present en el seu comentari perquè malgrat reconeix no dominar el tema i que no sap contrastar el que se diu a l´article, no te ni la prudència d´evitar la descalificació del mateix. Si l´ha lleguit, cosa que dubto, s´haurà adonat que tot el que diu se basa en el propi Plà Director que va presentar, en el darrer Ple, la ex-regidora de cultura. Per cert, vist el contingut del Pla director, ni ella se´l va lleguir i si ho va fer estava molt desinformada.

  Tranquil senyor Tomàs, pels convergents no es important estar o no dins el govern per treballar pel poble. Lo important es que hi hagi un govern municipal que serveixi els pollencins. I en això colaborarem, esperem que vostès també, tan si en formam part com si no.

  Finalment, no ens parli de responsabilitat i manco d´ètica perquè d´això se n´ha de tenir molt poca per fer el comentari que vostè a fet en el blog dels nostres companys de Alternativa. Passi un bon dia.

 30. Una cosa es fer al.legacions i l’altre molt diferent es partir d’una exposicio de dades que no es real, que parteix, de base, del desconeixement del patrimoni d’un poble des de l’area de cultura. Aixo no es defensable. Poca feina i mal feta.

 31. Primer de tot. El meu nom és JOAN Luis Tomàs. Ni José Tomàs, ni José Luis ni noms de toreros. Encara que M’AGRADA que me falteu al respecte, ja que denota que me teniu en compte i bastant de carinyo. Si no vos ficássiu amb jo, me preocuparia perquè sinó voldria dir que no teniu en compte la meva opinió. Això fa que me creixi. Massa bé!

  En quant a lo del pla director, com alguns companys vostres han dit, es poden fer al·legacions, ja que encara no s’ha aprovat. Així i tot, quan entreu a l’Ajuntament (cosa que diguéreu que no faríeu mai), ja el tendreu mig redactat i el prodreu aprovar, encara que aprovareu una feina que no ha estat feta per vosaltres… A veure on queden totes les crítiques després d’això…

  Jo no domin aquest tema, però diria que heu aixecat la llebre molt aviat i que no heu fet la feina que s’espera de vosaltres com a oposició: treballar el que vos passen per fer les al·legacions oportunes on s’han de fer, i no als blogs. Al menys, és el que crec que faríen aquells que exerceixen una oposició responsable i ètica. I, sobre tot, aquells que s’estimen el poble i s’estodien les coses al detall per a millorar el poble i no per fer una burda crítica de coses que, a saber si són vera.

 32. Comparteixo amb vostè, Joana Cifre, que es molt greu que ara el Batle, Tomeu Cifre Ochogavía, digui, pel motiu que sigui, que ha degut de “tapar” les continues trabes que li ha posat na Malena. Crec que ja està be!!, la crisi de govern la coneixem, la renuncia dels “no adscrits” també i ara convendria coneixer el que va passar perquè en el futur no se repeteixi i se torni perjudicar els pollencins.

 33. Jo trob molt fortes les declaracions del Batle al Diario de Mallorca.

  Que ésd això que fins ara ha hagut de callar i tapar coses de la ExUemita Malena Estrany de la seva gestiò passada per evitar problemes i traves que sempre ha posar a l’equip?

  Quines coses ha tapat?
  Que ha callat?

  És hora de començar a treure la veritat de tot i no nomes mitges veritats per redit politic.

 34. Davant les informacions relacionades amb la crisi del govern municipal, volem lamentar l’espectacle que s’està donant únicament per interessos personals i polítics. Creiem que en aquests moments, els pollencins i pollencines, necessiten de l’Ajuntament tot el treball i esforç possible per sortir d’una situació social i econòmica molt preocupant. I això és prioritari a qualsevol interès particular sigui polític, econòmic o cultural. Som ben conscients, i així ho hem mantingut, que cal donar estabilitat el govern municipal, sigui del partit/s que sigui, i sempre que se governi amb transparència, diàleg i interès comú. Aquests es el compromís que CXI Pollença va assumir, des de el primer dia de la present legislatura, davant els resultats electorals i que varem entendre era i es la voluntat del poble de Pollença.

 35. Com és això que diu el Batle a Diario de Mallorca que durant dos anys an hagut de callar i amagar coses de la gestiò de la seva socia de Govern Malena Estrany (Ex UM).

  Jo crec que el Batle ha de donar explicacions d’això. Quins desgavells de la regidora Estrany ha ocultat? Volen saber de que xerra. És hora de que comenci a brollar la merda, com ja fa aquest article.

 36. Totalment d’acord Biel T.
  I aixo q en el centre on treballa hi ha un ex regidor de cultura.
  Almanco s’hagues pogut informar

 37. Lo millor d’en Pepe en aquest tema no és que demani la paraula per bavar per na Malena, això ja ho ha fet altres ocasions, inclus per pegar als que la recriminen. Lo més gros i que no ha tornat a piular és que li va faltar temps per sir damunt premsa que havien desaparegut coleccions del museu, rotllo peliculero com si haguessin robat el Gernika, i ara resulta que la colecció esta al seu lloc de feina i que ja hi devia estar quan ell hi va arribar i que a sobre aquesta colecció mai ha estat propietat del museu… l’heu tornat a sentir?
  Ara ell és bo per anar reclamant rectificacions i disculpes a uns i altres.
  En fin com diria ell DE TRACA!

 38. Aquesta si que és bona!, m’estau dient que en Pepe va demanar la paraula al plenari per donar l’emhorabona a na Malena per aquesta xapussa de pla director?. M’agradaria saber que en diu ara, ell que té més sortides que el metro de New York.

 39. Aqui hi ha dos temes, units per un nexe comu, la inoperància, el personalisme, el victimisme, la hipocresia de na Malena Estrany. Un tema és la seva dimisió quan es comença a parlar clar que els seus projectes estrelles es desfan com un calceti, es barralla amb part del seu grup, es barralla amb en Valent, es barralla amb el batlle, regala hores extres a les amiguetes, realitza plans directors a dit i li surt un nyarro, però supòs que tot això es culpa dels altres, ella es una santa dona.

 40. El problema principal és el mando i ordeno del batle. Tots els desastres de lo que duim de legislatura o els han fet el PP o els hi han consentit als de la Lliga. I en Roca, vaia pajaro. Aquest si que és un Hitler. I voltros que fareu ara, pactar amb el PP ?

 41. Aquest personatge, na Malena , es una irresponsable i una transfuga. el que hauria de fer es anar-se’n a ca seva i no a l’oposició.
  A veure si quan no opinin com ella també seran els dolents. pq fins ara ja comença a ser una conspiració mundial contra ella. La que vol el be del poble i regala el convent

 42. Estaria be que en “en José Luís Tomas” o en “José Andrés” o qualque portaveu ens digués qualques cosa i així tenir més contingut per poder opinar.

 43. Crec que s´estàn precipitan moltes coses. La primera: dimissió de na Malena. Quedi clar que ella (i el seu abduit) han dimitit, ningú els ha cessat. I si han fuit no son per les crítiques dels partits de l´Oposició sinó per les raons que han exposat, es a dir, poca transparència i manca de projecte compartit (INCREIBLE!!, el que ha passat en aquest govern municipal desde el primer dia). Amb això s´ha posat de manifesta la incapacitat del Batle per solucionar la crisi de govern. Deixa´m apart la incapacitat de l´Oposició que està a l´altura de la del Batle.

  Segon, lo del Pla Director. Crec, amb independència que se tracta d´una proposta i se pot corregir, alguna responsabilitat deu tenir la regidora que l´ha encarregat “a dit” i que ens a costat (el poble) un “parell” d´euros. Si el va lleguir abans de proposar-lo, demostra una preocupant manca d´informació pròpia i dels tècnics de la seva àrea, i sinó el va lleguir demostra una manca total i absoluta de riguorositat en desenvolpar les seves funcions tenguent dedicació exclusiva.

 44. Ido a veure si m’aclar, na Malena ha regalat el Convent? O és una equivocació que es pot aclarir? Aquest document ja s’ha aprobat? Heu comprobat si na Malena té qualque familiar directe al bisbat, o si te previst fer-se monja?

 45. Amics, voldria saber una cosa senzilla i demana de bona fe: us han passat aquest pla o document perquè us el mireu abans d’aprovar-lo, no és així? La finalitat no és que hi faceu esmenes i aportacions?
  Baix el meu parer, que segur que compartiu, els representants electes del consistori tenen el deure de vetllar pel be i el patrimoni del poble, i vosaltres teniu a dos representants electes. I està molt bé que li faceu saber això a la ex-regidora de cultura (menys mal que ha dimitit).
  Per altre banda, recordo el tema de la baralla entre bisbat i ajuntament per la titularitat de l’edifici. Ja fa anys d’això. Sabeu com va acabar?

 46. Gracies a Deu que ha dimitit pq si segueix així ens quedam sense doblers i sense casa. I encara la culpa sera dels altres:
  – Hores extres
  – festival
  – Pla director
  – sant Jordi
  – El Convent

 47. Es que Un, cuando el rio suena….

  I crec que baixa ben ple d merda per el que podem llegir a l’article.

 48. Crisis? a Pollença no ni deu haver de crisis si mos podem permetre regalar edificias al Bisbat, que en deu tenir de sobres.

  Que el regalin als pobres.. No, si en vorem de desastres.
  I que vols dir que de Sant Jordi també mos ho han fotutu i ni renda ni res? pues me podrien fer mes barata la inscripció den xic a l’escola si no paguen renda.

  Cada dia veig que aquesta manera diferent de fer Politica que anunciaven encara es pitjor que a altre.

 49. Com a minim hauria de dimitir. I expliCar quants de doblers ha gastat.
  Despres de lo del festival ja domes faltava aixo, que regali el convent
  I aquesta de quin poble es q no sap que el convent es de l’ajuntament?
  I que ha passat amb sant jordi?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s