El PI-Proposta per les Illes Balears defensa la contenció de la pressió fiscal a Balears

PI

Davant l’anunci de la intenció del Govern Balear d’impulsar una política d’implantació de noves figures impositives (envasos, rent a cars, patrimoni, superfícies comercials, canon de l’aigua…) que poden suposar un mísil a la línia de flotació de moltes empreses balears i l’acomiadament de molts treballadors (i tenint en compte que plou damunt banyat ja que la pujada de l’IVA, de l’IBI, el cèntim sanitari i d’altres tributs està molt pròxima en el temps, essent impossible assumir aquesta escalada), El Pi- Proposta per les Illes Balears defensa la contenció de la pressió fiscal a les Balears i per això volem:
1.- Instar al Govern Balear a no incrementar de manera generalitzada i sense cap tipus de consens la pressió fiscal que pateixen les nostres empreses i treballadors, aparcant la implantació de nous imposts i tributs que provocaran més perjudicis que beneficis.
2.- Instar al Govern Balear a posar damunt la taula a nivell estatal una reforma del sistema de finançament autonòmic que no provoqui que qui més aporta sigui qui manco reb i que, a més, es veu empès a generar més pressió fiscal per mantenir uns serveis públics similars als existents de mitjana a l’estat (o pitjors en el cas de Balears).
El Pi recorda que d’acord amb la Memòria del Consell Econòmic i Social de l’any 2010 les Illes Balears patien la major pressió fiscal de l’Estat espanyol en relació a la renda per persona, una situació que es repeteix any darrera any. A les Balears la pressió fiscal en relació al PIB per càpita és del 29,67%, cosa que representa 4,71 puns percentuals per damunt la mitjana estatal que és del 24,96%; així, l’any 2010, cada resident a les Illes Balears va tenir una càrrega fiscal de 7.319 euros una quantia 1.500 euros superior a la mitjana. Els ingressos generats es distribueixen de la següent forma: 57,49% per l’administració central, 31% per la comunitat autònoma i 11,51% per consells i ajuntaments. La renda per càpita dels illenca superava un 6,98% la mitjana estatal mentre que la suma dels tributs suportats era un 27,16% superior a la mitjana estatal.
L’any 2008 el Govern central va fer públiques les balances fiscals. D’acord amb aquestes dades la balança fiscal de les Balears era negativa i suposava el 11,22% del nostre PIB. Balears era la que més aportava amb molta diferència sobre la resta. Segons els experts aquesta contribució estaria així al voltant dels 3.000 milions d’euros anuals.
Tenir la pressió fiscal més alta de l’estat i ser els que més contribueixen a les despeses comunes i en quota de solidaritat són dos indicadors que demostren de manera diàfana i contundent que les Balears ja fan un esforç fiscal elevat i generador de recursos suficients.
La crisi econòmica ha provocat una caiguda enorme de la recaptació tributària de totes les administracions i ha obligat a posar en marxa polítiques d’austeritat. Aquestes polítiques d’austeritat, per una banda, han suposat retallades en la despesa pública i, per una altra banda, han suposat pujades impositives per quadrar els números públics. L’exacerbació d’aquestes polítiques però, posa en perill la viabilitat i continuitat del teixit productiu de les Illes Balears ja que essent des de fa molts d’anys els que fan un esforç fiscal més important i dels que manco rebem.
Entenem la necessitat ineludible de reduir progressivament el dèficit dels comptes públics, però del que es tracte és de ser més molt més reivindicatius amb Madrid a l’hora de demanar un finançament just per les Illes Balears enlloc de, tan sols, ‘castigar’ més a les empreses i al conjunt de la població balear amb més figures impositives.
Així mateix, volem anunciar públicament que presentarem a tots els ajuntaments on tenim representació una moció de defensa de la contenció de la pressió fiscal i en contra de la implantació de nous tributs o de la pujada dels existents.

14 responses to “El PI-Proposta per les Illes Balears defensa la contenció de la pressió fiscal a Balears

 1. Avui ve en el diari de Mallorca que el govern del PP prohibeix que el corb, anomenat “Rasputín”, sigui utilitzat a les festes de Sant Antoni de Mancor de la Vall. El corb solia volar desde el campanar de l´esglèsia fins un altar on hi havia la imatge de Sant Antoni i simbolitzava, segons el diari, com aquest sant era alimentat pel corb. Vull pensar que la prohibició fa referència a l´imperatiu legal de no utilitzar animals en actes de festes, etc… però me crida l´atenció (a part del nom del corb) que se prohibeixi un acte religiós/cultural (a Mallorca estàn molt mesclats) en tanta càrrega simbòlica.

 2. Senyor Guardiola li agreixo ens aclaraixi el seu comentari. Vostè dins la frase que cita, creu una cosa i jo una altra. Jo de les intencions dels governants no en puc parlar però de la situació que pateixen les comunitats autònomes, que vostè no discuteix, li puc aclarir qualque cosa. Objectivament Catalunya ha intentat solventar els seus problemes de finançament, vostè interpreta que per un motiu de “expolsar-se les propies responsabilitats”, jo vull creure que es per solucionar els problemes de finançament que, entre altres moltes coses, els obligan davant la manca de recursos a aplicar unes retallades que els empobreixen social, cultural i econòmicament. Intencions? ….. sempre son subjectives però no crec que cap governant ho faci per gust ni per rèdit electoral, que no en té i les passades eleccions catalanes en son un exemple. Que vostè creu que governs semblants al de CiU no aconseguiran aquesta fita….home això ja ho decidiran els catalans. De tota manera recordarli que CiU disposa en l´actualitat de 50 diputats i la segona força política ERC….. en té 21. Crec que els catalans ho tenen prou clar de quí pot solucionar els problemes del seu país. El que està clar es que ells ho han intentat i els altres ens hem resignat, això es el que vaig dir en el comentari de la frase que vostè cita.

 3. Miraré d’explicar-ho clar, el meu primer comentari ve a rel d’un comentari molt concret seu, ” actualment les retallades s´apliquen a totes les Comunitats Autònomes perquè totes estàn condicionades per la lluita contra el dèficit públic. Les diferències es que unes, com Catalunya, lluiten per intentar no aplicar-les o atenuar els seus efectes”.
  Vols dir que el govern del sr Mas lluita per minimizar les retallades? jo crec que no, lluite per gestionar els recurços de Catalunya, i fa be, pero reduir tot el problema de les retallades al mal finançament, es voler mirar sols una part del problema, i o fan concientament per expolsar-se les propies responsabilitats. Volem un finançament adequat, pero no perque sel reparteixin el bancs i els grans capitals, sinó perque crei riquesa a tota la societat, i això no pasarà amb governs semblants als de CIU.
  Ah i si…. vull que la repartidora també m’arrivi, a mi i a tota la població i no sols a uns quants privilegiats

 4. Senyor Guardiola… també té raó quan diu que un servidor pot tenir problemes de escriptura, no obstant el seu problema (pel que diu i contesta), segur que es de lectura. El meu comentari fa referèncie a l´article que encapçala aquest blog i que parla, entre altres coses, de l´expoli fiscal que patim. Vostè de què parla o de que vol tractar?…. no ho tenc clar. Sí, li he de reconèixer que no sé de qué vol parlar. No sé a que se refereix amb el 3%. I no sé qué té a veure el que he comentat amb en Matas i el seu palacete. Es cert que sols podría interpretar del que escriu que vostè opina que “millor que els mallorquins no tenguessim un bon finançament perquè així la corrupció hagues estat més important”. Miri, en tot respecte, els seus complexes son seus i la corrupció es una lacra en sí mateixa i la majoria de les persones que vivim a Mallorca no som autors sinó víctimes de la corrupció. Vol dir que a la resta de l´Estat estàn lliures d´aquesta lacra?. Vol dir que, per exemple Euskadi que hi ha un bon sistema de finançament, estàn lliures de corrupció?. Per cert!! interpret del seu comentari que a vostè no li molesta la corrupció sinó que la repartidora no li arribi, el seu comentari textual es ” Esta bé defensar el que es nostro, però per repartir-lo no perque s’ho quedin els de sempre”. Ah!! no tot es negatiu en la seva aportació, en una cosa coincideixo amb vostè: Visca el Barça!!!.

 5. No se si som jo que tinc problemes de lectura o n’hi ha que el tenen d’escritura. Ningú ha negat el tema de l’espoli fiscal però no es l´unic problema, el 3 % també ho és. Si a l’època d’en Matas haguesim tingut un finaçament just, segurament el palacete seria mé gros. Esta bé defensar el que es nostro, però per repartir-lo no perque s’ho quedin els de sempre.
  Visca el Barça i visca Catalunya!

 6. Una dade que estaria be coneixer es l´origen del dèficit de les Administracions. El PP ens diu que les Administracions gasten mes del que recapten. Però també veiem com la “prima de riesgo” (diferencial d´interessos que paga l´Estat espanyol respecte a Alemanya) està molt alta i això provoca que en recursos públics (impostos) s´estigui pagant aquests interessos purament especulatius. A la vegada per pagar la deute dels Bancs i Caixes també hem de pagar amb recursos públics el finançament europeu. HI hauria qualque manera de saber les quantitats o diferentes partides.

 7. el que es patètic és que no poguem disposar del doblers generats a l’illa per solucionar els nostres problemes, no volem res de Madrid, sols lo nostro i que no ens seguexin robant

 8. Guardiola, i quina Comunitat no ha fet retallades?. Totes les Comunitats Autònomes estàn fent retallades a consequència dels objectius de dèficit fixats pel Gobierno de España. Tens raó a Catalunya també i…… a Madrid, Extremadura, Andalucia, les Castelles…… , i vols dir que aquestes també estàn governades per CiU?. HI ha certos personatges, tu inclòs, que tenen problemes de lectura. Les Comunitats Autònomes davant les davallades dels seus ingressos i els objectius de dèficit imposats pel l´Estat espanyol (I en aquest, la CE, perquè sinó no el financia) no tenen altra sortida que retallar. La única solució per evitar aquestes retallades es millorar el sistema de finançament autonòmic i negociar amb Europa els objectius de deficit per flexibilitzar, almanco el calendari, per fer-ho compatible amb les necessitats socials. I això, l´unica que ho ha intentat es Catalunya…….. els altres s´ha resignats, uns perquè no hi veuen solució i les altres com Navarra i País Basc perquè tenen un bon sistema de finançament o Extramadura perquè pareix que tenen qualque “raconet” per poder pagar l´extra els funcionaris.

 9. La gent està farta de debats idotes i passats de temps com el de la creu si o no a la sala de plens, no es d’estrenyar que cada dia que passa es cregui manco amb la politica, Aquests den Pepe cada dia estan pitjor tal volta quan na Malena els comandi oficialment sortiran del forat.

 10. Jaume , ha catalunya lluiten per no aplicar les retallades? No et deus referir al govern de CIU? Això és com aquell seguidor del Reial Madrid que no veu les faltes d’en Pepe.

 11. Petronila……. es més senzill que te toqui la loteria. Per ser conscient del que se demana,no se tracta d´estar o no en política, se tracta de mirar una mica el teu entorn i potser mirar o llegir qualque diari. No sé com s´ho ha fet aquestes persona que viu Extramadura però no crec que això sigui una pràctica habitual, ni Extremadura, ni Andalucia ni a les Illes Balears. En l´actualidad no hi ha cap tipu d´actuació Administrativa orientada a l´estimul econòmic (no tan sols hi ha les subvencions), actualment les retallades s´apliquen a totes les Comunitats Autònomes perquè totes estàn condicionades per la lluita contra el dèficit públic. Les diferències es que unes, com Catalunya, lluiten per intentar no aplicar-les o atenuar els seus efectes i les altres, Illes Balears, se resignen. Afegir a n´això que quan a sobre tens un sistema de financement clarament injust i insolidari ens passa el que patim en l´actualitat, que hi pot haver diferències entre els diferents territoris que conformen l´Estat espanyol. Quan era temps de solidaritat ho vàrem ser i ara que no ho podem ser així ens tractan: impostos que ofegen el nostre teixit productiu, no se compensa l´insularitat o a sobre ens discuteixen el nostre tarannà (llegua i cultura).

 12. Ara mateix m’has contat que a una persona a Badajoz l’hi han donat una subvenció de 26.000 per obrir un Bar i aixir estimular la economia. Vosaltres que estau en política hem podríeu dir com ho he de fer aquí per tenir una subvenció com aquesta. O es que a Badajoz les hi donen amb els nostres doblers i a qui un cop a la boca?

 13. Tranquils!!…..tot això aviat s´arreglarà. Com? molt senzill, els informes i documents on heu obtingut les dades que publicau en el vostre article aviat no les coneixereu. El Govern Balear del PP ja s´ha carregat el CES (Consell Econòmic i Social) i ara també el CRE (Centre de recerca econòmica), llavors sols les Administracions dominaran l´informació. Ignorància = control absolut del “populatxo”(així se defineix a les persones que votan el PP, que a les Illes son la inmensa majoria). Dominant el “populatxo” se té el control absolut de la resta de persones conscients que mal viven (fins que acabin els seus estalvis) i després l´indigència econòmica, social i cultural.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s