Ple ordinari de setembre 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 23 de febrer de 2012  

            Aprovada per unanimitat         

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 30 de març de 2012    

            Aprovada per unanimitat , després d’ alguna rectificació

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 d’abril de 2012    

            Aprovada per unanimitat

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 15 de maig de 2012   

            Aprovada per unanimitat

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme. 

Aquest punt ja es va dur al ple de juliol i el varen llevar de l’ordre del dia per no haver un acord previ entre l’equip de Govern (Lliga-PP). Després d’aquest mesos han pogut estudiar més a fons aquesta normativa, demostrant novament la improvisació d’aquest govern, aquesta vegada al manco això ha servit per saber que no hi pot haver estipulats els anys de residència al municipi alhora de una concessió de la llicència, ja que hi ha una normativa superior que impedeix la modificació a nivells inferiors i no ho permet. Aquest punt que pretenia modificar en lloc de 5 als 2 anys com a mínim de ser resident al municipi s’ha llevat i tans sols s’ha aprovat el punt que permet que durant la temporada baixa no sigui necessari  l’existència del 100% de taxistes donant servei i que quedarà marcat amb un mínim del 15 % controlat.

APROVADA en l’abstenció de ERAM, el vots en contra de A (2) i la resta de partits CiU, UMP, PSOE, Lliga i PP a favor (14)  

6.- Aprovació, si procedeix, de l’acceptació de la cessió a favor de l’Ajuntament de Pollença del local en planta baixa i primera ubicat al carrer La Gola, 20 del Port de Pollença per part de l’IBAVI.   

Se tracta simplement de formalitzar l’escriptura pública dels baixos de l’antic hotel Carotti. Aquesta planta baixa es va aconseguir fent una permuta amb l’IBAVI. L’IBAVI va realitzar les obres a més de pagar una quantitat com a diferència i es  va quedar amb les vivendes de protecció oficial, mentre que l’ajuntament  es va quedar amb la planta baixa a on actualment hi ha l’escoleta municipal de “La Gola”.

APROVADA PER UNANIMITAT.

7.- Aprovació, si procedeix, de la designació de les festes locals per a l’any 2013,

Sant Antoni i la Patrona.

APROVAT PER UNANIMITAT.

8.- Aprovació, si procedeix, del recolzament municipal a la proposta de canvi de denominació de l’IES Port de Pollença a IES Clara Hammerl  

Després que l’actual IES Port de Pollença durant tot l’any 2012 fes el procés de canvi de nom, on per Consell escolar se va aprovar el de Clara Hammerl, que després, a més a més, va quedar ratificat pel Consell escolar municipal. La Conselleria d’Educació demanà al Ple el recolzament d’aquesta decisió.

Tots els partits polítics després de les diferents argumentacions hi varem estar d’acord exceptuant UMP.

Aquesta agrupació va proposar noms més populistes i  va donar a entendre que s’havia fet l’elecció del nom a esquenes de la població que viu al Moll. Tots sabem que no és així, ja que la comunitat educativa de l’IES Port de Pollença va estar informada en tot moment , el que passa és que si realment s’en preocupassin de l’educació del Port de Pollença i no estassin desvinculats de la realitat dels Centres que hi ha al Port, no farien tard alhora de fer les seves aportacions.

APROVADA amb l’abstenció de UMP

9.- Aprovació, si procedeix, de modificació del Pressupost General 2012 (Exp núm. 32 Int/2012)

Es varen mostrar les modificacions de unes partides del pressupost,confirmant també la desaparició de la partida que inicialment el CIM havia de destinar al POS (Pla d’obres i serveis), pel que l’accés al Pavelló i modificació de la rotonda del Gall, sen farà càrrec l’ajuntament en la seva totalitat.

APROVADA per: UMP ,PP, LLIGA  a favor(8).

PSOE,A,CiU, PSM,ERAM (7) abstencions

10.-  Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de delegació de competències d’inspecció de l’IAE (Exp núm. 70 Int/2012)

Això permetrà a l’ajunatament tenir accés a les dades tributaries de l’IAE de les empreses que tributen a Pollença

APROVAT PER UNANIMITAT

11.- Aprovació, si procedeix, de la declaració de no disponibilitat dels crèdits destinats a la paga extraordinària de Nadal (Exp núm. 71 Int/2012)

Aquest punt realment no duia a debat si estam a favor o en contra de la supressió de les pagues dobles del funcionariat, en aquest punt s’havia d’aprovar la no disponibilitat de la partida pressupostada per aquest pagament, 217000€. Com molt bé ens va explicar la secretària encara que no s’hagués aprovat, aquesta partida no hagués pogut ser disponible. Pel que nosaltres ens vàrem abstindre,

Des de CiU varem demanar que els polítics també actuïn de la mateixa manera que s’actuarà amb els companys que estan treballant a l’ajuntament pel que els demanàrem que també deixassin de cobrar la seva paga doble, donant exemple.

APROVADA: PP, LLIGA, UMP (9)a favor

PSOE,A,PSM, ERAM (7) en contra

CiUxP (1)abstencio.

12.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a l’aplicació de mesures per a la reducció del dèficit públic (jornada de treball i prestació econòmica per incapacitat temporal)

Aquest punt tenia una certa relació amb l’anterior, però el que s’havia d’aprovar eren les mesures que tornen anar destinades al funcionariat, l’augment a 37’5h i la retallades als drets que tenien alhora del cobrament de les baixes, passant ara a no cobrar les 3 primers dies de baixa si no duen una baixa del metge, la reducció al 50% si dus la baixa i el cobrament del 75% a partir del 4t dia.

Com veim és un atac constant cap el funcionariat, que pareix a ser l’únic culpable d’aquesta crisi. El que realment s’ha de destacar és que en aquesta comunitat autònoma és la que manco funcionaris tenim per nombre d’habitants , som la que més doblers aportam a l’Estat i el tractament que tenim de part seu és el mateix que qualsevol altre comunitat que té molt més privilègis que la nostra, pel que nostre vot va ser en contar d’aquestes mesures.

APROVADA pel vot de qualitat del batle PP, Lliga(8)

abstencio de UMP (1)

en contra (8) PSOE,A,CiUxP,PSM,ERAM

13.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE i UMP relativa a l’expedient sancionador propietaris de la fàbrica de Can Morató 

Aquesta moció el que diu és que s’ha d’informar al CIM de l’incompliment dels propietaris de la conservació i manteniment d’un be catalogat com també que faci complir la normativa respecte als edificis catalogats.

Tots els grups hi estarem d’acord menys el PP que se va abstindre i a més  el senyor batle ens va fer gaudir amb un altre dels seus discursos inacabables,suposam que això va fer que s’emocionés i sense pensar el que deia el seu subconscient li va jugar una mala passada quan va confirmar que les mocions aprovades tan mateix no serveixen per res.

A partir d’aquest moment des de CiU li varem exigir que serveixin d’alguna cosa i que les faci complir.

APROVADA (12), amb l’abstenció del PP

14.- Moció presentada pel grup municipal A referent a la xarxa de fonts.

Nova moció referent a la “Font” de la Plaça on la Lliga va quedar sola davant un clam popular.

CiU va manifestar que per molt de consens que  l’equip de govern vulgui, els que formen l’equip de govern estan per governar i per prendre decisions, i que no es l’oposició qui les ha de prendre. De la mateixa manera que ens va informar que les mocions presentades i aprovades no servien per res esperam que a partir d’ara canvii, i que de la mateix manera que s’ha aprovat posar la font també s’obri el camí de Santoiri ja que es va aprovar en un moció.

15.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i UMP a favor del reciclatge i en contra de la incineració de residus fora de les Illes Balears .

Una altre moció com altres presentades des de la iniciativa de CiU, demanant intencions i manifests del nostre ajuntament, que per desgràcia com ens va fer saber el senyor batle no serviran per res,

APROVADA (12) amb l’abstenció del PP

16.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; PSOE i CiU a favor de suprimir els privilegis a la base militar del Port de Pollença.

Una nova moció referida al compliment de tots els acords per poder acabar gaudint tots nosaltres dels privilegis de la Base.

Quan pensavem que podria ser aprovada per unanimitat, UMP es va abstindre.

APROVADA (16) amb l’abstenció de UMP

17.- Propostes/Mocions d’urgència

No n’hi va haver

3 responses to “Ple ordinari de setembre 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

  1. Quí s´alegra del que passa a Pollença? Crec, sincerament, que no hi ha motiu per estar gaire satisfets de com van els Plens municipals. El desgovern pollencí ha arribat a un grau d´incompliments amb els ciutadans totalment inapmisibles. Els qui anam a votar (participam en Democracia) veiem com el senyor Batle, Bartomeu Cifre Ochogavía, diu que no fa comptes complir amb el que es decideix per majoria dels partits polítics que representen els pollencins. Com es pot tolerar això?. El pitjor es com l´Oposició demostra una paralització i incapacitat per fer front en aquests comportaments. Més valdria una moció de censura, encara que l´Oposició no tenguin cap acord de govern alternatiu, i que governés el partit més votat que mantenir el que hi ha ara. Es millor això que la desobediència civil que proclamen alguns. En aquesta situació actual i perd la democracia i hi perdem els ciutadans que veiem la política i els polítics com el mal del sistema democratic.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s