Ple ordinari d’abril 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

Degut a alguns problemes de caracter tècnic i humà no haviem pogut públicar abans la nostra postura al passat ple. Disculpeu les molesties.

ORDRE DEL DIA:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2010.

Aprovada:
Vots a favor: 16
Abstencions: 1( PSM)

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de Pollença
Bàsicament és posar l’horari de les terrasses fins a les 2’00h de la nit.
Des de CiUxP ho consideram positiu ja que facilitam al sector de la restauració la seva feina, perquè els seus clients puguin gaudir de les terrasses més temps, ara be, també cal dir que això no implica que és pugui fer renou de més als exteriors dels locals. El que permet la nova modificació és l’augment d’horari, pel que demanam que es faci complir l’ordenança en tot moment i en totes les seves parts. 
Així i tot volem fer constar que no disposam encara de la modificació per escrit, cosa que tampoc ens ve de nou, i que a un municipi com Pollença on hi ha 3 nuclis urbans tots ells amb les seves peculiaritats és necessari tenir present que hi pot haver algunes zones, especialment residencials que aquests horaris, si no és menten l’ordre, dels renous pot ser conflictiu.

Aprovada: Unanimitat

3.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de la declaració de compatibilitat del lloc de treball (arquitecte, personal funcionari) ocupat pel Sr. Rafel Balaguer Galmés
Es un punt totalment tècnic, l’arquitecte del nostre ajuntament ja no necessita marcar la seva compatibilitat perquè ja ha deixat de formar part del col·legi d’arquitectes.

Aprovada: 16
Abstencions: 1 (UMP)

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 173 de 21 de febrer de 2012
Nomenament de procurador i lletrat

Aprovada: 15
Abstencions: 2 (A)
5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 315 de 16 d’abril de 2012
Una vegada més es demostra el desgovern i improvisació, el fet de no haver estudiat a fons el contenciós referent a si ens hi podíem adherir o no com a municipi de la Serra per demanar ajudes, fa que ara haguem de fer una passa enrere perquè en el seu moment varem actuar de manera innecessària.

Aprovada :15
Abstencions: 2 (PSM, UMP)

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’acord en execució de la Sentència núm. 969/2011, de dia 21 de desembre, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de les Illes Balears
Les sentències són per complir-les ( dues auxiliars administratives segons la sentència varen cobrar un complement especific que no podíen cobrar) i des de CiUxP demanam que es faciliti a les persones afectades el seu compliment, i que en la seva possibilitat l’equip de Govern fassi tot el que legalment estigui en les seves mans. 

Aprovada. 16
Abstenció: 1 (UMP)

7.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM relativa a la creació d’una Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi
Posam en dubte la seva eficàcia i a més pensam que seria l’equip de Govern qui ha de prendre aquestes iniciatives i no l’oposició, i a més demanam, si en una situació com aquesta ha informat l’ajuntament a tots els proveïdors com havia de fer -ho per cobrar les seves factures pendents o també ha esperat que ho fes la oposició?
Novament denunciam que la feina de l’equip de govern és governar i no esperar que l’oposició faci la seva feina
Concretament no ens varen contestar a la nostra pregunta.

Aprovada per Unanimitat

8.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM a favor de la plataforma per la llengua 
Recordar que fa 26 anys es va aprovar per unanimitat de tots els partits de les Balears la Llei de normalització lingüística ja que s’entenia que la nostra llengua, estava perjudicada davant la llengua castellana, i per afavorir el seu us i no perdre la nostra identitat, les nostres arrels i la nostra cultura TOTS el PARTITS s’hi posaren d’acord. Ara quan encara tenim més problemes sobretot per l’augment de població no catalana parlant, el Govern del PP ataca la nostra llengua i vol disminuir el seus drets, pel que des de la Plataforma Moviment per la Llengua, ens demanaren presentar aquesta moció perquè l’ajuntament de Pollença els doni recolzament i es personi com a persona jurídica.
A més enllaçarem Can llobera, L’edifici Miquel Capllonch i un altre a Sant Vicenç

Aprovada: 12
Abstenció: 5 PP

9.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM relativa a la promoció de Pollença com a ubicació de rodatges cinematogràfics, televisius i de fotografia
L’Ajuntament impulsarà que el Consorci de Promoció Turística tingui la promoció de rodatges cinematogràfics, televisius i reportatges fotogràfics en el nostre municipi com un dels seus camps de promoció.

Aprovada: Per unanimitat

10.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM en contra de la pujada d’imposts, a favor de la corresponsabilitat fiscal i de més liquidat
La Balança fiscal a les Illes té un dèficit de 3500M €. Estam pagant el 14% del nostre PIB i demanam que sigui del 4% , són uns doblers que no s’inverteixen a les Illes
Els compromisos de dèficit han de ser equitatius a les despeses de les que ens encarregam pel que així augmentaria el % tan a nivell autonòmic com local. Pel que aconseguiríem un millor finançament autonòmic i una major liquiditat als municipis de la nostra comunitat.

Aprovada: 12 vots a favor
Abstenció: 5 PP

11.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM contra les retallades en educació efectuades pel Govern de les Illes Balears
No només s’han retallat en els pressuposts dels centres sinó que a més hem vist com pel curs vinent augmenten les ratios de les aules en un 20%.

Aprovada:12
Abstenció: 5 PP

12.- Moció presentada pels grups municipals PSOE; PSM-EN i ERAM per la retirada del RDL 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
Per al·legar contra el Govern Central creim que aquest no és el camí ja que prou competències té l’ajuntament, però hi votàrem a favor perquè en alguns de punts no estam d’acord amb aquesta reforma.

Aprovada:
A favor:11
Abstenció: 6 (PP,UMP)

13.-Moció presentada pels grups municipals A; CiU i ERAM relativa a la reobertura del Centre de Turisme Ornitològic de La Gola
Hem de potenciar el Port de Pollença en tot el que poguem i el que funcionava no ho podem deixar perdre, els turistes hande poder gaudir de la major varietat possible, a més hem de millorar el que es pot millorar com pugui ser el tema de les platges i les banderes blaves.

Aprovada
A favor: 16
Abstenció: 1 UMP


14.- Propostes/Mocions d’urgència
No n’hi va haver

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes.

Contesta a les nostres preguntes:

  1. Respecte a quan es podrà veure TV3 no ha contestat en concret quan es podrà veure, i que està pendent de lloguers i mentre en un principi el regidor de la Cala va dir que seria gratuït, va insinuar que podria constar uns 7108€
  2. De la piscina tampoc ens han sabut concretar la resposta. Han contestat que estan en tràmits per arribar a un acord amb l’empresa que en aquests moments s’encarrega de la piscina del Port.
  3. La regidora de turisme ha justificat la pèrdua de les banderes blaves del Moll perquè segons ella s’havien deixat de fer algunes exigències per la seva sol·licitud a les platges del Port, però en cap moment va dir que les demanés. A més ha justificat la pèrdua de les banderes del Port i no les de la Cala, cosa que pot confirmar la nostra teoria de que ni hi han pensat. Les banderes de la Cala sant Vicenç no patien dels problemes dels que va informar la regidora.
  4. Segons el s Batle les platges estaran a punt dia 15 de maig.
  5. El s batle ha demanat disculpes per no comunicar a l’oposició de la visita del President de la comunitat José Ramón Bauzá, ja que ell va tenir la confirmació el dissabte i només ho va comunicar als regidors del seu partit i a la tinent batle de la Lliga.

 

A més de les preguntes i precs presentats hem afegit el prec demanant que les associacions culturals de Pollença en el moment de la necessitat de un cadafal, sigui l’ajuntament el que s’encarregui de muntar-lo a més quan en els moments que han vengut associacions externes al municipi han pogut gaudir d’aquest servei.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s