Ple ordinari de març 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

Aquí veureu com va anar el Ple i les argumentacions del nostre regidor, en Joan Ramon.

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Aprovada per unanimitat

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012.

Primer de tot s’ha de votar l’al·legació presentada pel PSM. Pel que es farà la votació per la seva desestimació.

Aquesta al·legació fa referència a la disminució dels sous per part dels membres de l’equip de Govern ,estalviant així 20.000€, que es destinarien a altres partides que el PSM considera més necessàries. Des de CiUxP el que tenim present com ja varem manifestar que aquests no eren els nostres pressupost, que el cap i a la fi és el que venim avui a aprovar definitivament, en aquell moment ens varem abstindre com de la mateixa manera ho farem avui per ser conseqüents en tot moment amb el nostre vot inicial.

Podem debatre de fons si es poden reduir les pagues dels membres de l’equip de Govern per destinar-ho a altres partides, però com moltes vegades he manifestat no podem generalitzar mai el sous, primer perquè no serà mai el mateix cobrar per un membre que ja disposa d’una feina o per un altre que no en té, com també de la implicació en la feina que un hi fa, i en aquest sentit és prest poder-ne fer una avaluació.

Queden aprovats els pressuposts després de desestimar les al·legacions del PSM

Vots a favor de desestimació: 8 (PP,Lliga)

Vots en contra: 1(PSM)

Abstencions: 8(ERAM,UMP, CiUxP, PSOE, A)

A partir d’ara són 16 regidors perquè na Maria del Mar del PSOE abandona el Ple

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements.

Primer de tot dir que aquesta ordenança fiscal va lligada a la ordenança de OVP que varem votar en contra perquè consideràvem que hi havia precipitació a alhora de ser aprovada i així s’ha demostrat. Des de CiUxP no negarem que s’hagi fet un estudi elaborat pels tècnics amb els paràmetres adequats però com ja vaig manifestar a la comissió informativa no entenem una sèrie d’escalonaments en els preus, com per exemple que sigui més carrer Otili Boveri que la mateixa Plaça Miquel Capllonch, quan són carrers aferrats, o que també sigui més car el carrer Joan Mas a Pollença quela Plaçadel Moll… j

També cal dir que: encara que siguin aprovades les taxes no es podran dur a terme per aquesta temporada. Pel que demanam que s’obri un termini per poder fer un estudi més apurat, pel que consideram oportú, votar en contra;

Aprovada:

Vots a favor: 9 (PP, Lliga, UMP)

Vots en contra: 2 (CiUxP)

Abstencions: 5 (ERAM, PSM, PSOE, A)

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

S’anomena procurador i lletrat per tramitar un contenciós que ja han posat alguns ajuntaments (com per exemple Alaró) contrala Conselleriad’Innovació, Interior i Justícia per poder gaudir d’unes inversions que en aquest moments no en disposam perquè aquesta Conselleria té present dos criteris:

Tenir més del 40 per cent del territori protegit (Pollença en té més del 70%) i segon tenir menys de 5.000 habitants (requisit que Pollença no compleix).

El contenciós demanam que s’elimini el requisit de tenir menys de 5.000 habitants.

(En Tomeu Fuster no hi és)

Aprovada:

Vots a favor: 14 (Resta de partits)

Vots en contra:

Abstencions: 1 PSM

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 de març de 2012

Es demana passarla Plurianualitatal 2012-2014 per no perdre les subvencions de les obres del POS

Aprovada

Vots a favor:15 (resta de partits)

Vots en contra:

Abstencions: 1PSM

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca

Consideram recomanable un acord entre els municipis de la zona nord i no ens hi oposarem, votarem a favor

Aprovada per unanimitat

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Se ens informa de totes les factures pendents de pagament que es poden acollir al seu pagament. Únicament se ens informa i no va a votació

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

No dubtam de l’estudi fet per l’interventor, però també és cert que no hem pogut disposar de l’informe fins fa dos dies. Aquest estudi és necessari per poder avalar el prestam dels proveïdors de les factures del punt anterior.

En vista que per fer el pagament d’aquestes facturas s’ha d’aprovar el pla d’ajust , CiUxP s’abstindrà per facilitar la seva aprovació.

Remarcar que si les Balears tenguéssim una balança fiscal més equilibrada i no haguéssim de destinar el 14% del PIB, tal vegada aquest pla no seria necessari haver-lo de sol·licitar al Govern Central perquè la nostra comunitat podria disposar d’un fons propi, i el % que pagaríem seria més baix.

Pla d’ajust a 10 anys, per poder tornar el crèdit sol·licitat.

Aprovada:

Vots a favor:9 (PP, Lliga, UMP)

Vots en contra:

Abstencions:7 (ERAM, PSM, CiUxP, PSOE, A)

9.- Propostes d’urgència”

Primer de tot s’aprova per unanimitat la urgència.

El batle ha presentat una proposta d’esmena al Decret Llei2/201 per poder demanar el cobrament dels aprofitaments mitjos dels sols urbans i urbanitzables, especialment de Formentor.

Novament ens trobam en punts que surten en darrer moment, agraïm al senyor batlle el seu interès per ratificar-ho per Ple, quan no és necessari, però no estic prou qualificat ni hem tingut temps material per poder assessorar-nos, pel que ens veim obligats moralment a votar en contra. Ara bé novament farem un acte de fe i ens abstindrem.

Aprovada:

Vots a favor: 13 tots els partits exceptuant CiUxP

Vots en contra:

Abstencions: 2 CiU

4 responses to “Ple ordinari de març 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

  1. Estic bàsicament d´acord amb el comentari de n´Arrux. L´actual equip de govern i els seus “col.laboradors” (per dir qualque cosa sense que s´enfadin) demostran poca iniciativa i nul.la acció de govern. Patim una crisi econòmica sense precedents que esdevé, poc a poc, en social. I de moment encara no sentim ni veiem cap iniciativa municipal per pal.liar els efectes que esteim patint. Ni una paraula ni un fet….bon lema pel que duim de legislatura.

  2. 2+2: Veig que n’estàs ben al corrent i ho tens ben estudiat a això de les dedicacions exclusives.
    Arrux: més enllà del que t’ha corregit en 2+2. Crec que el que dius és prou interessant. Però diria més, ho fan tan bé que en 4 reunions, on fan creure particeps a l’oposició d’allò que es decideix, tenen els regidors de l’oposició venuts i això és un somnifer que esperem que prest alguns regidors se’n fagin inmunés per tal de que espavilin i fagin la seva tasca. El somnifer per si us interesssa s’anomena TRANPARENTICINA.

  3. Perdona,Arrux però crec que les dedicacions exclusivas no són les mateixes, com a mínim a la passada hi havia les d’en Joan, na Francisca, en Michel, en Martí, na mª del Mar i un 70% d’en Juanjo. Ara n’hi ha 4.

  4. Moltes abstencions hi podem veure al darrer ple municipal. No cal dir que es una opció a l´hora de votar. No obstant me preocupa el perquè d´una opció, que agradi o no, implica no participar. I això es produeix perque un no té una postura definida, no s´en té o ets indiferent davant la proposta. Crec, sense que això se pugui generalitzar, que en el cas del Ple de Pollença regne la improvització generalizada. Es a dir, pràcticament tots el temes s´estan calçant dins l´ordre del dia del plenari a corre cuita, be perquè els funcionaris els hi demanan als polítics del govern, be perquè aquests no s´anadonen de la necessitat d´anar prenguent decissions davant matèries o iniciatives legislatives autonòmiques que efecten, i de quina manera, al municipi. Això s´afegeix a la ja flagrant manca d´iniciativa dins el govern municipal. La ciutadania no visualitza res. El gran mèrit d´aquest govern municipal es que hores d´ara ningú sap res del que fan. I això que tenen un govern amb les mateixes dedicacions exclusives que la passada legislatura, a pesar de que en campanya electoral ho varen criticar. El mínim que poden demanar al senyor Batle, que té dedicació exclusiva (en el seu cas es subrealista) es que almanco prepari una mica els Plens. Tal vegada ho fa aposta perque l´Oposició no tengui temps de preparar les matèries del plenari i així, com passa, s´abstengui en la majoria de decissions. Es una forma de governar………..

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s