Nova Llei Urbanística

El passat dia 20 de febrer se va reunir l’Executiva de CxI i, entre altres coses, va fer un primer anàlisi del Decret Llei 2/2012 en matèria urbanística, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Per a la direcció del nostre partit el seu contingut s’ha d’agrupar en els següents apartats:

Valoració positiva:

 1. Municipalisme. La norma dona més potestats als ajuntaments, cosa que es considera positiva ja que:
  a) Eliminar la necessitat d’anar al Consell Insular per imposar sancions urbanístiques superiors a 60.000 euros
  b) Permet la modificació de l’àmbit de les unitats d’actuació delimitades al planejament general a través d’un procediment més simple i que es tramita només en seu municipal.
  c) Permet al planejament general flexibilitzar el percentatge (entre el i el 20%) de cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament.
 2. Agilització administrativa. La norma intenta agilitzar les tramitacions administratives ja que:
  a) Fa més senzilla la tramitació dels interessos generals i els habitatges a sòl rústic perquè elimina la publicació al tauló d’anuncis municipal de l’anunci d’exposició pública.
  b) Modifica l’avaluació ambiental al regular les conseqüències de la manca de resposta dins el termini establert.
 3. Incentiu del restabliment legalitat urbanística. La norma preveu que als casos d’infracció urbanística en que es restableixi la legalitat la multa anirà del 5 al 10%, cosa que suposa un incentiu per a l’infractor a l’hora de procedir a l’esbucament.
 4. Aclariments normatius. La norma aclareix aspectius normatius que estaven embullats i eren objecte de diverses interpretacions, en aquest sentit:
  a) Aclareix que les edificacions i instal·lacions a sòl rústic fetes legalment en que l’ús posteriorment es declari prohibit es podran continuar utilitzant i es podran fer obres de reforma i millora .
  b) Aclareix el règim dels aprofitaments excepcionals en sòl rústic.

Valoració negativa:

 1. Derogació regulació camps de golfs. L’article 8 de la Llei  4/2008 regulava la implantació de nous camps de golf d’una manera adequada ja que els associava realment amb la desestacionalització i amb la millora de qualitat del producte turístic existent i no amb noves ofertes hoteleres o residencials.
 2. Reserva per a habitatges protegits. La nova regulació continguda a l’article 10 del Decret Llei no ens sembla una bona solució per: a) Xoca amb la regulació bàsica estatal continguda a l’article 10.b) del Real Decret Legislatiu 2/2008 pel que s’aprova el text refòs de la Llei del Sòl; b) Elimina l’exclusió de la reserva als municipis amb població inferior als 3.000 habitants, cosa que provoca més dificultats de gestió a uns ajuntament que no compten amb els recursos necessaris per dur a terme aquesta gestió.
 3. Nuclis rurals i assentaments en el medi rural. La norma afavoreix la regularització dels assentaments en el medi rural que passen a ser sòl urbà i deixen de ser sòl rústic (nuclis rurals). Encara que és evident que la figura dels nuclis rurals no ha acabat de funcionar i que hi ha situacions d’aquest tipus a les que convé donar-li una solució, entenem que el criteri hauria de ser més restrictiu, sobretot, en relació a noves edificacions i a l’exoneració de serveis que hauria de ser només per habitatges unifamiliars.
 4. Increment del sostre de creixement del Plà Territorial. A través de la combinació de l’art. 5 i la Disposició Transitòria Primera sembla que determinades noves classificacions de sòl urbà no computarien dins els límits de creixement que per cada municipi marca el Pla Territorial la qual cosa és pervertir el caràcter de màxim i de contenció del creixement que persegueix aquest instrument d’ordenació del territori. Aquests nous sòls haurien de computar i en tot cas s’hauria d’haver previst una norma per les situacions en que aquest percentatge de creixement del Pla ja estigués esgotat.
 5. Incorreccions tècniques.L’article 13 del Decret Llei estableix en matèria de comerç una modificació de la llei, el problema és que utilitza una terminologia incorrecta ja que disposa que els instruments de planejament general s’han d’adaptar en la primera formulació o revisió. El concepte formulació és un concepte equívoc que donarà lloc a interpretacions diferents i que s’hauria d’haver evitat, perquè sembla que per qualsevol modificació de planejament necessitarà prèviament que el planejament s’hagi adaptat a la normativa comercial, cosa que sembla que no és la intenció del Decret llei quan permet totes les modificacions puntuals sense necessitat d’adaptació. En tot cas hagués estat més correcta tècnicament i dins una política de sostenibilitat territorial ampliar els supòsits en que es permetia fer modificacions puntual sense necessitat d’adaptació i no eliminar per qualsevol modificació aquest requisit ja que això provocarà que molts d’ajuntaments perdin definitivament l’interès en comptar amb un planejament modern i adaptat a les noves determinacions.Aquestes son conclusions de una primera lectura, que segur seran ampliades en un anàlisi més acurat de la primera iniciativa legislativa del Govern del senyor José Ramón Bauzá.

7 responses to “Nova Llei Urbanística

 1. Benvolguts, ja tenim la programació i el cartell de l’Abril de República d’enguany. El podeu veure aquí: iniciativa.balearweb.net/post/108664

  Pregam que en faceu la màxim difusió. I esperam comptar amb la vostra presència.

  Moltes gràcies.

 2. El que ens agradaria ho tenim prou clar, la realitat es una altra molt diferente. La situació urbanística de molts de municipis es delicada. Les causes són moltes i variades però crec que la principal es la pressió que sobre el territori ha tengut el model de creixement de les Illes Balears dels darrers 20 anys. El resultat es manifest i el que ens ha quedat clar, a tots, es que les Administracions no han sabut o pogut, per diferentes raons, controlar o gestionar l´urbanisme. Davant aquesta situació, qué feim?. Hi ha varies opcions, les més bàsiques: disciplina urbanística o modificacions legislatives. Aquesta segona, en totes les seves variants, es la que pareix que s´inclinaren totes les representacions polítiques que actualment estàn dins el Parlament. Cada una ho va fer i ara ho fà en diferentes propostes. Els resultats de les primeres modificacions legislatives del Pacte de Progrés ja les coneixem i ara coneixerem les del PP. No sé si una majoria absoluta es un xec en blanc….., probablement no ho es però s´hi aproxima molt.

 3. La realitat urbanística que ens envolta es la total indisciplina urbanística per la covardia dels polítics. Ara, a més, aquesta indisciplina tindra premi, per obra i gràcia del PP. Que donar premis als infractors es ser valent? jo crec que no, sino tot el contrari; i més valdria no fer res que fer això, sense cap dubte. Una majoria absoluta mai pot ser un xec en blanc per entregar una societat al desgovern i al caos urbanístic institucionalitzat.

 4. personalment tremol quan el Partido Popular fa una nova llei urbanistica, crec que no esterem molt a veure les seves conseqüències. Ja en parlarem.

 5. Evidentment, Damià, a vostè no li agrada el contingut del nou Decret. A mi tampoc, però vull reconèixer que te un contingut valent i aporta postures molt més compromeses que en el seu dia va aprovar el Pacte de Progrés. La situació urbanística de les Illes Balears, especialment de Mallorca, es complexa i necessita de decissions legislatives valentes. Supòs que tots tenim diferentes opinions del que s´hauria de fer, i el que està clar es que el PP té tota la legitimitat en fer les seves propostes i a més dur-les a terme, perque tenen una majoria absoluta parlamentaria que així els hi permet. Davant això, com vostè, jo tenc tot el dret a opinar i així ho faig. Que vostè creu que la comparativa no es equilibrada i que el nou Decret originarà desastres urbanístics i jurídics, es la seva opinió. Jo crec que el que seria un desastre es no fer res i a més legislar damunt el que ens agradaria i no conforme a la realitat urbanística que ens envolta i que per desgràcia patim a ca nostra.

 6. Que t’agradi el que fa el PP i no el que va fer el PSOE/PSM/UM (com tu dius) es respectable. Ara bé, dir que no es feia res no és ni just ni és cert. Entre altres coses aquest decret llei 2/2012 substitueix a la Llei 4/2008 que va fer l’anterior govern amb la participació d’UM.
  Que el decret llei del PP, 2/2012, té coses bones i dolentes és cert, com no pot ser d’altra manera. Pero això no vol dir que la balança estigui equilibrada ni que les coses bones compensin dels autèntics desastres urbanístics i jurídics que inclou aquest decret.

 7. Es evident que amb aquesta llei el PP a donat una passa valenta. Com deis té aspectes positius i negatius. Però el meu entendre es millor fer coses i tenir iniciatives que no fer res. I això es el que varen fer els Governs autonòmics del PSOE/PSM la passada legislatura: moltes definicions dels problemes i cap iniciativa per resoldra les situacions. També un altra aspecta a tenir en compte de la nova normativa urbanística serà l´us que s´en faci pels municipis de les noves facultats que els confereix la llei, especialment, en les modificacions dels planetjaments i les infraccions urbanístiques.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s