Ple ordinari de febrer 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

Aquí veureu com va anar el Ple i les argumentacions del nostre regidor, en Joan Ramon.
Abans de res fixau-vos quans de punts s’han tornat llevar de l’ordre del dia, digau-li com volgueu.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2011

Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Retirada no està acabada

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011

Retirada no està acabada

4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient administratiu previ per a la constitució del Consorci de Promoció Turística de Pollença

Des de CiUxPollença estam contents que comenci aquest procés de creació del Consorci, com també del compromís que han agafat l’associació hotelera de Pollença i l’associació de Vivendes Turístiques Vacacionals per tal de promocionar el nostre municipi de manera conjunta.
Agrair poder participar en el concens dels estatuts abans de la seva aprovació i que sigui un consorci que en tot moment estigui obert a diferents associacions que hi vulguin formar part.

APROVAT PER UNANIMITAT

5.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable de l’Ajuntament de Pollença.

En aquest punt hem de diferenciar dos punts:

El primer és la de canviar la norma de la utilització de les peces de llautó per unes de polietilé en el moment de la instal·lació de la bateria de comptadors. Com és molt normal en cap moment ens hi oposam, ja que volem facilitar la tasca i gestió de l’empresa municipal EMSER, el que si demanaríem és que si les peces que es posaran a partir d’ara seran més econòmiques que això es vegi a les factures dels usuaris.

L’altre punt és que es passaria a actuar com impagat més o manco després d’un mes. Sabent com és la burocràcia i que en certs moments els impagament poden venir per moltes raons, consideram   que abans de qualsevol actuació s’ha de fer un avís, una notificació prèvia,  com ha indicat la regidora amb  un termini raonable facilitant el seu pagament.

APROVAT PER UNANIMITAT

6.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel·lícules i sèries en llengua catalana

Lluitarem en tot moment per la defensa de la nostra llegua. És comprensible el fet curiós que fins a l’entrada del nou govern, i amb ell la creuada cap a la nostra llengua, una de les possibilitats que ofereix la TDT és l’elecció de llengua, fins fa poc podies triar entre V.O. (generalment anglès), castellà i l’opció que venia per defecte, el català; ara resulta que l’opció de català ha estat eliminada i per defecte hi ha el castellà.
Creim que els mitjans de comunicació han de ser un eina integradora i servir a tots aquells nou vinguts per desenvolupar el seu dret a aprendre l’altra llengua oficial i llengua mare de les illes, el català.
Per altra banda dir que això que afecte al cinema i a la ficció en el nostre canal autonòmic, també es pot traslladar al baix nivell de correcció a l’hora d’emprar la nostre llengua en espais d’entreteniment i la facilitat que hem detectat de canvi a la llengua castellana que presenten molts dels participants i presentadors d’aquests espais.

APROVAT PER UNANIMITAT

7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital Comarcal d’Inca

APROVAT PER UNANIMITAT

8.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM relativa al Pla Hidrològic de les Illes Balears

Es lleva també després de que l’Equip de Govern hagi retirat les seves al·legacions al PH.

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM referent a la sol·licitud de revisió dels valors cadastrals

Queda exclòs de l’ordre del dia ja que per raons legals  s’haurien d’augmentar els tributs i ens veuríem perjudicats tots els pollencins i pollencines.
Sino l’haguessin retirada els grups que la presentaven, la nostra intenció era demanar-ho. 

10.- Propostes/Mocions d’urgència

ES PRESENTA per urgència una moció referida al dia 8 de març , dia internacional de la dona treballadora. Presentada pels grups municipals ERAM, PSM, UMP, CiUxP, PSOE i A.

En darrera instancia des de CiU hem volgut introduir un punt fent referència a l’augment de les llistes d’espera per la detecció del precoç del càncer de mama a causa de les retallades sofertes a sanitat.

VOTS A FAVOR: 12, ERAM, PSM, UMP, CiUxP, PSOE, A i Lliga

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: 5 PP

S’APROVA

10.1.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a les al·legacions a presentar al Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Es llevà de l’ordre del dia.

10.2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública.

PRIMER S’HA VOTAT LA URGÈNCIA i només s’ha recolzat per l’equip de Govern amb l’abstenció de UMP, l’empat ha fet que s’aprovés la urgència amb el vot de qualitat del Batle.

Primer de tot donar l’enhorabona pel redactor de l’ordenança.

Després aprofitant que el senyor batle ha manifestat que és un document que dóna peu a ser molt estudiat i que el passat,  passat està , he pogut manifestar-me recordant que així és. Aquesta ordenança necessita més temps del que hem tingut per estudiar-la. Per la part del passat passat està, he recordat que el meu passat no ha estat mai relacionat amb el Govern de Pollença.

Així he recordat que som CiU i no cap altre partit, que una vegada hagi fet les nostres argumentacions no em repliqueu contestant que jo ja hi era…i …. simplement el que volia era llevar-vos feina.

També recordar que el que duim a debat avui és una ordenança que afecta i o afectarà a molts de comerços i establiments de Pollença pel que una vegada aprovada el que demanarem és que el seu compliment i aplicació es dugui a la seva pràctica.

Aquesta ordenança ens parla de zones susceptibles d’ocupació i aquestes zones són el més important d’aquesta ordenança, estam parlant dels Plànols adjunts a l’ordenança que fins avui capvespre no ens heu entregat, hi ho heu fet de manera parcial.

Des de CiU el que demanam és l’exposició pública d’aquest plànols abans de l’aprovació, a on es puguin fer les al·legacions i la creació d’una mesa per dur a consens aquestes zones susceptibles d’ocupació.

Són molts els negocis i famílies implicades que hi haurien de dir la seva.

Es cert que ens vareu donar uns plànols fa 4 mesos, dels que no n’heu tornat parlar, és la vostra feina, però també es cert que ens vareu passar l’OVP divendres en caràcter d’urgència per avui.

Després vos queixareu si això li deim improvisació.

Des de CiU pensam que l’equip de Govern s’ha precipitat novament i vol aplicar una nova ordenança sense un consens real,

Consideram que seria millor seguir en l’ordenança actual i treballar en la futura ordenança per la temporada 2013.

També dir que encara que no hagim tingut massa temps pel seu estudi dir que de primeres notam a faltar un capítol puntual que reguli l’espai d’ocupació per i durant les festes.

Per tot això hi votarem en contra.

VOTS A FAVOR: 8, PP, Lliga i UMP

VOTS EN CONTRA: 7, ERAM, PSM, CiUxP, PSOE, A 

APROVAT

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

Pendent de l’adjudicació definitiva del POS, i no es dur per junta de govern fins no tenir de manera definitiva per part del Consell la seva subvenció. (aparcament i pas de vianants de la rotonda)

Aprovació definitiva del PGT al POOT, però no hi ha l’aprovació definitiva peque estam pendents  de l’aprovació  per part del consell consultiu

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.”

Els diferents partits han presentat els seus pregs i preguntes.

També s’ha plantejat fer un consorci juntament en l’associació de veïns per l’explotació de les platges.

10 responses to “Ple ordinari de febrer 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

  1. El que esta ben clar es que l’euip de govern de Pollença el formen PP, LA LLIGA I ALTERNATIVA

  2. El nostre regidor es va assabentar d’aquesta reunió pels ciutadans, i va anar per tenir informació de primera mà i comunicar-la. No va ser convidat per l’equip de govern i només va participar com assistent.

  3. Avui a Urxella podeu lleguir un comentari de la reunió realitzada entre regidors de l´equip de govern, el regidor del partit que no es del govern però que està dins la Junta de govern i els comerciants del port de Pollença. Qué curios que a les reunions entre els responsables municipals de les àrees també i asisteixi un regidor que no té cap àrea o responsabilitat dins la mateixa i que a més no “estigui dins l´equip de govern, segons diuen”. Se varen convidar els altres regidors de l´oposició a la reunió?

  4. Aquesta legislatura, pel que duiem vist, se singularitzarà per l´improvització. No hi ha cap full de ruta. Un Govern dèbil que va fent “pinses”, segons la matèria, amb una Oposició molt atomitzada i singular. Ens trobam davant 8 interprets de la realitat pollencina, que creuen representar els interessos col.lectius, o com a mínim, d´aquells que els hi han fet confiança. Aquesta forma de fer les coses pot agradar més o menys, en tot cas es ben legítima. Quan acabi veurem els resultats i la podrem valorar. El que es segur, es que aquesta forma de governar tendrà uns resultats i uns responsables dels mateixos, tan si son bons com si son dolents, així que temps al temps.

  5. Ahir vespre durant la primera hora i mitja del Ple no sabia realment a on era, tots estavem d’acord en tot.Tots els punts aprovats per unanimitat. Només el fet de que es llevàssin punts de l’ordre del dia, fins a 5, tres dels quals els va retirar l’equip de Govern, em va fe recordar que era a un Ple a Pollença, a on es lleven els punts de l’ordre del dia amb una normalitat exagerada.
    També he de recordar que fins ara només l’oposició presentava punts d’urgència, ahir qui ho va fer va ser l’equip de Govern per poder aprovar l’OVP, si això no és improvitzar què algú m’ho expliqui.

  6. Es increïble com es pot votar per la via d’urgencia la Ordenança d’ocupacio de la via publica. Es un tema que duien tots els partits polítics en el seus programes i on es evident que s’ha de fer compatible l’us comercial de les vies publiques amb l’us públic. Per això es important veure els plànols on se delimiten els espais que es poden ocupat i quins no. I en tot això es important que els pollencins hi poguem participar. Ara cal esperar que ho poguem fer alegacions si la normativa i els plànols no son correctes, es el mínim que hauríem de fer davant aquestes actuacions del PP i Lliga.

  7. A mi el que me crida l’atencio es el renou que es fa cada vegada que hi ha un Ple i les poques coses que si decideixen. Moltes mocions (de l’oposicio) declarant intencions que tenen una poca o nul.la repercussió. No hi ha cap tipus d’iniciativa de govern amb transcendència real per la ciutadania. I el poc que si en te, l’equip de Govern ho fa per urgència i sense cap tipus de debat o consens. Això es legítim pero no massa coherent amb els programes electorals i les promeses electorals pero, pel que veiem, això …..son figues d’un altra paner.

  8. No entenc el vot a favor de UMP a les ordenances de la via publica, on no hi apareix la regulació de la primera linia. ???

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s