Val més prevenir que curar

Imatge actual Ullal

Darrerament s’ha parlat pels mitjans de comunicació del Pla Hidrològic i de les al·legacions que es poden presentar a aquest Pla. A Pollença el Pla Hidrològic li afecta en molts aspectes i de moltes maneres, però sols una ha estat polèmica i es de l’interès del govern municipal i dels propietaris de una de les moltes zones afectades:L’Ullal.
Ens agradaria fer una sèrie de reflexions damunt el que són les al·legacions al Pla Hidrològic (PH), que és el que ens ocupa i el que s’havia de  votar a la sessió plenària ordinària del mes de Gener. En aquests al.legacions no es parla de model territorial o urbanístic, de l’únic que es parla és de delimitar una zona humida que per moltes raons avui en dia es quasi inexistent i molt degradada.

El primer que cal dir és que la llei sobre les zones humides o inundables va fer un tomb radical a partir del any 1985. Fins aquell any i, pràcticament durant tota l’època contemporània, l’Estat espanyol donava incentius i avantatges als ciutadans per dessecar les zones humides, que en bona part de la nostra illa es convertien en terres de conreu. A partir de 1985, en bon criteri, és protegeixen aquestes zones per la seva importància mediambiental. Aquest canvi de criteri administratiu en la normativa entenem que no pot suposar que els propietaris, que ompliren i dessecaren les seves finques emparats per la llei, ara els hi demanem explicacions o no se garanteixin els seus drets. Per posar un exemple, la zona humida més gran de Mallorca, S’Albufera, va sofrir un fort procés de dessecació. Aquest també es el cas dels terrenys de conreu, verificables a les fotografies aèries del segle passat, que corroboren l’extinció d’una possible zona humida a l’Ullal, per després la seva degradació al ser abandonat el seu cultiu.

En segon lloc, el que se demana amb les al.legacions que fa el municipi de Pollença al Pla Hidrològic (que proposa el Govern de l’Estat espanyol del Partit Popular), es una rectificació de la zona afectada pel PH i en aquest sentit es fa una proposta per tal de delimitar la zona humida de l’Ullal, i que abraça 24378 m2, de la que no ho es. I tot això de conformitat amb les fotografies aerees existents de la zona els anys 50 i l’informe dels serveis tècnics municipals. El que ha de quedar molt clar es que amb aquestes al.legacions la classificació del sòl no es modifica. El Pla Hidrològic no modifica els usos dels terrenys sinó que els condiciona. Classificar el sòl, donar-li un us o un altre depèn d’altres plans o planejaments que molts de cops escapen de les atribucions municipals.

En tercer lloc, ens hem de demanar, sinó es vota la urbanització de la zona per què crea tanta polèmica? Com es que delimitar el que és zona humida del que no ho és, pot generar tanta polèmica?. El Govern Balear en la passada legislatura decideix des-classificar sol urbà o urbanitzable de diverses zones de les illes per sòl rústic. La urbanització de Cala Carbó entra dins una d’aquestes àrees que canvien de classificació. Així, actualment Cala Carbó està protegida. Però el problema pot sorgir quant el Govern Balear, amb l’excusa que haurà de pagar indemnitzacions als propietaris dels solars de la Urbanització de Cala Carbó, planteja la possibilitat de tornar classificar com urbà o urbanitzable aquesta zona. Tant de bo això no passes mai però pot passar i si això passa ja tenim la pilota a la teulada de l’Ajuntament de Pollença. Ens podem trobar que Cala Carbó torni recuperar la seva classificació i l’Ajuntament se vegi en la obligació de donar llicències urbanístiques a la zona.

Davant la situació que hem exposat el punt tercer, ens ve a la memòria que aquesta situació ja s’havia produït en legislatures passades. I una de les possibles solucions que s’havien platejat per tal de protegir la zona de la Urbanització de Cala Carbó, d’una forma possible econòmicament per l’Ajuntament i la resta d’Administracions, eren les polèmiques i famoses Àrees de Reconversió Territorial (ART). I, tal volta com reconeix el propi arquitecte municipal, de totes les ART que va preveure el Pla Territorial de Mallorca (PTM), l’única que tenia sentit o la que tenia més raó de ser era la de D’Urbanització de Cala Carbó a Pollença. Però aquesta era una possible solució per protegir Cala Carbó i no la única. I el cert es que aquesta possibilitat va ser desbaratada des-de el moment que el Partit Socialista de Mallorca (PSM), el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB) i el Partit Popular (PP) decideixen la eliminació de les ART del PTM.

Així les coses, com és normal, s’ha relacionat les al.legacions al pla hidrològic com una sortida futura per part del govern municipal a la protecció dels terrenys afectats per l’Urbanització de Cala Carbó. Com? Evidentment existeixen instruments urbanístics per tal de traslladar aquest sòl urbà o urbanitzable a altres zones mes adequades, com podria ser la zona no humida de l’Ullal. El que es evident es que si la zona de l´Ullal se declara en la seva totalitat zona humida seria impossible traslladar-hi sol urbà o urbanitzable. A més, hem de tenir en compte que la possibilitat d’urbanitzar una zona costera és limitada pel POOT, que només excepciona el creixement en àrees per reconversió territorial o per dotació de serveis.

Davant aquesta situació, Convergència i Unió per Pollença, estant a l’oposició ens podríem afegir senzillament a la protecció absoluta de tot, a les manifestacions del “quedar bé a qualsevol preu”. I davant aquest situació pensam que el nostra compromís es la valentia i la responsabilitat. I ara no es el moment de amagar-se i així creiem que no hem de tancar la porta a cap possibilitat. Ara toca delimitar la zona humida de L’Ullal de la que no ho és. I en aquest sentit se defensen les al.legacions fetes al PH de conformitat amb els serveis tècnics municipals. I la delimitació es important per protegir la zona humida de la que no ho és i també per protegir els drets i interessos dels ciutadans. Ara no toca parlar de Cala Carbó, és una zona que està protegida i si el govern del PP modifica la seva protecció, llavors ens haurem de plantejar, totes les forces polítiques de Pollença que representen al seus ciutadans, si protegim Cala Carbó i com ho protegim però no haurà estat Convergència i Unió per Pollença que haurà limitat les possibilitats de resposta i actuació de l’Ajuntament de Pollença davant aquesta possibilitat.

Convergència per les Illes – Pollença-

Imatge Ullal any 1956

*Imatges: Les dues imatges pertanyen al visualitzador IDEIB http://ideib.caib.es.
El dibuix que hi ha sobre cada mapa és fet per nosaltres mateixos amb l’única intenció de que us pogueu situra damunt cada una de les fotografies, no te cap rigor tècnic.

29 responses to “Val més prevenir que curar

 1. La meva opinió no es de si te o deixa de tenir valor mediambiental, sinó la magnitud del valor que s’hi dona, no es el mateix l’Ullal que la serra de tramuntana. I respecte a l’urbanització, tal vegada no faci falta urbanitzar-ho i en un futur podria ser una zona verda per passetjar-hi, un aparcament, o qui sap que, però no em pareix correcte tancar la porta a aquestes opcions.

 2. Bona reflexió, Margalida, encara no hem pogut sentir cap argument de cap d´aquest partits que dius. Tan Alternativa com el PSM han deixat molt clara la seva postura així com CxI i vull reconeixer que malgrat no estigui d´acord amb aquests, aquest pic han raonat el seu posicionament. No així altres partits, especialment el PP. No hem sentit res en relació els seus arguments, apart de les formes, sols que hi havia un informe de l´arquitecte municipal que proposava una delimitació de la zona humida respecte a la continguda en el PH. Qué diu la Lliga de la delimitació?.

 3. Agrair a tots els comentaristes les seves aportacions que crec que son prou enriquidores, gràcies per compartir-les. En la meva opinió el problema està en no tenir un model de creixement definit. Si sabem quin municipi volem haurien de saber quines decisions s’han de prendre per arribar a l’objectiu. Es evident que instruments com el pla hidrològic que es una eina de protecció ecològica té unes repercussions d’altra tipus, com per exemple, urbanística. Així, crec que els polítics heu de decidir i segur que tan si es pren un camí com l’altra hi haurà encerts i desencerts. El que si m’agradaria haver escoltat o llegit es la postura del PP, la Lliga, Esquerra Republicana. PSOE, etc…., m’agradaria haver conegut els seus arguments apart del seu posicionament.

 4. Que tengui valor mediambiental o no, no és qüestió d’opinions, es qüestió de fonaments científics.

  Bono, al manco de tota aquesta discusió al final n’hem tret que, efectivament, la no acceptació del Pla Hidrològic es justifica en un possible afany d’urbanitzar-hi, ja sigui a curt, mitjà o llarg termini.

 5. Es el que pens, qui sap com prendrà lo de cala carbó o les necessitats que tendrem al Port De Pollença d’aquí a 5, 10 o 20 anys. Com ho gaudiràn els nostres fills?, com ho hem gaudit nosaltres?, siguem realistes, ningú diu que s’hagui d’urbanitzar, però no li podem tancar la porta a que algun dia pugui convenir a Pollença. Es la meva humil opinió i crec que es tan respectable com qui, sense que jo hi estigui d’acord, pensi que allò té un súper valor mediambiental.

 6. L’assemblea d’Avançam dissabte al matí elegí una nova coordinadora que estarà integrada per: Antoni Noguera (Palma), Mercè Bujosa (Bunyola), Guillem Caldentey (Artà), Guillem Crespí (Sa Pobla), Gabriel Seguí (Banyabulfar), Liniu Siquier (Búger) i jo mateix (Pollença),
  Esperam tots estar a l’alçada de la feina feta fins ara.

  La plataforma de regidors pel dret a decidir va aprovar el decàleg “Un municipalisme més participatiu i sobirà”, que serà el full de ruta d’Avançam en aquesta nova etapa.
  http://www.facebook.com/notes/joan-ramon-mateu-torandell/un-municipalisme-m%C3%A9s-participatiu-i-sobir%C3%A0-dec%C3%A0leg-davan%C3%A7am/3202740514432

 7. “zona tudada que tal vegada en un futur li podríem treure qualque profit” (Tofolet dixit). Entesos.

 8. Em podeu dir ignorant i tot el que volgueu, no se si l’Ullal te molt valor mediambiental o no, encara que jo no li veig. Pareix qui si algú diu que algun lloc te un valor mediambiental i algú li fa el contrari vol acabar amb tot l’ecosistema pollensí. M’agradaria fer una enquesta i saber quants d’aquests ecologistes han anat per l’Ullal els darrers quinze o vint anys. Realment pens que es una zona tudada que tal vegada en un futur li podríem treure qualque profit, i no necessàriament blocs de pisos i si el PH no es canvia no ho podrem fer mai.

 9. L’Ullal no ha de tenir un sol criteri, es pot considerar amb els que vulguis. Es el Pla Hidrològic i les seves al·legacions les que s’han d’avaluar amb criteris mediambientals.

 10. No entenc massa be això de que en la zona de Ullal sols s’ha de tenir un criteri mediambiental. Si el Pla Hidrològic te conseqüències d’altres tipus, com pareix el cas, es logic que es tenguin em compte. Si anam al
  Metge perquè tenim una malaltia, per exemple en el cor, no ens dona un medicament que ens faci malbé, per exemple el fetge , o com a mínim si ho fa ens prescriu un protector de l’organ que pot patir els efectes secundaris del tractament. Me sembla que seria una ingenuïtat no tenir en compte totes les repercusions que tendria la delimitació que se proposa en el PH i no veig el perquè, si hi ha una alternativa millor i possible, l’Ajuntament no ha de poder fer al.legacions i defensar una delimitacio de la zona humida de l’Ullal diferenta de la proposada en el PH. El que tampoc entendria es que el
  Govern municipal no tengues una proposta i s’oposes sense arguments.

 11. Al ple tan sols diguereu que vos molestava el punt 2 de les al·legacions i per això el retirarem. Si també haguessiu dit que vos molestaven aquests punts de la moció probablement també s’haguessin pogut retirar, perque allò important era l’al·legació. Hagues estat be poder sentir els arguments que exposau a l’article, per poder-ho debatre. Pero si no ho deis es mal de fer.

 12. Voldria recordar a tothom i explicar-ho a en Tomeu que encara que els grups que varen presnetar la moció referida al PH decidiren llevar un punt, Tota la moció en la seva totalitat en caracter general impedia a l’ajuntament poder fer les seves al·legacions.
  Punt 1 L’ajuntament de Pollença no té res a objectar a les determinacions de les zones humides…
  Punt 2 L’ajuntament descarta presentar cap al·legació en el sentit de demanar la reducció de la zona humida del Prat de l’Ullal
  Així quedarà més clar perquè votarem en contra, encara que llevassin un punt.
  La moció en el seu sentit seguia impendint el dret de fer futures al·legacions.

 13. Sr. Jaume Serra:
  1.-L’Ullal pot tenir múltiples valors, pero els que s’estaven debatent en unes al·legacions a un Pla Hidrològic són valors mediambientals, amb tot el que això comporta. Supeditar aquests valors a altres urbanístics-lucratius que ni es plantegen en el Pla Hidrològic es tenir-los en molt poca consideració.
  2.-No, jo no era regidor quan es va crear la ART. Pero el que es segur es que una eina de gestió mediambiental com el Pla Hidrològic mai serà municipal, perque l’Ajuntament no té competencies en gestió del medi ambient. La gestió mediambiental es autonòmica i la competència bàsica es estatal (per això el Pla es du a aprovar a Madrid) per tant mai podrem desde Pollença incloure l’Ullal en una eina de gestió mediambiental com és un Pla Hidrològic. Per tant dir que es vol deixar en mans de l’Ajuntament la gestió d’aquest espai és ignorar la realitat competencial establerta per la Constitució.
  3.-Efectivament l’Ullal es un rústic que no té perque acabar urbanitzat. El problema es que reiteradament des de l’Ajuntament s’han cercat argucies per urbanitzar-lo i el promotor ja el va adquirir amb aquesta intenció, al seu risc i ventura, i amb l’espectativa d’obtenir una plusvàlua que la no-urbanització frustraria. Blanc i en ampolla.
  4.-L’Ajuntament, de moment, volia fer les al·legacions encarregades des de batlia a un servei municipal equivocat (el d’urbanisme). No negam la possibilitat de fer al·legacions, de fet al ple de dijous en votarem una presentada per cinc partits, que no es va aprovar, però que era una al·legació.
  Certament la precipitació dona mals resultats, com la precipitació en dur una al·legació feta per l’equip de govern, sense informes suficients per justificar-la (no ens enganem, si es va retirar va ser per falta de suports, no per l’allargament del termini). En canvi les determinacions del Pla Hidrològic no ho han estat gens precipitades, ja que son el fruit de més de vuit anys de treball, participació i cumpliment dels protocols per a l’aprovació de plans ambientals.
  El Pla Hidrològic JA HA DELIMITAT AMB PRECISSIÓ LA ZONA HUMIDA DE L’ULLAL (cerqui la fitxa MaH-02), delimitant-la fins al punt d’establir quatre categories:
  -Aiguamoll Actual 3.95 Ha
  -Aiguamoll Potencial 5.04 Ha
  -Reblits 1.58 Ha
  -Reblits posteriors a 1985. 0.81 Ha
  A més, en el que anomenam terreny de l’Ullal, el PH també delimita una zona que NO és zona humida (la resta). Vol més delimitació?

 14. El que realment dona que pensar, i molt, es que un membre de l’oposicio es posi a defensar a un membre de l’equip de govern quan la veritat crec que sobrava. En altres temps les coses eren molt diferents, com després tenen el valor de negar el matrimoni Pepe-Malena?.

 15. Quan varem redactar aquast article ho varem fer amb dos objectius, un el posible problema urbanistic, econòmic i ECOLÒGIC que seria per Pollença que la zona de Cala Carbó fos desprotegida pel Govern den Bauza, ja m’agradaria que això no passes. La segona és deixar clar que el que es votava era delimitar una zona humida i no dir: tot ho és. Sinó estudiar informes tècnics per tal de delimitar el que és o no és zona humida, ara esperam que l’equip de govern cumplesqui i demani més informes tècnics , els quals nosaltres si volem estudiar, i després decidirem, com sempre, a l’assemblea local el vot dels nostres regidors.
  Moltes gràcies a tots per participar a la Punta.
  Rafel Ballester

 16. Senyor Tomeu Cifre Bennàsar, encantat de que vostè s´hagi afegit a n´aquest canvi de opinions i postures. Arrel del seu comentari, crec que puc concretar la nostra diferència:

  .- Jo sí crec que la zona de l´Ullal, a part d´un indiscutible interés mediambiental, també té un considerable interés urbanístic, també econòmic i social. El desenvolupament d´aquests aspectes seria una mica llarg i crec que vostè fàcilment els podrà deduïr. Fins i tot en té de polítics o no?

  .-Parla vostè que quan es va acordar la ART de Cala Carbó dins el PTM per part del Consell, ningú ho habia demanat. Bé, no sé si vostè era en aquells temps regidor i se´n recorda millor que jo, però pens va ser des de el Govern de l´ajuntament de Polleça que ho va demanar al Consell que així es recollís. El motiu era que això es veia com una possibilitat de protegir Cala Carbó. Hi havia en aquell temps una gran cohessió social en protegir Cala Carbó (fins i tot record que es varen recollir moltes signatures) i no hi havia cap possibilitat de pagar les indemnitzacions als propietaris dels solars. Va ser una sortida, que varen decidir en aquells moments i a mi, tot i no agradar-me, vaig considerar legítima. Vostès, dic el PSM, tampoc hi estaren d´acord, motiu pel que quan governaren suprimiren, juntament amb el PP i el Psoe, la ART pero protegiren la zona. Crec que es fàcil concloure i diferenciar, quan la iniciativa de protecció ve dels interessos del propi municipi o quan ve imposada.

  .- Després parla que si no s´aprova el PH tal i com està, com que la zona de l´Ullal és rústica amb el temps acabarà per urbanitzar-se. Esper que no tot el rústic que tenim a Pollença acabi urbanitzat. A més la zona de l´Ullal està afectada pel POOT així, com vostè be sap, no es pot urbanitzar. I si amb el temps se decidís declarar una àrea de reconversió o de dotació de serveis ho podrà decidir el govern municipal que correspongui, sense cap tipus de traba en el seu ús, i evidentment sols damunt la zona no humida.

  Es segur que vostè no estarà d´acord amb mi, però el que en definitiva el que volia dir es que el govern municipal a de poder fer les alegacions que els serveis tècnics de l´Ajuntament aconsellin i això no determina urbanitzar res sinó no restringir ni condicionar cap ús futur. Ningú vol hipotecar el seu futur i manco sense cap necessitat. Quan sigui hora de decidir en relació a un desenvolupament d´aquesta zona, ja decidiran els ciutadans mitjançant els seus representants polítics qué feim amb la zona no humida (segons els serveis tecnics municipals), sense cap condicionant. Cada decissió en el seu moment, la precipitació en temes com aquest es mala consellera i dona mals resultats.

 17. Sr. Jaume Serra, per al·lusions ja que es refereix al PSM. Està molt bé un informe de l’arquitecte si tractam un tema urbanístic sobre l’Ullal. De la mateixa manera que si hem de discernir si li deim Uial, Huyal o Ullal, serà procedent un informe de la tècnica de Normalització. Pero si es tracta d’una qüestió mediambiental, l’informe ha d’esser d’un ambientòleg o biòleg. Lo d’engegar gent no ho ha plantejat ningú.
  Per altra banda a la seva afirmació “això es el que se defensa, que poguem decidir desde Pollença”, li hauria volgut sentir a dir quan el Consell, no des de Pollença, va aficar l’Ullal dins una ART.
  Si l’Ullal es sol rústic comú, sense cap valor ambiental afegit atorgat pel Pla Hidrològic, mes tard o més prest el llògic es que sigui urbanitzat.
  Per altra banda l’al·legació 2a., la que tant CiUP com LLR argumentaren com la causa d’oposar-se, va ser retirada. Així i tot el vot negatiu es va mantenir.

 18. esteim preparant una macromanifestació a favor de la llengua, si vos interesa vos mantendre informats

 19. Si tal i com es diu per part del PSM i A, els seus blogs, el Plà Hidrològic està tan ben fet tal vegada ens hauriem de plantejar de treure a defora o expedientar el senyor Arquitecte municipal. Més o manco el tractan de mentider per no dir qualque cosa més. Quins han de ser els criteris (ecològics, urbanístics, econòmics, socials,….) a l´hora de fixar l´actuació a fer a la zona de l´Ullal? de quí ens hem de fiar?. No pens tenir la solució, cosa que sí veig que tenen aquests dos partits que proposaven, juntament amb altres, aprovar una moció que deia que no se farien al.legacions al PH, quina por hi ha que es puguin fer al.legacions?. Després del darrer Ple municipal el que ha quedat clar es que el govern municipal podrà fer al.legacions i no que necessàriament les faci. El govern municipal, si ho troba oportú, podrà complementar els informes tecnics, mediambientals, etc… per tal de tenir més seguretat a l´hora de decidir si es fan o no al.legacions. En la meva opinió el que es evident es que el Pla Hidrològic no suposarà cap canvi d´ús i la zona seguirà, com ara, sent zona agrícola. No se pot urbanitzar i a més es zona POOT. Si el que es vol fer es recuperar aquesta zona o protegirla idò això ho podrem decicir els pollencins, i això es el que se defensa, que poguem decidir desde Pollença. Pens que a l´hora de tancar portes o restringir actuacions es important que el poble en pugui participar i a més tenir uns referents clars del que suposan les actuacions administratives.

 20. Votant CiU en contra de la moció presentada per A, PSOE, PSM, UMP i ERAM en cap moment varem desprotegir L’Ullal , el que varem fer va ser NO LLEVAR la oportunitat democràtica de fer al·legacions per part de l’ajuntament de Pollença a l’exposició pública del Pla Hidrològic. Qui som nosaltres per dir que no es poden fer al·legacions? Si es creu amb l’estat de dret, i sabem que existeix el dret a al·legar no tenim el dret de negar-lo.
  Ja seran els tècnics avaluadors de les al·legacions els qui decidiran si les poddibles al·legacions són vàlides o no ho són.

 21. Ja vos val als de Convergència no voler protegir l’Ullal. Ara ja me podeu dir alternatiu, pessemero, munarista, esquerranet, sociolisto o el que volgueu. No vos tornaré votar.

 22. Això que diu l’ Angelet “alternatiu” del “menage a trois” enfadara al seu cap de files perquè després de la declaració d’amor que va fer en el Ple, la cosa es seriosa i no cal fer broma dels sentiments.

 23. No embullis la troca, Angel, que qui mal enten mal respon. Torna-ho a llegir, a poc a poc i deixant la imaginació de banda.
  Ho entens ara?. El que diu ès just el que está escrit, ni més ni pus.

 24. Angel: on `posa tot això que dius tu? no seràs del PP i no entens el català per un casual?

 25. I que vos pensau que de la crisi en sortirem per obra i gràcia del Esperit Sant?. D’això només en podem sortir posant en marxa una economia estancada i obsoleta!!! I si llegiu bé, no haureu vist a cap lloc allò de benzineres o mercadonas …

 26. Val mes invertir que currar.

  La imatge de Santa Munar ahir es va apareixer a la Lliga i a Convergencia per recordar-lis qui son i de on venen. Amb aquesta il•luminacio es varen unir en un fraternal menage-a-trois del que d’aqui uns mesos en naixera una hermosa benzinera, o un Mercadona, o un aparthotel.

 27. Lamentable la imatge que donar ahir l’equip de govern, retirant punts de l’orde del día, jo crec que es hora que es governi, quant un batle posa un punta a l’orda del dia ha d’estar segur que el pot treura endevant, s’ha de fer una feina previa i no es pot improvisar, es necesari per el poble i mes amb aquest tens de crisis.

 28. en pepe garcia veu bubotes per tot, sols tenen la politica del no de no fer res i despres els problemes els hi han de arreglar els altres , ja basta de demagogia barata, ja basta d’embullar la troca i despres plorar o dir que no hi ha solucions.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s