Ple extraordinari 29/12/2011 (Postura CiU x Pollença)

Abans de tot volem manifestar des de CiU que fer un ple extraordinari en aquestes dates i a més a les 9 del matí com molt bé es pot veure no ajuda a poder sentir la veu del Poble, per les absències de dos regidors (Pepe i Miquel Ramon). Cert és que aquest Ple està format per uns quants funcionaris, però també s’ha de pensar en la resta de treballadors. Vull a més excusar l’absència del nostre regidor Miquel Ramon per la impossibilitat de poder deixar el seu negoci, si s’hagués fet a altres hores que no distorsionàs tot el matí probablement podria haver assistit. Per les properes vegades demanaria que hi hagués cada més un ple ordinari, afegint agost i desembre, ja que aquest any n’hem fet cada més. Si no hi ha punts a tractar que s’anul·li, així al manco sabrem en prou antelació la data i hora de 12 Plens, a més voldria recordar novament la primera proposta que vàrem debatre, que era la de fer un Ple cada dos mesos, no se com ho haguéssim fet.

1.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de la  modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socioeducatiu “Escola Viva”

Com ja vàrem dir en el seu moment , ara volem tornar recordar que l’objectiu prioritari de l’Escola Viva és totalment social. Són tots i totes aquelles  joves  en certes peculiaritats socials els que han de tenir prioritat i que han de poder gaudir d’aquest servei. Són  tots aquests i aquestes els que han de tenir prioritat davant la resta, i és l’ajuntament i concretament Serveis Socials qui ha de fer-se’n càrrec de les despeses si aquestes famílies no  tenen prou recursos, per tal d’afavorir la integració social.

Des de CiU entenem que es vulgui igualar el preu de les estades amb el preu de l’escola d’estiu per no perjudicar-ne cap dels serveis però també consideram que tots els nins i nines que han assistit a l’escola Viva durant l’Hivern han de tenir una prioritat davant la resta, aquest punt no queda marcat a l’ordenança i entenem que dependrà de la predisposició del regidor pertinent, aquest fet com també la decisió de quines seran les famílies que puguin gaudir d’excepcions fa que des de CiU considerem oportuna una abstenció ja que hi ha certs punts que no queden prou regulats.

Les Al·legacions del PSM es varen presentar fora de termini, així i tot la segona es tindrà present. ( Donar compte al Ple de quines són les excepcions)

VOTS. A FAVOR,  PP,LLIGA,PSOE(11) 

EN CONTRA PSM.ERAM(2)

ABS:A,UMP,CiU (3)

APROVADA

2- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de l’establiment de l’ordenança  reguladora dels preus públics de l’Escola d’adults de Pollença.

Des de CiU entenem de les despeses que suposa mantenir l’escola d’adults com també de la necessitat d’aquest municipi de mantenir el seu servei sobretot en segons quin cursos com pugui ser alfabetització i català. Com també el manteniment de l’oferta d’aquells cursos d’accés sempre que hi hagi matrícula.

El que volem manifestar és que consideram oportú que els cursos de català siguin gratuïts pel foment de la nostra llengua i que com ha quedat de manifest a les al·legacions presentades pel PSM, no sigui la junta de Govern qui faci les modificacions de les taxes sinó que sigui el Ple, a més tenint present que en aquests moments encara s’està governant en minoria.

VOTS. A FAVOR,  PP,LLIGA,PSOE(10) 

ABS:A,UMP,CiU,PSM,ERAM (5)

APROVADA amb la modificació que  hi haurà la bonificació als cursos  de català i alfabetització sempre i quan hi hagi l’assistència del 80% per part de l’alumne.

3.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de la  modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida i tractament de residus.

Abans de res dir que a les al·legacions vàrem  posar un 19% quan volia posar un 14%.

Des de CiU som conscients de les despeses que suposa la recollida de residus,però també som conscients de que novament l’equip de Govern ha tirat pel cap més dret que és el de pujar les taxes, quan en cap moment ho va anunciar durant el seu discurs electoral , a més per part de la Lliga si va afirmar que no realitzaria cap pujada de taxes.

Podran ser moltes les exposicions que podrem sentir per part de l’equip de Govern  com a rèplica a la meva intervenció però totes aniran cap el mateix lloc que és que la pujada de taxes és inevitable. Jo els diria que crec que si que és evitable en tanta mesura, però dur més feina de la que encara s’ha fet. Necessita d’un estudi exhaustiu del funcionament de la deixalleria, d’una nova gestió i de un compromís real cap a la ciutadania que està passant per vertaders problemes per arribar a fi de més. En aquestes taxes no hi ha diferència de si una família cobra poc o molt, la puja és per tots iguals. Perquè de fet els més perjudicats són els ciutadans de peu.

Nosaltres demanam que la puja sigui inferior al 14% i no ens valdrà dir que és un 12%.

Quan demanam que bars i restaurants computin per la quantitat de places, que les empreses  hoteleres se’ls pugi un poc més per cada plaça, que s’augmenti la taxa els grans creadors de residus i que es controli si els envasos de restauració són retornables o no, és bàsica i únicament perquè així es pugui baixar l’augment del 14%  que proposa l’actual equip de Govern de les vivendes unifamiliars.

VOTS. A FAVOR,  PP,LLIGA,(8)

EN CONTRA: PSM.CiU,ERAM(3)

ABS: A,UMP,PSOE(4)

APROVADA amb acceptació de les al·legacions d’estudi de la deixalleria, de fer el padró de bars,restaurants, i VTV, acceptada una al·legació d’Alternativa i la d’ERAM del cobrament a la base militar.

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de la  modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

Des de CiU si consideram oportuna una modificació d’aquest impost però a la baixa. El fet de que es vagi actualitzant el valor cadastral del nostre municipi fa que  en l’actual moment que ens trobam la realitat sigui que en alguns moments el valor cadastral del terreny pot estar per damunt el preu del mercat. Aquest fet fa que en la proposta actual de modificació sigui massa elevada i consideram que s’hauria d’ajustar de tal manera que els afectats per la Plusvàlua no haguessin de pagar massa més del que pagarien avui, abans de poder ser aprovat la modificació d’aquest impost. Pel que des de CiU votarem l’abstenció tenint present la modificació que s’ha fet en les transmissions.

No es tenen en conta les al·legacions presentades per Alternativa.

VOTS. A FAVOR,  PP,LLIGA,PSOE(11)  

ABS:A,UMP,CiU, PSM (5)

Modificació  percentual en les transmissions de ben i la pujada d’un 16%

5.- Nomenament de vocals representants municipals a la Junta Rectora del Consorci d’Aigües de Pollença.

Aprovada per unanimitat, i a més es demanarà la seva dissolució  perquè  la realitat ens diu que no  ha funcionat en cap moment.

6.- Aprovació si procedeix de la modificació del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per la gestió de SERPREISAL signat dia 8 de juny de 1984

L’Ajuntament de Pollença passarà a no pagar  un 1% del nostre pressupost, uns 200.000€. Aquest servei seguirà en les mateixes condicions però s’en farà càrrec únicament el Consell, serà una gran ajuda econòmica per el nostre municipi. La despesa de 12M€  per cobrir aquest servei ja no serà una despesa coberta pels ajuntaments.

APROVAT per unanimitat.

7.- Ratificació si procedeix de l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Mirall Pollença, en sessió ordinària celebrada dia 14 de desembre de 2011, de liquidació i dissolució de dit Consorci Mirall-Pollença.

APROVAT:  A favor tots (13) exceptuant Alternativa (1)  que s’absten.

One response to “Ple extraordinari 29/12/2011 (Postura CiU x Pollença)

  1. Crec que després d’aquest ple novament es demostra que la nostra oposició és totalment constructiva. En el primer moment de la aprovació inicial de les taxes ens varem abstendre per facilitar la seva aprovació final sempre i quan hi hagués una sèrie de canvis i es tinguessin present les nostres al·legacions. La nostra sorpresa ha estat veure com certs partits han optat per l’abstenció (PSOE; UMP i Alternativa)sabent que si s’abstenien s’aprovaria la taxa de fems.
    MOLTS D’ANYS I QUE TINGUEU UN BON 2012

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s