Aclariment

Bones, en el dia d’ahir el senyor García, regidor municipal pel grup de Alternativa,  va dir en el bloc Urxella que un servidor pretenia embullar i que anava errat en el meu comentari relatiu als contractes menors publicat en aquest bloc. No anava errat i tampoc tenc cap pretensió ni motiu per embullar, tot el contrari. Mantenc el que vaig dir:

” … es pot contractar sense formalitzar per escrit el contracte, és pot fer un acord verbal, sempre que hi hagi un expedient administratiu de despesa, com marca l’article 95 de la llei, el contracte menor sols necessita l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura (article 95.1), que en el cas de Pollença degué ser la junta de govern que va autoritzar la factura, i després els serveis tècnics corresponents varen recollir i abonar la despesa.”

No soc jurista sinó pedagog i intentaré explicar la situació per tal de que tothom ho pugui entendre i després valorar qui pretén embullar. Imaginem que un encarregat de l’Ajuntament compra un producte, eina, etc… a un comerç o que el Batlle convida a una autoritat a dinar, se fa un contracte previ? NO, seria absurd. I em refereixo en el sentit que tothom entén per formalitzar un contracte: parts, pleg de condicions, aprovació de la despesa, consignació pressupostaria, publicitat, etc.. .En aquests casos o exemples de contractes menors que he posat, resulta molt senzill entendre que seria inviable haver de formalitzar un contracte, repeteix en el sentit que tothom entén per formalitzar un contracte. Llavors, qué passa amb l´article 28 de la Llei que regula les contractacions públiques que diu que les entitats del sector públic no podran contractar verbalment? Idò molt senzill, que aquesta a de ser interpretada dins el contexte de tota la llei. La norma genèrica de l´article 28 diu que els contractes no se poden fer verbalmente però la específica de  l´article 95 diu que:

 “… la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent

 Amb aquests requisits ja s’entén que el contracte menor s’ha  formalitzat encara que se concertes verbalment. Més clar: el regidor el concerta verbalment amb el proveïdor i quan s’aprova la despesa (consignació pressupostària) i se presenta la factura el contracte queda formalitzat. I això no ho dic jo, ho diu la Llei i o interpreten els tribunals de justícia, com per exemple, la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de les Balears 690/1988 quan diu:

 “El contrato de servicios, cuando, como aquí sucede, es de cuantía que no excede de…., tiene la consideración de contrato menor y sólo exige expediente en el que conste la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente…”.

Esper que hagi quedat clara la meva postura, no tenc cap pretensió D’embullar ningú sols he intentat explicar una situació que alguns pareix tenen molts interessos en complicar. No cal arribar a ensurts, com fa el senyor Garcia fent referència a L’article 97 de la referida llei, que per cert en aquestes situacions se podria fer verbalment i a més sense expedient de despesa. Crec que en Miquel Ramon ho va explicar molt clar, va posar en evidència el comentari del senyor Fuster en tots els seus extrems, a negat mediacions o tractes posteriors i a més va actuar vaig la legalitat i la supervisió dels tècnics competents.

Salutacions.

Rafel Ballester i Riutort
President de Convergència per les Illes – Pollença

22 responses to “Aclariment

 1. Res….en Pepe no ha fet res, ni dit res. En Miquel Ramon defençava els interesos del nostre poble, oh dubtes?. En canvi en Tomeu Inachitti amb la col.laboració del seu escuder, Pepe, amb la seva postura i actuació beneficien els interesos de DUVA, o no?

 2. Au trolet , te tornes lluir amb els teus comentaris plens d’educació i raó. Éts tot un exemple de bona educació i sentit comú.

 3. Mare de Déu del Angels assistiumos i donau llums a n´aquest foraster perquè d´una puta vegada entengui les coses. I si no ho vol fer que s´entorni en el seu blog a seguir fent demagògia.

 4. Sí però el contracte però el contracte del pis potser oral o escrit (mira´t el codi civil) o no?. El qu te diu l´ç article 95 es que la formalització escrita del contracte menor quedarà formalitzada en la existencia de la consignació presupostària i la exedició d ela factura. Clar, no ho entens?. Si o ets en Pepe, es el seu deixemble i fins que el Mestre no ho reconegi tú tampoc. Seguiu embullant i defençant els interesos de DUVA.

 5. Amic Lumbrera, com sempre pixes fora de test. I ara perquè ens parles dels ICOS i licitacions i altres coses que ningú te demana. Es evident que tú, tens els teus propis procesos mentals i els respectam però ara no toca. Amb quina part de la intervenció del senyor Ballester no estàs d´acord?. Escolta i llegueix be l´article 95, el que te diu es que la existència de la consignació presupostària i l´expedició de la factura supleix o son el propi contracte. Quina part del mateix se va saltar en Michel?

 6. Es muy bueno ese argumento de que Michel lo hizo todo bien incluso pagar facturas de las que no había contrato… pero si lo hacen ahora ya está mal. La cosa queda clara si eres Michel todos está bine hecho si no al infierno.

 7. Claro que no ves “contracte oral” per enlloc” es lo que tienen las cosas orales que no se ven. Luego hablas de un contrato formalizado mediante una factura, de verdad que sois geniales. Vosotros cuando alquilaís un piso no haceís contrato no?

 8. El Sr. garcia te responsabilitat com a regidor a l’oposició i com a membre de la junta de no donar suport al pagament d’unes factures que no responen a cap contracte.
  o si jo començ a entrar factures a intervenció me les pagaran?

 9. Jo pens que el regidor va actuar correctament al no pagar factures que no entraven dins el contracte.

 10. Jo no veig “contracte oral” per enlloc. Si hi ha una factura (escrita), aprovada pel regidor i autoritzada per la junta de govern, amb una acta (escrita) que recull l’autorització, i una ordre de pagament (escrita) feta conforme la llei, ja s’han cumplit les condicions de l’article 95. Si s’hagues repetit la facutra, llavors ja seria un fraccionament irregular, pero no es el cas. Contracte de menys de 18.000 € formalitzat mitjançant una factura: “nihil obstat”, esta bé. A partir d’aqui que Duva demani el que vulgui, si no han cobrat ni tampoc tenen cap document que justifiqui que han de cobrar (contracte, factura conformada o aprovació de Junta), ja poden pegar botets. Si l’Ajuntament els paga estarà cometent malversació de fons públics; esper que no ho consentiu.

 11. Crec que estem embullant la gent de mala manera, anem a veure.

  El contractes públics principalment es proposen per licitació (concurs, subasta, etc), negociat i la possibiltat verbal en cas de contractes menors. A la licitació l’ajuntament en aquest cas fa pública la seva intenció de fer una obra o proposar un servei (neteja, per expemple) i les empreses interessades fan la seva oferta i la que més agrada a tècnics i equip de govern és la triada. En el cas del negociat el servei s’ofereix a tres empreses normalment i aquestes fan la seva oferta i és triada com en el cas de la licitació la més adient pel servei, en ambdós casos hi ha un intercanvi de documentació entre els interessats, les ofertes de cada empresa, les respostes de l’ajuntament s’hi ha incidències i aquestes s’han de resoldre en un temps determinat etc. tot això per s’hi ha una reclamació d’alguna de les empreses interessades es pogués sentir perjudicada. Al cas del contractes menors, l’ajuntament podrà otorgar una obra o servei “a dit” a un industrial qualificat per l’obra o servei, naturalment la negociació es pot dur verbalment ja que no hi ha altres empreses en concurs per aquesta obra o servei i per tant no haurà reclamacions, en aquest cas el regidor proposarà a la Junta de Govern al industrial en questió i aquesta ho notificarà al interessat.

  En tots el casos, sempre i per escrit es formalitzarà un contracte on quedaran clarament reflexades entre altres les obligacions de cada una de les parts, el preu de l’obra o servei, la forma de pagament i les possibles sancions en cas d’incompliment per part del beneficiari.

  =======================================
  Artículo 95. Expediente de contratación en contratos menores.

  1. En los contratos menores definidos en el artículo 122.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

  2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 109 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

  ===================================================================
  Dins aquest expedient naturalment haurà el contracte.

  Per altre part dins els decret de mesures urgents del govern central, els crèdits ICO es formalitzaran damunt contractes, en cap moment esmenta les factures.

 12. Sembla que aquí se tracta de responsabilitzar a tothom menys al regidor, a nosaltres com a ciutadans no ens correspon valorar la gestió d’una empresa privada i si la d’un regidor d’esports que manetja els diners públics.

 13. Lluiset si aqui hi ha qualcú que no té cap responsabilitat en aquest assumpte és el Sr García, ell no va ser el regidor d’esports a la passada legislatura ni ho és ara. Veis en Pepe per tot, haurieu de superar aquest complexe ja.

 14. A mi em sembla increible q el regidor d’esports vulgui donar els nostres doblers a un empresari-hoteler-constructor quan ja no hi ha contracte
  I pitjor que el Sr garcia q sempre va de legal, no ho questipni, quan son els doblers dels ciutadans, tot i havent-hi arguments com demostra aquest article.
  Ens sortira cara aquesta junta de govern d’Alternativa als pollencins

 15. Ok, tot i que fosin 3 instàncies la quantitat és prou important. Crec va fallar la comunicació entre Duva i l’ajuntament i la comunicació interna del propi ajuntament. Michel era un regidor amb dedicació exclusiva i hauria d’asumir la seva responsabilidad com a mínim per això. No me sembla seriós llevarse les cupes i voler donarles a intervenció. Va tenir temps de sobra per regularitzar la situació, fins i tot si el contracte oral fos legal (cosa molt discutible) és evident que un contracte escrit ens hagués estalviat aquest desgabell

 16. O tal vegada a Duva li convenia més “no entendre” que el contracte s’havia acabat el moment que les pistes municipals estàren acabades. No entenc que un empresari no posi fi a uns serveis que no cobra. Perquè no ho va reclamar legalment abans? Perquè no tenia raó?

 17. Potser tenguis rao, també hauriem de saber si el que entra per Registre va al Regidor i si li varen fer arribar els escrits de la propietat de DUVA. Pareix que el que feia Duva es presentar factures a Intervenció, i aquí es allà on no continuava perquè no tenien presupostada cap partida i no hi havia cap tipus de contracte. Això de que enviava constants factures, com o saps? ho dic perque en Tomeu va parlar de 3 instànces en 4 anys.

 18. Sense voler entrar en si el contracte oral és valid o no i en les diferents interpretacions que a mi se m’escapen (tal vegada podrieu demanar l’opinió de la secretaria que segons en Pepe li va dir clarament que no). El que no entenc és per que si Duva enviava constants factures d’un contracte oral suposadament acabat, per que no va rebre cap resposta de l’ Area d’ Esports? Al meu parer si aquestes factures no eren correctes se li havia de comunicar a Duva, no trobau?

 19. Pepe debe dejar su escaño y como presidente su presidencia.

  Per mentider, embullos i poca vergonya! i anar al metge per tractr-se segons quines fòbies!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s