Patrimoni

El patrimoni pollencí no és mereix improvisar, no és mereix ser arma política entre els partits, és mereix una defensa sèrie i raonada, cal que l’equip de govern PP-Lliga prenguin decisions per no perdre la nostra riquesa com a poble i tenguin la valentia política de fer públic la seva postura sobre temes que s’estan esdevinguent protagonistes en el nostre poble. Les cases de Can Franc, la font de Can Teresa, els camins públics, Cala Carbó, que també és un patrimoni natural de totes les pollencines i pollencins, que en vol fer de tot això l’equip de govern?. Nosaltres des de l’oposició hem de controlar les accions del govern però no fer la seva feina, nosaltres volem ser constructius i per això esposa’m la importància que té el patrimoni pel nostre partit.

El diccionari català-valencià-balear defineix patrimoni com els bens que s’hereten o passen de pares a fills; béns que posseeix algú com a propietat privada , o també com el conjunt de qualitats o béns de l’esperit. Com podem veure podríem dir que trobam dos tipus de patrimoni, el material que serien els edificis, infraestructures, objectes tangibles d’una rellevància significativa, i  l’immaterial el qual englobaria la cultura, la llengua, el tarannà, d’una comunitat determinada.

Ambdós patrimonis són propis d’una societat o individu, els quals defineix i diferencià de la resta, i podem afirmar que són aquests trets patrimonials que ens diferencien com a poble en front d’altres que tendran un patrimoni diferent, cal conèixer i acceptar el nostre patrimoni per ser conscients de qui som i quina és la nostra identitat, tal volta, diferent d’altres col·lectius que basaran la seva identitat en un patrimoni cultural i material diferent. És per tot això que per un partit nacionalista com Convergència per les illes és imprescindible que la defensa del patrimoni sigui una de les potes principals en que es basa la seva ideologia, la seva actuació i el seu ideari polític.

Qui perd les arrels perd la identitat, per sabre que volem ser, per encarar el futur amb certes garanties d’èxit, cal sabre primer qui som, d’on venim, cop on anam, és per tot això que cal posar tots els esforços en la defensa del nostre ric patrimoni, pels altres partits polítics aquest punt serà secundari ja que no els interessa refermar una identitat pròpia, i a més, per ells els seu patrimoni, normalment d’arrels peninsulars, té forts defensors econòmics i polítics.

La defensa de la nostra manera de ser, de la nostra cultura entesa en un sentit ampli i antropològic, que abraça tots els trets que ens defineixen com a poble, en definitiva del nostre patrimoni, no es pot deslligar, de cap de les maneres, de l’actuació política diària i quotidiana de Convergència per les Illes Pollença.

Aquesta és la nostra postura, ara és hora de que tothom assumesqui la seva responsabilitat i prenguin decisions d’una vegada, si agafen el camí que expliquem ens trobaran a favor, sinó en contra.

Rafel Ballester

President de CxI Pollença

35 responses to “Patrimoni

 1. Tomeu:
  Mira l’aclariment que han publicat, i si ho entens veuràs que l’ignorant ets tú, posiblement es que no entens de lleis, per aixo cal informar-se, o possiblement només interesa intoxicar i difamar. Però vos aquivocau si no tens al tens.

 2. Qui era totalment desencertat i desinformat?
  En quan a la qüestió dels contractes menors, simplement te contestarem amb el que diu la llei:
  Art 28. Carácter formal de la contratación del sector público
  1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 97.1, carácter de emergencia.

  Y ese artículo 97.1 dice :
  Artículo 97. Tramitación de emergencia
  1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional

  Esper que la resposta aclareixi la teva ignorància

 3. rafel, creo que deberias repasar la leccion, los contratos verbales son para situaciones de emergencia, catastrofe, etc…
  bueno, ya sabemos que la situacion del ajuntament era catastrofica, si, pero no es el caso

 4. jo crec que aquest equip de govern de pollença,esta tornant un poc friki,en lo que valen els lletrerets de les cacas ,qui gestiona les multes als cans, els posaran una multa al collaret als que van a lloure?ja que hi son que donin licencia para matar als municipals ,aixi ens estelvierem el gasto de natura parc i l incineradora,mort i per avall…no faseu sofrir els animals ,val més que els matin directament al carrer,entre tanta merda ningú no se donara compte,val més aixó que ,que els dugin al camp de concentracio naturhauen parc….tan sarcastic és el meu comentari com aquests frikis,que votaran en contra dels circs d´animals i natura parc,vos puc asegurar que és pitjor que el circ,pero ojos que no ven corazon que no siente,…o no psm i esquerra,quina hironia…papeleres en microchips,que duraran de nadal a sant esteve…doblers tudats…pero a pagar a pujar impostss

 5. En el tema de Ternelles és tan clar com que és l’equip de govern qui ha de decidir si recurreix o no, com a pollencí ja m’agradaria a mi que el camí de Ternelles fos del poble, ara bé s’ha de ser conscient a l’hora de recórrer si hi ha possibilitats reals de guanyar el recurs ja que perdre’l suposaria una despesa econòmica considerable per l’Ajuntament.
  Tema taxes: hi ha accions que es fan a altres pobles com Esporles que possiblement serien millor opció que pujar les Taxes i segur que molt millor que enterrar d’aquesta manera el petit i mitja comerç en favor de les grans superfícies. A més aquesta forma d’actuació va en contra les promeses electorals del PP i la Lliga. Pareix mentida que estant en aquesta situació hagin posat traves al reciclatge. A dia d’avui segueixen sense posar-se en funcionament els contenidors soterrats i el que es pitjor el temps que esperam a que comprin el camions, s’han llevat els contenidors de reciclatge i això és de traca, ja que a més reciclatge més a compte surt la despesa en rebuig.
  Formentor: Segons l’informació que donaren als nostres regidors les places de Formentor es reduïen en 4 (350 a 346)No tenim a Pollença cap excedent de places turístiques, per cer el municipi amb més Costa de Mallorca, som els que manco places turístiques tenim, no crec que sigui gaire interessant la reducció, tot i ser mínima. Però si be és cert que nosaltres estem d’acord amb facilitar la millora d’un hotel tan emblemàtic com el Formentor, però sempre i que és faci totalment en la legalitat i no pas fent-li lleis a mida ni especials, Barceló ha de passar pel mateix sedàs legal que qualsevol altra persona. En aquest tema cal no precipitar-se ni improvisar, més bé cal la màxima legalitat i transparència.
  Motius pel qual no podem votar-hi a favor i per això la nostra abstenció… Possiblement la pregunta hauria d’anar dirigida a aquells que donaren el vot positiu a l’equip de govern.

 6. La manca de iniciativa del actual equip de Govern es greu. No coneixem el pacte de govern i del que veim…. . En la meva opinió tenim “detentadors de càrrec”, i no exerceixen ni la seva competència (sic) ni responsabilitat. No fan ús de les seves atribucions i sotmeten al Plenari totes les decisions. La pregunta: sotmetran al plenario totes les sol.licituts de liicència o finals d´obra que se demanin a Pollença? sotmetran el Ple els recursos o demandes que s´hagin d´interposar?. La meva opinió es que no es pot distinguir i en el tema de la Font de la Plaça Major o en el de Ternelles no s´hauria de fer diferència. El Govern a de governar i no detentar un càrrec public i l´oposició no hauria de permetre aquestes situacions que lo únic que fan es paralitzar les Administracions i desprestigiar la política.

 7. Maria Fernández, si així et dius, es igual si no es el teu nom el que importa es el teu comentari. Pens que en Miquel Ramon va ser molt clar en la seva Carta oberta publicada en aquest bloc. Després daixò, molta gent ho ha interpretat a la seva manera i a fet les seves pròpies i interessades conclusions. Evidentment des de Convergència per les Illes Pollença, ho respectam però algunes d’elles no les compartim. Així ens reiteram en tot el que se va dir en la Carta Oberta i que ha quedant demostrat que el comentari de l´actual regidor d’esports, senyor Fuster, era totalment desencertat i desinformat. En quan a la qüestió dels contractes menors, simplement te contestarem amb el que diu la llei:

  Article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic: Els contractes menors es podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obra i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establertes a l’article 95. Es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sense perjudici d’allò dispost a l’article 190 en relació amb les obres, serveis i subministres centralitzats a l’àmbit estatal.

  Article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic: Expedient de contracte en contractes menors. 1. Als contractes menors definits a l’article 122.3, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d’aquesta llei estableixin; 2 Al contracte menor d’obres, s’haurà d’afegir, a més a més, el pressupost de les obres…

  Així que queda clar que es pot contractar sense formalitzar per escrit el contracta, és pot fer un acord verbal, sempre que hi hagi un expedient administratiu de despesa, com marca l’article 95 de la llei, el contracte menor sols necessita l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura ( article 95.1) , que en el cas de Pollença degué ser la junta de govern que va autoritzar la factura, i després els serveis tècnics corresponents varen recollir i abonar la despesa.

  Esper que la resposta aclareixi la teva pregunta.

 8. ¿Por qué Michel no hace otra carta abierta para explicar lo de los “contratos orales”?

 9. …Volem que el bloc sigui punta de llança, per vetllar i fiscalitzar l’acció política del nostre municipi
  …Aquest bloc volem que sigui útil, àgil…
  Ternelles? Taxes Fems? Abstenció a la reducció places de Formentor?

 10. Que opinau de recorrer la sentència ternelles?, que opinau d’una norma especial per formentor per no haver de pagar el 15%?

 11. Este blocc empieza a parecerse al de Tomeu Fuster, donde no se responde a ninguna pregunta. Ya se que teneis que reuniros y que quereis hacer las cosas bien pero oye, no se si cuando las contesteis ya no tendrán ningún interés. ¿Qué opinais vosotros de la Sentencia de Ternelles?. Para ser iguales que los de la Liga, ya sólo falta que borreis los comentarios.

 12. Que trobau els convergents pollencins d’ aquesta pujada d’imposts que, segons el PSM, farà el gover municipal de la Lliga i el PP?

 13. Quines son aquestes prescripcions tècniques ? No es un poc estrany això de convocar un ple extraordinari per solucionar qüestions tècniques ?

 14. DEMÀ DOS PLENS EXTRAORDINARIS MÉS
  1. PLE EXTRAORDINARI a les 13’30h elecció del membres titulars i suplents que conformaran les meses electorals de dia 20 de novembre
  2. PLE EXTRAORDINARI 14’00h aprovació si procedeix de la subsanació de les deficiències respecte al compliment de prescripcions de l’adaptació del PGOU al POOT,

 15. qualque persona sab l’opinio de la lliga en aquets temes, s’enrecorda malena estrany que te obligacions de govern i prendre decisions , o esta masa enfeinada per pensar en camins , patrimoni, defensa delmedi ambient, etc. m’agradaria molt que ens diguesin la seva postura

 16. Ho he acabat de veure, se confirma la relació, es una bona notícia perquè la veritat que la situació i relació govern-oposició estava una mica distorsionada. Crec q seria no pel poble q aquesta relació fructifiqui i acabi en un sol partit dins el govern.

 17. Pot ser Guillem el comentari d’en Sánchez al mateix article t’aclareixi alguna coseta!

 18. Avui he llegit l’article d’ Urxella, crec que es prou evident i no necessita comentari. La meva pregunta es senzilla: per que no se convida a tots els partits de l’ oposició a formar part de la Junta de govern? Ja de que la resposta es evident però per això entenc que ens trobam en tres grups: el govern, l’ amic del govern i l’ oposició i , per això, cada un a de jugar el seu rol. Sinó ho feia i haurà una part de la ciutadania que no està representada.

 19. Bon dia a Tots.

  Des de CxI Pollença tenim les nostres pròpies opinions, i no tenim cap problema en contestar a qualsevol que ens les demani, sempre des del respecte. I molt manco necessitam que convoqueu als caps de altres partits a venir a dir-nos el que pensam, ja que creiem que és una falta de respecta tant cap a ell com cap a nosaltres.

  Això sí, estarem molt contents sempre que venguin a donar les seves opinions, ja que aquest bloc ha estat creat, en part, amb aquesta intenció. I sempre hi seran benvinguts i tractats amb el major respecte (almanco per part dels nostres administradors i representats, de la resta no ens en podem fer responsables).

  El dit, publicarem les nostres opinions i ideologies sobre tot el que succeeix, i contestarem a totes les vostres preguntes, sempre que disposem de la informació, i sino també almanco per dir que no podem donar més informació.

  AIXÒ SI: No espereu respostes immediates. CxI Pollença, és un partit nou, format per gent alguns nous i d’altres no a aquest mon de la política. Però amb ganes de fer les coses ben fetes. Ens agrada que cada resposta, cada article, cada opció ideològica que plantejam, hagi estat consensuada entre la majoria dels nostres membres, o per la directiva de l’entitat. I la coordinació i consens entre persones, dur temps, temps de xerrar i temps de coordinar-se.

  Sabem que a molt vos agrada que les respostes que feis siguin immediates, però vos demanam disculpes, hem optat per mirar de fer les coses ben fetes, i no precipitar-nos més del necessari.

  Bon dia a Tots.

 20. Homo respecta de urbanisme la pots llegir al programa…ah…perdona, que tu no sols entendre el que llegeixes. No se quina es la posició de CXI respecte al tema del camí de Ternelles, però el que queda clar es que hi ha una Sentència i aquesta posa amb evidència unes formes d´actuació que deixen molt a desitjar. Supos que l´Ajuntament la recurrirà, a no ser que en Tomeu Cifre (PP) digui lo contrari. Agradi o no, el que manda es en Tomeu…, en Pepe crec que no hi por fer-hi res, o si?. El tens aprop, demanali.

 21. També l’hi hem de demanar a n’en Pepe quina és la posició de Convergència en aquest punt?
  Supòs que en Pepe sabrà expicar quina és la possició de Convergència respecte al tema del cami de Ternelles?
  L’obsesió d’alguns amb en Pepe és se Psiquiatra

 22. Com si els programes o els acords tenguessin cap valor. Tu sap qui son aquests que formen el govern municipal?. Cal començar a tocar amb els peus a terra.

 23. En el programa de la Lliga no se parla de Ordenació del Territori o Urbanisme. Quina es la seva postura en relació al patrimoni paisatjístic de Pollença? No ho sabem i tampoc tenim l´acord o pacte de governabiliat de Pollença, malgrat digueren que el publicarien. Crec que a lo millor en Pepe que està dins la Junta de Govern (però no es dels govern) ens ho pot dir. Estaria be que els pollencins tenguessim aquesta informació. El contrari es el que voltros sempre dieu, que no hi ha pacte de govern sinó acord de gestió i repartiment d´àrees.

 24. SAP RES EL NOSTRE REGIDOR LLOBETA DE LA REALITAT DE POLLENÇA?
  Sé que no te res a veure amb l’article, però ahir capvespre vaig a anar a veure un reportatge al Centre dels Serveis Socials de Pollença juntament amb el col·loqui que es va crear, que per cert va ser prou interessant.
  Aquest acte anava relacionat amb l’exposició que es fa ver al Centre Cultural dels “Monstres a ca teva”.
  Com és molt normal hi assití el regidor de Seveis Socials de Pollença i el que em sap greu és que no sàpiga quina és la realitat del nostre municipi quan va afirmar que ” a Pollença no hi ha massa casos d’aquest tipus” es feian referència aqualsevol tipus d’agressió que poden rebre els infants a casa seva: físic, psicològic, de deixadesa, sexual…
  Si abans hagués parlat amb les al·lotes que treballen en aquest Servei segurament no hauria fet aquestes afirmacions. No cal amagar la realitat del nostre municipi, la realitat és la que és i per desgràcia és una problemàtica que també existeig al nostre municipi, i també vull donar publicament l’enhorabona per la feina feta i el compromís que agafen els professionals que hi treballen.
  Veurem més endavant si el nostre regidor s’interessa més per la realitat del nostre municipi.

 25. UN COMUNICAT QUE NO TE A VEURE AMB EL TEMA, PERO QUE GAUDIM DE PODER PUBLICAR:

  Des de CxI Pollença volem manifestar la nostra alegria i satisfacció pel comunicat de ETA de posant fi a l’us de la violència. Creim que es una gran notícia per la democràcia i per la convivència de tots els pobles i nacions que convivim dins l’Estat espanyol. Ens solidaritzam amb les víctimes del terrorisme, esperant que el seu record en sigui testimoni del que mai a de tornar a passar.

  ENHORABONA A TOTS.

 26. El PP no ha enganat a ningú. En Tomeu no està en política per enfrontar-se als seu propi partit polític ni al govern autonìmc o insular. Ell es consequent amb el projecte polític del PP i no crec que de la seva actuació fins a la data se pugui deduir lo contrari. La Lliga?……encara no sabem res d´ells…sí, sabem que diuen fer “una feinada”, “s´ha de cercar el consens de tots els partits”, etc……, en resum: hi hagi pau i mantenir el sou. De l´equip de govern i del seu pacte… no sabem res. Però sí sabem que l´equip de govern municipal està en minoria i això significa que tots els altres partits podem reclamar de les institucions que mantenguin les proteccions o que se facin catàlegs i moltes altres coses, tots els altres partits municipals, sí poden ser consequents amb els seus programes.

 27. Les agressions el nostra patrimoni (cultural, paisatgístic, son evidents però a Pollença son encara mes agreujades. Ara resulta que el Govern balear alçarà la protecció de Cala Carbó i part de la Urbanització del Vilà, entre altres. Els partits de l’esquerra pollencina manifesten la seva indignació i s’encomanen a que el senyor Batlle aturi aquesta agressió. I en Tomeu Cifre (PP) diu: “és una cosa que excedeix les competències municipals i podem fer-hi poca cosa per evitar-hi la urbanització”.
  Durant dues legislatures Pollença va ser governada per governs de dretes i d’esquerres, una vegada UM-UNPI amb el PP i l’altra amb el PSOE i PSM. Al llarg d’aquestes dues legislatures se va aconseguir la protecció d’aquestes àrees. El Batlle (de Unió Mallorquina) malgrat el seu partit no tenia majoria absoluta al Consell de Mallorca o al Govern, va saber influir damunt el ser partit polític per aconseguir aquestes proteccions. Ara, a totes les Illes governa el PP, i també a Pollença, i el Batlle no sols no fa comptes dir res sinó que nega cap possibilitat d’actuació. Aquí se deu aquest Batlle? Quin son els interessos que defensa?. Ara es l’hora de demostrat la fidelitat i la coherència amb el propi poble.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s