Ple extraordinari d’octubre 2011 (Postura del grup CiU x Pollença)

Aquestes ha estat les intervencions dels nostres regidors al ple extraordinari del dia 11 d’octubre de 2011

PUNTS DEL PLE EXTRAORDINARI.

1.- Ratificació de la urgència.

Des de CiU volem manifestar que novament es demostra la poca planificació i organització de l’actual equip de Govern que ha hagut de convocar un Ple extraordinari per poder sol·licitar les possibles subvencions del POS. Hi ha 3 punts a l’ordre del dia, un es lleva i un altre ja s’hagues pogut aprovar en el ple de setembre, pel que podem considerar que feim un ple per un simple punt.

El plaç per presentar el POS acaba dia 14 d’octubre i hem vist com no hi ha gaire diferència en les postures que varen tenir els diferents grups municipals al Ple ordinari de setembre.

2.- Aprovació de la sol·licitud de subvenció de les obres “Rehabilitació conjunt zona Calvari” a incloure en el POS 2012.

Des de CiU tenim present que hi ha altres possibilitats i necessitats del nostre municipi, però també coneixíem la urgència de l’aprovació del POS 2012  i ja que  un dels punts del nostre programa era la creació de noves rutes en el nucli urbà de Pollença així ja ho varem manifestar a l’anterior ple. Després d’haver passat aquests dies no hem pogut veure altres  “projectes adequats al POS” per lo que mantindrem el nostre vot a favor.

La millora del calvari ajuda a la imatge del nostre municipi, ja que com sabem és un dels llocs més visitats, en aquests moments observam que la gent que puja baixa per allà mateix, i com a conseqüència no s’obrin noves rutes del municipi. Consideram que si es millora el carrer de les Creus hi ha una nova part del nucli urbà que podrà rebre visitants d’una manera més directa, ja que Calvari i Pont Romà quedarà  més ben connectat. Aquest fet donarà la possibilitat de que alguns petits comerços de la zona del Pont Romà i el Camp puguin rebre més turistes i tal vegada vegin millorar les seves expectatives.

S’aprova amb els vots a favor de CiU,PP i Lliga, la resta abstenció.

3.- Aprovació de la renúncia anticipada al conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’ajuntament de Pollença per dur a terme la construcció d’un auditori al municipi.

Des de CiU a nosaltres ens consta que des de les darreres legislatures s’havia treballat en tot moment per no perdre l’acord que es va arribar al 2007 per poder rebre els doblers que s’havia acordat i per no perdre en cap moment la dotació que pertocava rebre el municipi.

Però en aquest moments, octubre del 2011 ens trobam en una situació totalment diferent de la que teníem al 2007, que va ser quan va arribar aquest conveni de col·laboració del que estam a punt de renunciar.

Al 2007 la crisi no la teníem tan present com ara i les prioritats en aquell temps estarem d’acord  que no són les mateixes d’ara. Aquest fet, i saber que la subvenció que en principi havia d’arribar de Turisme, única i exclusivament per dur endavant un tipus de projecte molt concret de sala multi-funcional, tampoc arribarà .Això fa que des de CiU considerem oportú renunciar al conveni de col·laboració per poder exigir que se ens doti dels doblers que aquest municipi ha deixat de rebre durant aquests darrers anys per poder dur a consens la inversió que necessiti el nostre municipi.

Aprovat amb els vots a favor de PP, LLIGA, A, PSOE, CiU i UMP. Abstenció PSM I ER.

4.- Execució de l’acord adoptat pel l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 31/03/2011, relatiu a la moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició d’aixetes municipals als seus llocs original.

Per dubtes tècniques es lleva del ple extraordinari i es durà al ple ordinari.

5.- Es contestaran les preguntes fetes per escrit al passat ple ordinari.

PREGUNTES CONTESTADES A CiU x Pollença:

1. En el Ple de dia 28 de Juliol varem preguntar sobre la recollida selectiva de la Cala, la Senyora Buades va contestar que encara no estava en funcionament i que començaria a funcionar després de les festes Patronals. La nostra pregunta és: Han passat les festes de la Patrona fa ja quasi 2 mesos i encara no s’han posat en funcionament. Ens podríem contestar en més exactitud quan fan contes donar aquest servei als veïns de la Cala?

No hi ha camions en ploma per la recollida de rebuig i la selectiva ja funciona. Va contestat Maria Buades (PP)

2. Ens podrien indicar quina ha estat la contribució de l’Ajuntament a les Festes de la Cala?

4900€ en un grup de so i activitats pels al·lots el capvespre. Va contestar Miquel Llobeta (PP)

3. Quan fan contes llevar les pintades de les façanes que varen ser causa dels actes vandàlics abans de les festes de la Patrona?

No son competència de l’Ajuntament ja que estan fetes a façanes particulars n’hi ha hagut que s’han llevat de manera particular, les de l’església fan molt mal efecte i s’ha mirat de llevar-les però els productes són molt cars i l’empresa de neteja no en disposa, mirarem si ho pot llevar l’empresa de neteja. Ha contestat Tomeu Cifre (PP)

PRECS:

1.CiU per Pollença demanaria a l’actual equip de Govern que: Vista una certa millora en la neteja vial del municipi, consideram que és necessari es posi remei a la deixadesa que s’observa en els punts verds, la gran quantitat de brutor que hi trobam dona una imatge nefasta generalitzada de tot el municipi de Pollença.

EN TORN A RÈPLICA:

El nostre regidor, Miquel Ramon, ha aclarit alguns punts sobre les pistes de Duva que no havien encara quedat clars. Ho va fer despres de alusions a en la resposta de Tomeu Fuster a preguntes realitzades pels grups Alternativa i PSM. Els arguments utilitzats pel nostre regidor foren els mateixos que podeu trobar a l’article d’aquest mateix bloc:

Carta oberta del regidor Miquel Ramon A. al regidor d’esports Tomeu Fuster.

Després el nostre portaveu Joan Ramon Mateu ha demanat al regidor d’educació, que quan hagi de parlar sobre els excrements i brutors no utilitzi paraules malsonants ja que en poc temps l’ha emprada en més de quatre ocasions i n’estam ben segurs que com a director d’escola que és, sap utilitzar molts de sinònims.

 

29 responses to “Ple extraordinari d’octubre 2011 (Postura del grup CiU x Pollença)

 1. Maria Antònia. No crec que el tema sigui anra comparant a un mateix poble, som de l’opinió que si tenim algunes instalacions més be de baixa qualitat, possiblement és degut a la filosofia d’anar doblant les instalacions al Moll i a Pollença, que a la vegada significa doblar recursos i despeses de manteniment. Això radica en baixa qualitat de les instalacions i augment de despesa.
  El més assenyat seria en fer una instalació fer-na una però fer-la ben feta, tant si és al Moll com a pollença, però sols una. Ens sortiria més barat a nivell de construcció i de posteriro manteniment.
  I la distancia no ha de ser una excusa, si visquessim a Palma per exemple, hauriem de fer trasllats més llargs que la distancia entre Pollença i el Moll per anar a unes instalacions o altres.
  És una qüestió d’optimitzar.

 2. També podem comparar si vols el poliesportiu de Pollença i el del Moll, el camp de futbol, les pistes d’atletisme (en el Moll no n’hi ha), … les pistes de tennis de Pollença i del Moll, …

 3. Joan Cifre, t’he de donar la rao en tot el que dius i a més puc confirmar-ho perquè jo si que hi era.
  Varen ser unes jornades que varen començar el dissabte al matí continuaren durant el capvespre i acabaren el diumenge damunt les 13’30h, crec que hi va haver temps suficient perquè alguns membres de l’equip de Govern haguessin fet la seva presència.
  Sense anar més enfora el Conseller d’Eduacció i Cultura va arribar per dinar el dissabte i sen va anar quan va acabar l’actuació den Biel Majoral, al manco hi va esser.

 4. Aquest cap de semana a Pollença s´han celebrat unes jornades “Educación para la vida”. S´han desenvolupat el Claustre del Convent el dissabte i diumenge. I els ponents eren pensadors de talla mundial: Fritjof Capra, Gunter Pauli i Satish Kumar. Si hi ha una alternativa a l´actual sistema educatiu, econòmic i social segur que sortirà de plantejaments com els que s´han exposat en el Convent. Molta gent ha pogut gaudir de les jornades, concretament, unes 750 persones que el llarg d´aquests dos dies han pernoctat en els hotels i hostals de Pollença, s´han passetjat pels seus espais i han menjat en els seus restaurants i bars. durant les jornades hi varen veure al President del Parlament de les Illes Balears, el Conseller d´Educació i Cultura, així com a Directors generals de diferentes Conselleries a més de nombroses persones del mon de l´educació, la cultura, l´ecologisme, etc… . A qui no els hi han vist el pel, i estaven convidats, es a cap membre de l´equip de govern municipal: ni Batlle, ni regidora de cultura i manco el regidor d´educació. Sipos que feien feina i no podien perdre el temps amb aquestes coses.

 5. Tornant al tema de l’article.
  pens que heu fet molt be votar a favor. Arregalr aquest cami por ajudar a dinamitzar la zona del Lleo i del Pont Roma, creus…

  Per altra banda crec que a mode de manteniment, estaria be que en que siguin 10 escalons a l’any es vagi arreglant l’escalonada, ja que aquesta es veu en un procés de deteriorament i dona molt mala imatge

 6. El debat Teresa pot ser molt ample. No pos en dubte que no s´hagi d´ajudar a un esportista que despunti, de fet, sempre s´ha fet i me pareix be. Però en aquests moments, i abans. crec que les Administracions han de colaborar a fomentar la pràctica de l´esport, especialment, el base. Tan a Pollença com el Port hi ha dues pistes públiques. A Pollença son utilitzades per monitors per donar classes els nins i nines i també a adults. El Port de Pollença, no. Allà el Club de Tennis Port de Pollença prefereix utilitzar les pistes privades de Duva. Ho fa tan sols per competir? no, ho fan per competir, per donar classes particulars, per tenir millors instal.lacions,etc.. . S´hauria de cercar una solució que permetés a tots aquells joves, tan de Pollença com del Moll, poder competir? Jo crec que sí, però no d´un Club en concret sinó de tots aquells Clubs, monitors i diferents professors que fessin feina amb joves de Pollença. Aquestes son les decissions que s´han de prendre i li pertoca prendre el regidor d´esports. Si això es fa en una concreta disciplina i no a una altra es podria donar un agreujant comperatiu….però no necessariament.

 7. I tu d´on surts? millor dit d´on ets? o no hi ha dues pistes de tennis tan el Moll com a Pollença? La diferència potser que els monitors que donen les clases a Pollença competeixen amb els al.lots a altres pistes i el Club de Tennis Port de Pollença utilitza les de Duva. La diferència es que els monitors que donen les clases els nins de Pollença, per competir no fan pagar el poble les pistes privades que utilitzen.

 8. Agraujant comparatiu? I no es prou agraujant comparatiu les instal.lacions esportives de Pollença poble i el Moll? Que voleu, que les pistes de tennis es facin a Pollença també?

 9. Sebastià: jo em referesc a llogar puntualment les pistes de tennis per poder competir com cal. Es l’unica forma de fer-ho i la més barata, de moment. Si no es fa així Pollença quedarà fora de la competició i supòs que el que volem tots ès anar avant, no cap enrere.
  Crec que el que li pot oferir el poble a Sete (la mar) li basta per entrenar i competir en piraigüa. I si altres esports tenen problemes, es tracta de sulucionar-los, no de “eliminar l’esport i ja està”.

 10. Joan Rafel i Joan Llorenç si voltros deis que no feis comentaris anònims no tenc per què pensar el contrari. Simplement pensava que al veure pocs comentaris vostres possiblement actuaeu de manera anònima, cosa que ja he dit que és perfectement repectable. Una altre cosa són els comentaris anònims amb ànim d’insultar o embullar.
  Si vos e ofés vos deman disculpes, ara be ja podeu entendre que a n’en Pepe li pugui molestar aquest ànim de voler atribuir-li comentaris anònims.

 11. Valor molt positivament aquest blog i vaig ser dels primers en donar-vos l’enhorabona, sóc lector habitual del mateix però fa temps que vaig decidir no posar cap comentari em vaig acomiadar amb un “salut i alegria”, el vaig fer per que veia que els meus comentaris només eren contestat amb improperis per part de gent que s’amaga darrera anònims.
  Però avui he decidit fer aquest comentari per que veig dos comentaris de dues persones a les que tinc estima i començ a estic cansats de tants de seguidors de na Fletcher de “s’ha escrit un crim” que m’atribueixen comentaris que no he fet (que si l’ortografia, que si l’hora a la que estic connectat..). He aguantat de tot durant quatre anys,no tinc edat ni ganes per fer el colló amb comentaris anònims.
  De nou salut i alegria.

 12. Al·lucin amb la postura d’Alternativa respecte de les pistes del DUVA. Ara resulta que volen que l’Ajuntament pagui a una empresa privada per un serveis que no es contractaren? En pocs mesos la truita s’ha girat damunt davall. Esper que Convergencia denuncii aquest mangoneig si finalment es paga.
  Pareix que el fet que el número 5 de la Lliga sigui qui du actualment el gimnàs i les pistes està posant oli a les corrioles, i n’Inachitti, amb el permís d’en Pepe Garcia, fa comptes pagar un bon caramull de doblers a DUVA sense cap contracte que ho justifiqui. Ara començam a entendre perque certs personatges se feren de la LLIGa, sense haver piulat mai de política. Manda güevos!

 13. Mira Follonero, xerraré per alusions, tot i que a diferencia del meu amic JR no som massa actiu opinant al bloc, ni a n’aquest ni a d’altres. Això si administro aquest i m’encarreg de la seva imatge (cosa que podríeu començar a fer els altres..)

  Sempre que he opinat a urxella aquí o al castell ho he fet en nom meu. Però me sap greu no disposar del temps que teniu voltros per xerrar pels blocs. N’hi ha que feim feine que es lo que mos manté a mi i al país, no les vostres discusions mes personals q polítiques al blog. I no sempre se te ganes d’opinar. Escoltar, o llegir en aquest cas també enriqueix a qui ho fa.

  I mes de fa un tens ençà que se resumeix tot amb en Pepe ho sap tot, en Tomeu ha de dimitir i en Michel te la cupa de tot. No vol dir que ho comparteixi, però es lo que llegeixo cada dia quant tenc un moment i vaig pels blocs, que també m’agrada fer-ho.

  Per tant si vols saber les meves opinions me les pots demanar o seguir mirant el meu Facebook com fins ara que es on mes actiu som i arrib a mes gent, i si ho consider oportú te la diré, ja que hi ha opinions que me les reservo. Ja sigui per amistat, respecte o educació.

  Però crec igual q alguns dels anònims de per aquí que aquesta acusació i així com està escrita delata a algú.

 14. Bones senyor Follonero.
  Per al·lusions: Com bé has dit jo tenc una activitat bastant activa per Internet i intervenc a aquest i altres blocs, sempre en nom meu, ara be també sempre que tengui alguna cosa que consideri interessant per dir. De cada vegada me cansen més debats infructífers que no fan més que desviar l’atenció del que realment interessa al poble.
  A aquest bloc hi particip com he dit quan tenc coses a dir, tan en comentaris com escrivint algun article i també en la seva administració.
  A més com supòs que hauràs pogut comprovar també he baixar la meva participació a altres blocs, pels motius ja esmentats i també pel radicalisme i absolutisme que utilitzen alguns dels seus components.
  Salud i bona nit!

  Pd: Una cosa que crec que es interessant i vull compartir. A convergència hi ha un grup humà molt valid, engrescat en aquest nou projecte i amb moltes ganes de canviar el nostre poble. Al igual que se cert que n’hi ha a altres partits. Idò deixau-vos de bagenades i endavant Pollença

 15. I jo, de tu, crec que no vals la pena i trob que per aquest blog s’ ho passan molt be amb les teves imbecillades.Si

 16. No som en Pepe, tot i que el conec i compartim moltes coses i punts de vista respecte a la política i altres coses.
  Tampoc som en Jordi Évole tot i que compartim pseudònim.
  Aquesta obsesió vostra per atribuir els comentaris anònims a persones concretes sols serveix per desbaratar el debat i perjudica al vostre bloc.
  No hi ha res dolent en fer comentaris anònims, hi ha simpatitzants vostres bastant actius a internet que casualment no intervenen massa al bloc, per exemple en Bota o en Covas. Supòs que ho deuen fer anònimament o m’equivoc.
  Respecte al tema de Duva no ens posarem d’acord, vosaltres trobau que la gestió d’en Michel va ser bona, jo no. Pensau que les explicacions i aclaracions del tema duva son suficients jo crec que no.
  També pens que en Tomeu Fuster està treballant per solucionar el tema, vosaltres no, que hi farem.
  Bona nit companys anònims!

 17. També tenim un subcampió d´europa de piragüisme i no li llogam un canal perquè pugui entrenar, i segur, que Pollença se mereix això. No hi havia cap compromís per part de l´Ajuntament de Pollença en Duva. I això s´ha reconegut, si es així, per qué s´ha de pagar cap quantitat a Duva?. Si el Club de Tennis n´ha utilitzat les pistes, ells sabran perquè ho han fet i com feien comptes pagar. Una altra cosa es que a partir d´ara, se consideri per part del nou Consistori que han de llogar pistes privades perquè les públiques no son òptimes per practicar aquest esport. Si així ho creuen, que ho facin però pagar coses que no s´han encomenades…….. no sembla massa correcta (la legalitat o no la determinaràn els tribunals de justícia) . Se´ns dubta això suposarà un agreujant comparatiu dins altres disciplines esportives del municipi.

 18. No entenc quina necessitat hi ha de faltar al respecte a l’hora de opinar d’un tema o l’altre. Els insults no aclareixen ni aporten res.
  Respecte a les pistes de Duva, la meva opinió ès que Pollença es mereix un club de tennis competitiu; a Duva hi ha l’infraestructura perquè aixó ès pugui dur a terme. Crec que seria intel.ligent poder emprar el que tenim, ja que els nins del Club de Tennis Eu Moll despunten i són bons. Recordau que tenin una recent subcampiona d’Espanya pollencina.

 19. Trolero cerec que t´equivoques. Mirau les coincidències en les intervencions realitzades pel Follonero amb el diàleg mantingut en el blog de n´Inachitti entre una servidora i en Pepe. coincidències?

 20. Es difícil distinguir entre un capdefava i una altra i jo tenc dubtes. Potser tengui raó i sigui un de la Lliga. Fan tanta feina que poder fer de regidors, de Secretari de l´Ajuntament (segons ells es un embut), de Interventor (l´han canviat), fan la neteja, cobren les taxes, etc…. . o fan tot. El problema es que noltros, pobrets, no ho veiem…… . Lo de Duva a quedat prou clar i el ridícul de n´Inachitti i els seus dos palmeros, en Pepillo i Miquel “lumbrera” Sánchez, ha estat d´aquests que marca i ara amb les seves noves aportacions volen redraçar el ridícul….feis tard.

 21. Improductiu pot ser, cap de fava no tant com tú. No som n’hi he estat mai regidor, però m’he informat i la tonteria que va dir en Michel de que els contractes menors podien ser orals no és certa. Els regidors no deuen fer els contractes però s’haurien de preocupar de que els acords al que arriben es compleixin i s’ajustin a la legalitat. Sobretot quan cobren una dedicació exclusiva de 2900 euros cada més. Crec que es el mínim que podem exigir.

 22. Ara resulta, capdefava improductiu, que fins i tot saps el que sabia o no el Batlle. En Mitxel no es el que fa els contractes. Els Regidors poden prendre decissions però aquestes les formalitzan el serveis municipals, en aquest cas, Secretaria o Intervenció. O tu creus que son els regidors qui fan els contractes? per fer tan de temps que ets regidor encara te falta molt per aprendre.

 23. Poques coses va aclarir en Michel, a part de dir que hi havia un contracte menor Oral amb Duva i que el batle s’havia que això era legal, cosa que no es certa. S’hagi precipitat o no l’actual regidor d’esports a l’hora de publicar el que va publicar el que es clar és que aqui hi havia un autèntic desgavell.

 24. Jo que voleu que vos digui, poc me preocupen les formes den Roca. El que me preocupa es que Convergencia i Unio per Pollença actuí com si tengues responsabilitats de govern. ai xò que tenim a Pollença es un desgovern, no tenen projecte polític, son gestionadors del passat sense projecte de futur i CXI no ha de fer feina que no li pertoca. Crec que votar el projecte del Calvari, per molt que estàs en el programa vostra, es un error. Com es pot llevar del Ordre del Dia del Ple Ordinari aquest punt del Calvari amb l´excusa de cercar consens i després fer un Ple extraordinari, sense cap consens, i aprobar-se. Això es faciliar la feina en el desgovern, en els oficinistes-gestors que tenim per aquests municipi. I entenc que CXI es corresponsable d´aquestes actuacions. Les formes de la guarda que composa l´exercit den Panxo Villa no me preocupa, fins i tot son logiques, si se te en compte que eren 4 l.luminats que la realitat esl hi ha llegit la cartilla.

 25. Com be es diu per altres blocs i veig que al vostre article també les formes d’en Roca aquest foren vergonyoses, i ho son per l’Ajuntament en conjunt… Heu d’actuar.

 26. Gràcies CxI i La Punat, crec que amb desicions com el vot a favor en el tema de l’auditori demostrau dia a dia que us desmercau d’UM, per molt de greu que els hi sabi a molts de llunàtics d’altres partits.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s