Ple ordinari – Dijous 28 de juliol

—————————————-

NOTA:

Primer de tot demanar disculpes per la tardança, però uns problemes tècnics i alguns dies de festa ens han impedit publicar els articles abans.

Avui que ja funciona aprofitarem per penjar els dos que hi havia pendents.

—————————————-

Dijous 28 de juliol a les 12:00 Ple ordinari, amb el següent ordre del dia.

1.- Aprovació, si procedeix, de la correcció d’errors materials detectats en la documentació tècnica de compliment de prescripcions de l’adaptació del PGOU aprovada per acord de l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada dia 20 d’agost de 2010.

Es tracta de complir les prescripcions tècniques que va posar el Consell.

12 vots a favor i 5 abstencions (A,ER,PSM,UMP)

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 60 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern

Aquest punt fa referència a una  modificació del que es va aprovar la legislatura passada per evitar les molesties que creen les obres al casc antic de Pollença durant l’època d’estiu, amb la modificació d’una errada d’horaris de tarda, permetent obres interiors. Així no caldrà la seva aprovació anual mentre es consideri oportú.

15 vots a favor i 2 abstencions ( UMP, ER)

3.- Ratificació resolució de Batlia núm. 534 de dia 19 de juliol de 2011

Nomenament de lletrat  i procurador per un contenciós que han posat referent a la urbanització de la Font. S’acusa a l’Ajuntament d’inactivitat. (Es un contenciós den Leopoldo de Miguel que ha posat a l’ajuntament) i es demana que el sistema d’execussió sigui per compensació i no per cooperació

S’aprova per unanimitat

4.- Examen i aprovació si procedeix de l’expedient 01/2011 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Factures de la legislatura passada que no disposaven de crèdit suficient per un import total de 490.209,77.

No s’han inclòs 179.392,69 euros de factures corresponents al Festival ja que no han estat conformades per cap regidor en aquests moments.

Sense cap dubte va ser el punt més calent del dia, si hem de fer conclusions podríem dir que mai cap ajuntament vol arribar al punt d’haver de fer extrajudicials, però per desgràcia pareix esser que entra dins la normalitat, ja que els darrers anys i durant les darreres dues legislatures se n’han hagut de fer.  Segons l’actual equip de Govern pareix ser que no serà el darrer extrajudicial d’aquest any.

5.- Determinació de les festes locals per a l’any 2012

S. Antoni i la Patrona.

6.- Distincions La Patrona 2012.

Enguany no n’hi haurà distincions i es començarà a fer un reglament per establir uns criteris clars i consensuats per donar aquestes distincions. Es farà un reglament consensuat ja que no hi va haver consens a la proposta que va fer l’equip de Govern per fer una distinció al Batle Siquier per ser el batle que va iniciar el Festival de música.

7.- Moció conjunta de tots els grups de l’oposició demanant la realització dels estudis previs per a l’elaboració d’un catàleg de llocs de feina del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix.

“Iniciar l’estudi previ  de…”

S’ha trobat un catàleg del 1998 que no està ni en expedient, ara quedarà  expedientat per la secretària i es farà el seu estudi per donar inici al procés.

Aprovat per unanimitat

8.VARIS

 

 Nomenament dels representants de la corporació als organs col·legiats

En un principi l’equip de Govern ens va presentar la seva proposta, una vegada ens varem reunir tots els partits de l’oposició varem fer saber que en aquest moments l’equip de Govern està en minoria pel que la representació de l’oposició, allà on els estatuts dels diferents òrgans ho permeten, ha de ser representativa, pel que  varem anar escollint per ordre de vots obtinguts a les darreres eleccions les representacions a les que teníem dret.

Residencia : un representant de cada partit de l’oposició  (CiU: Joan Ramon Mateu; ,suplent  en Miquel Ramon)

Patronat Turisme: Tres representants de l’oposició (A, PSOE i CiU :Miquel Ramon)

EMSER: (A)

Escola Música : Tres representants  de l’oposició (UMP, PSM i ER) CiU, Joan Ramon és suplent d’ER

Patronat Radio. (PSM, CiU: Margalida  Colonya

Consell Escolar Municipal

Comissió de Sanitat publica (PSOE)  ja que desapareix el de la Gola.

 

Propostes / Mocions d’urgència.

En contra del tancament de M tv

Defensada pel PSM

Hi ha hagut l’abstenció del  PP i els vots  a favor de la resta de partits inclòs la LLIGA

S’acorda la creació de la comissió de seguiment per part de l’equip de Govern i els representants de cada un dels grups de l’oposició.

Informació de batlia.

Dació de compte de resolucions de Batlia

Precs i preguntes.

PSM i A varen presentar un pleg de preguntes a registre dies abans, preguntes que varen ser contestades una per una. CiU tenia preparades una serie de preguntes que varen ser contestades. Una d’elles feia referència a perquè havien estat retirats els contenidors de reciclatge a la Cala Sant Vicenç. Varen  contestar que a partir d’ara funcionaran els contenidors soterrats exceptuant el de rrebuig.

Aquí teniu un resum de les respostes donades:

S’ha arribat a una acord de rescissió de contracte de can Candalí  a partir de 1 de setembre, quan era fins dia 31-12

Referent a una  antena de telefonia, no hi ha llicencia d’activitat, pel que s’haurà de sol·licitar.

La conselleria de medi ambient farà la neteja de torrents, sobretot el de Gotmar, encara no hi ha adjudicacions i s’intenta donar prioritat, es fa fer divendres

Que passa amb el Buda, només te llicència restaurant, el problemes són les terrasses i exteriors, el tema de l’activitat està avançant, via ordenança i bon Govern s’ha fet el proces sancionador, haurà de tenir informe de Costes, s’inicia el procediment

Sala de plens hi haurà un PC

Becut Vermell: reunió cap de serveis d’agricultura, intenció d’ajuda a mediambient, El que es farà serà cremar-ho, amb seguretat amb autorització agrícola, amb ajuda bombers. També plantes de feromones s’ha sol·licitat a la CE, s’han tallat palmeres

L’horari del mercat del Moll ve donat per normativa, s’ha de dotar de contenidors als mercats, i els usuaris han de deixar-ho net.

El focs del Port de Pollença hi va haver un grup de gent que varen tenir intenció  per ajudar a fer-los  i l’ajuntament es va negar contestant que era massa tard

La f ont de Can Teresa ( a la plaça Major),haurà d’estar posada en presentar el final d’obra .

Aplicació de l’anterior normativa de l’ocupació, i aprovar una nova ordenança i aplicar la pròxima temporada

Can Moretó és be catalogat i només es pot rehabilitar. Mentre no es pugui construir no es pot destruir, i no hi haurà cap tècnic que doni la possibilitat de rehabilitació .pel que el que s’ha de fer primer es llevar la catalogació, per fer la demolició i reconstrucció.(RESPOSTA DEL BATLE)

Subvencions auditori, intencions de recuperació del 5 M€ i l’altre conveni per la Conselleria d’Interior, i a presidència demanar la seva revisió.

Boquer, xerrar amb la propietat i la propietat ha demanat el pressupost per vallar-ho. S’investiga possibles autors

No s’han tornat els movils, ja que els tf passen a ser dels usuaris

Formentor: S’ha mirat tecnicament la seva possibilitat de l’impacte i via decret Nadal es pot fer la llicència, però haura de complir les parts tecniques de la urbanització. Formentor te els serveis de clav aigua pot i llum per poder fer la remodelació.

Auditoria si , xifra a curt termini de proveïdors pendent

Projecte bàsic de recorregut d’arqueologia

A en Mercé, no se lu va signar el pagaré. Els artistes volen cobrar per avançat o el mateix dia, i així ho va fer en Mercé, al contracte posava que s’havia d’avançar el pagament, l’empresa  s’havia compromés i el seu representat va comunicar que si no cobraven no vendria, es va assolir el compromís que un import de la fctra despres del concert, i s’ha penalitzat aquesta empresa en un 25%

Fan feina per no perdre la subvenció ICO i s’aprovarà per decret,

al 2011 fer presupost en ple  extraordinari  per agost

2012  desembre o gener

Despeses de l’exposició den Jackober 700€ pancarta i 60 € refresc

Desmontar antena:     S’ha posat en contacte amb la comunitat, l’estudi de contaminació és negatiu,  Marquesines de fusta a partir de dia 4 d’agost  fer el diagnostic de la situació i el s indicadors  camins,

millora taulers, sense vidre ni panys…

Regular les faroles de can Sionet, s’actualitzarà

Cala, Sant , s’han posat bombilles, la bomba propulsora canvi de tapes,(això és simple manteniment) passarà més sovint l’empresa de neteja, (si passa per la Cala deixarà de passar per un altre lloc) estudi de les faroles de les entrades.

A Can Cunill, s’acumula auigua es farà un estudi.

Miquel Llobeta:

responsable de llevar el programa ell,
seguirà fent el concurs, 2800€

One response to “Ple ordinari – Dijous 28 de juliol

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s